Dołącz do czytelników
Brak wyników

WYDARZENIA

1 września 2018

RELACJA: III Forum Kobiet w Logistyce

0 148
Czy w logistyce jest możliwa współpraca partnerska z klientem? - Nie, bo to klient narzuca dostawcy usług logistycznych i transportowych pewne wymogi i zobowiązania. A zasada „win-win” jest hasłem firm konsultingowych, bo w biznesie taka sytuacja jest trudna do osiągnięcia – mówiła ku zaskoczeniu uczestników III Forum Kobiet w Logistyce prof. Danuta Kisperska-Moroń.

 „Logistyka dobra i zła” – czy istnieją złe i dobre praktyki w logistyce, gdzie są ich granice - pod takim hasłem w dniach 2-3 czerwca w Gdańsku – odbyło się III Forum Kobiet w Logistyce, którego organizatorem jest wydawca portalu Pracujwlogistyce.pl. Tegoroczne forum zgromadziło ponad 150 osób, a w gronie prelegentów znaleźli się najlepsi eksperci, znani nie tylko w Polsce ale i na świecie.

Celem Forum Kobiet w Logistyce jest wzbogacenie branży o nowe spojrzenie i podejście do biznesu logistycznego, networking branżowy, a przede wszystkim promowanie i wspieranie kobiet w ich rozwoju zawodowym. Do udziału w konferencji zapraszani są również menedżerowie i z roku na rok ich udział rośnie.
 
Tradycją Forum Kobiet w Logistyce jest to, że rozpoczyna się od tematu „Przywództwa kobiet w polskim świecie logistyki”, który referuje od pierwszej edycji konferencji prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej. Profesor Brdulak oprócz przedstawienia najnowszych badań dotyczących udziału kobiet na stanowiskach zarządczych firm - który niestety nadal jest na bardzo niskim poziomie, a Polska pod tym względem jest daleko w tyle za wieloma krajami UE - przedstawiła „mega trendy" we współczesnych łańcuchach dostaw.
 
- Kiedyś mówiliśmy o globalizacji, a dzisiaj wiele firm dąży do regionalizacji. To wynika z niestabilności gospodarczej i cięcia kosztów. Regionalizacja pozwala na ograniczenie ryzyk, gdyż łatwiej jest sprawować kontrolę nad łańcuchami dostaw w regionie, niż globalnie. Za mega trend można uznać  dążenie do budowania gospodarki sieciowej, w której to najbardziej liczy się zaufanie we współpracy. Szanse mają Ci, którzy robią coś razem a nie pojedynczo. Niestety w Polsce wskaźnik zaufania jest bardzo niski na tle pozostałych krajów UE – mówiła prof. Halina Brdulak.
 
Temat „Przywództwa i możliwości dla rozwoju” szeroko rozwinął i przedstawił w swoim wykładzie prof. Cezary Wójcik, dyrektor i założyciel Center for Leadership, profesor PAN i SGH.  Profesor Wójcik jest jednym z najlepszych ekspertów na świecie w zakresie przywództwa i jednym z najmłodszych profesorów ekonomii.
 
- Przywództwo jest ważne bez względu na to w jakich relacjach je budujemy, czy w gronie pracowników, czy na rynku, czy też w zakresie współpracy z klientem. Ważne jest również to, co robimy wspólnie. Tylko wspólna identyfikacja daje siłę przejść przez trudne momenty – wyjaśniał prof. Cezary Wójcik.
Kolejna sesja tematyczna pt. ekonomia logistyki według dostawcy usług logistycznych, rozpoczęła się od wystąpień nt. głównych węzłów logistyczne w Polsce – zobowiązania społeczne a prawa biznesu i logistyki, które to mają swój początek właśnie w Gdańsku.

- To w Gdańsku mają swój początek paneuropejskie korytarze transportowe na trasie Bałtyk – Adriatyk. W związku z tym, spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność za budowę i rozwój całej infrastruktury morskiej i lądowej, aby zapewnić bardzo dobry dostęp od strony morza i dróg. Tylko dobra infrastruktura zapewni gospodarce Polski konkurencyjność oraz intermodalność – mówiła Dorota Raben prezes zarządu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.
 
Z kolei Marzenna Krefft wiceprezes zarządu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, podkreślała, że istotne w połączeniach intermodalnych będą połączenia z lotniskiem i tylko przygotowane odpowiednio lotniska będą w stanie konkurować o wolumeny ładunków cargo. – Mam tu na myśli zapewnienie interoperacyjności, a więc dobrych połączeń z drogami, koleją i morzem – wymieniała Marzenna Krefft. 
 
Przykład możliwości interoperacyjności i wyzwań intermodalnych rynku, przedstawiła w swoim wystąpieniu Lidia Dziewierska, prezes zarządu Loconi Intermodal S.A. – Osiągnięcie synergii i współpracy w gronie kilku współpracujących ze sobą firm jest możliwe. Transport intermodalny jest najlepszym przykładem na to, żeby wdrażać gospodarkę sieciową i przykładem, że to się opłaca. Dzięki temu, że łączy się wiele ogniw i gałęzi transportowych oraz angażuje wiele podmiotów, standardem staje się współpraca na wysokim poziomie zaufania i partnerstwa. Taka współpraca jest możliwa w gronie firm, które mają świadomość udziału w dużym przedsięwzięciu, dającym w końcowym efekcie ogromną wartość zarówno ekonomiczną jak i społeczną -  podkreślała Lidia Dziewierska. 
 
Jednakże to jak będzie się rozwijać rynek usług logistycznych będzie zależało ostatecznie od konsumenta, czyli końcowego odbiorcy towarów. Mówiła o tym Monika Hapter kierownik rozwoju logistyki kontraktowej w DB Schenker Logistics. –Oczekiwania klientów cały czas się zmieniają i to one wyznaczają trendy dla logistyków. Klient oczekuje możliwości realnej kontroli nad łańcuchem dostaw. Wymaga działań ponadstandardowych, innowacji, proaktywności, transparentności oraz partnerstwa, czyli krótko mówiąc logistyka musi dążyć do doskonałości – mówiła Monika Hapter.
 
II sesję ciekawie podsumowano w panelu dyskusyjnym, który moderowała prof. Halina Brdulak, w a którym to udział wzięli: Ewa Zawadzka vicepresident i head of development Prologis na Polskę, Beata Jakubowska contract manager CEVA Logistics, Barbara Janczaruk prokurent Dedicated Logistics/WISTA Polska, Julian Skelnik z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, a także prelegenci: Lidia Dziewierska z Loconi Intermodal SA oraz Monika Hapter z DB Schenker Logistics.
 
Dyskusja toczyła się wokół dobrych i złych praktyk w logistyce oraz przyszłości logistyki za 10 lat. Konkluzja była taka, że to e-commerce w głównej mierze będzie motorem ich rozwoju oraz nowoczesne technologie.
 
III sesja tematyczne tegorocznego Forum Kobiet w Logistyce, dotyczyła ekonomii logistyki według odbiorcy usług logistycznych, którą rozpoczęło wystąpienie Dagmary Głowackiej global logistics managera w KongsbergAutomotive pt. Logistyka jako centrum kosztów czy optymalizacji kosztów. Dagmara Głowacka przedstawiła problem od strony relacji i współpracy z zarządem w firmach produkcyjnych, który to często nie przywiązuje wagi do roli logistyki, a patrzy jedynie na procesy logistyczne  w kontekście operacji, które nie przynoszą biznesu, ale generują tylko koszty. Jak to zmienić, jak rozmawiać z zarządem, jakim językiem i jak należy rozumieć w ogóle logistykę – na te właśnie pytania odpowiedziała Dagmara Głowacka. 
 
Kolejne wystąpienia dotyczyły case studies, które pokazały możliwości współpracy na zasadzie „win-win”, kiedy i w jakim sposób należy współpracować, aby każda ze stron czuła się wygrana w tej współpracy? Alina Nikodem, logistics operations manager- UK& IE, UltraLogistik, Unilever Poland Services, powiedziała:
 
– Zadowolenie klienta i jego oczekiwania są siłą napędową logistyki. Dostawca dostarcza to czego chce klient i wówczas odniesie korzyści, jeśli ta współpraca będzie oparta na zaufaniu, jasnych zasadach, czyli informowaniu się o wszystkim co dzieje na każdym etapie współracy. Ważne, aby w tej współpracy działało wszystko jak w zegarku. Alina Nikodem poruszyła ważny problem, który dotyka ostatnio rynek TSL i jej zdaniem psuje rynek oraz sprzyja rozwojowi złych praktyk w logistyce. Problem pojawia się kiedy pracownik dostawcy usług zmienia pracę i przechodzi do innej, konkurencyjnej firmy. Po czym dzwoni do klienta swojego poprzedniego pracodawcy i proponuje współpracę, bo w związku z tym, że zna stawki jakie oferował klientowi w poprzedniej firmie, to może zaproponować bardziej konkurencyjne. - Na takie zachowanie powinna być tylko jedna odpowiedź nas jako klientów – NIE, bo pracujemy razem, bo działamy zgodnie z zasadami i partnerstwem. 
 
Kolejny case study, również dotyczący zasady win-w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy