Dołącz do czytelników
Brak wyników

W BRANŻY

12 marca 2020

NR 6 (Grudzień 2019)

Od ewolucji do rewolucji
Mierzymy zmiany rozwojem firmy Mecalux

0 64

Powstanie naszej gliwickiej fabryki było naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju całej grupy Mecalux. W 1998 r. zarząd stanął przed koniecznością budowy nowego centrum technologicznego o mocach produkcyjnych wystarczających do sprostania rosnącej liczbie zamówień na istniejących już rynkach oraz o optymalnej lokalizacji dla zaspokojenia popytu na przyszłych. Rok później Mecalux zarejestrował działalność w Polsce, a niedługo później fabryka zainaugurowała działalność. Lokalizacja produkcji w Polsce podyktowana była wieloma kryteriami. Najważniejsze czynniki to: prowadzona w tamtym okresie przyjazna inwestorom polityka rządu oraz położenie geograficzne naszego kraju, które z jednej strony stwarzało ogromną szansę rozwoju dla firm z sektora TSL, a z drugiej stanowiło idealną bazę dla obsługi rozwijającego się rynku wschodniego. Dla wielu przedsiębiorstw Polska postrzegana była jako doskonała lokalizacja dla budowy centrów produkcyjnych, jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu rządowemu oraz tworzeniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, w kraju panowały korzystne warunki dla potencjalnych inwestorów. Umiejscowienie fabryki w Polsce pozwoliło Mecaluxowi z jednej strony skorzystać z oferowanych przez rząd przywilejów, a z drugiej elastycznie odpowiedzieć na wzrost inwestycji, który nastąpił po przystąpieniu do UE.

Na początku bieżącego stulecia prawie całość produkcji gliwickiej fabryki kierowana była na dotychczasowe, największe rynki Mecaluxu – hiszpański oraz francuski. Rynek polski miał stosunkowo mały potencjał, chociaż konsekwentnie budowaliśmy sieć dystrybucyjną na terenie naszego kraju. W ramach realizacji strategii ekspansji spółki kolejno powstawały biura handlowe w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. W kolejnych latach nastąpiła ekspansja na rynki Europy Środkowej i Wschodniej: do Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. Uruchomienie w Polsce centrum produkcyjnego przełożyło się na lepszą jakość obsługi oraz większe tempo dostaw oferowane na te rynki. Magazyny powstające w tamtym okresie były niskie, a ich wyposażenie ograniczało się do statycznych systemów magazynowych – głównie regałów paletowych oraz półkowych. W wyjątkowych sytuacjach w obiektach w Polsce instalowane były niewielkie podesty magazynowe czy regały wjezdne. Zagadnienie optymalizacji wykorzystania posiadanej powierzchni magazynowej było rzadko podnoszone w trakcie opracowywania projektów systemów składowania. 

Tempo rośnie

Rozwój branży logistycznej w Polsce nabrał tempa wraz z wkroczeniem do naszego kraju czołowych europejskich i światowych deweloperów powierzchni magazynowych i przemysłowych, a także wielkopowierzchniowych sieci handlowych. Ekspansja ta przebiegała w kilku obszarach. Przede wszystkim obiekty magazynowe budowane w naszym kraju „urosły” z kilku do kilkunastu metrów. Zaczęto również wdrażać systemy usprawniające kompletację: RFID, pick to light lub pick by voice. Kolejnym etapem ewolucji branży logistycznej w Polsce była postępująca automatyzacja. Przyczyniły się do tego głównie wzrastające ceny gruntów inwestycyjnych oraz zmiany zachodzące na rynku pracy – wzrost kosztów personalnych oraz zmiana środka ciężkości z rynku pracodawcy na rynek pracownika. 

Kierunek – centrum obsługi Europy środkowej i wschodniej

Rok 2005 przyniósł naszej firmie wiele pozytywnych zmian. Dynamiczny rozwój branży logistycznej, gwałtowny wzrost popytu oraz pojawienie się nowych trendów na rynku zaowocowało poszerzeniem produkowanego asortymentu. Mecalux ponownie stanął przed koniecznością zwiększenia mocy produkcyjnych, dlatego zarząd podjął decyzję o rozbudowie fabryki regałów i budowie drugiego centrum technologicznego dedykowanego produkcji automatycznych systemów składowania. Obie inwestycje zakończyły się w 2006 r., a ich przeprowadzenie zwiększyło całkowitą powierzchnię gliwickiego zakładu do 53 500 m², dzięki czemu jesteśmy obecnie największym centrum technologiczno-produkcyjnym grupy oraz największą fabryką systemów magazynowych w Polsce.

Kilka lat obecności na rynku polskim wystarczyło, aby Mecalux Sp. z o.o. przekształcił się z zakładu produkującego na potrzeby hiszpańskiego założyciela w centrum ob...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy