Autor: Jacek Grzechowiak

Jacek Grzechowiak to doświadczony menedżer spraw korporacyjnych/ryzyka/audytu wewnętrznego/bezpieczeństwa z gruntownym doświadczeniem praktycznym w rozwoju i wprowadzaniu procedur zarządzania ryzykiem, procedur bezpieczeństwa, procedur administracyjnych w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Od ponad 20 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ok. 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas Polska. Zarządzał także bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach (m.in. Avon, Celsa).Ma gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, audytów bezpieczeństwa, zarządzania kontraktami, ubezpieczeń OC i majątkowych oraz zarządzania szkodami. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Odpady z perspektywy ochrony

Kiedy rozważamy bezpieczeństwo mienia, z reguły koncentrujemy się na mieniu dla nas najcenniejszym. W ten sposób niejako naturalnie koncentrujemy uwagę na wyrobach gotowych, które znajdują się w magazynach. Jednak operacje magazynowe, jak każdy proces, wiążą się z powstawaniem strat i uszkodzeń. Transport wewnętrzny, umieszczenie towaru w lokacjach magazynowych generują straty. Straty to przedmiot zainteresowania menedżerów, ale też... złodziei.
 

Czytaj więcej