Autor: Jacek Grzechowiak

Jacek Grzechowiak to doświadczony menedżer spraw korporacyjnych/ryzyka/audytu wewnętrznego/bezpieczeństwa z gruntownym doświadczeniem praktycznym w rozwoju i wprowadzaniu procedur zarządzania ryzykiem, procedur bezpieczeństwa, procedur administracyjnych w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Od ponad 20 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ok. 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas Polska. Zarządzał także bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach (m.in. Avon, Celsa).Ma gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, audytów bezpieczeństwa, zarządzania kontraktami, ubezpieczeń OC i majątkowych oraz zarządzania szkodami. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Synergia systemów zabezpieczeń technicznych

Rozważając kwestie synergii, nie sposób odejść od fundamentów, jakimi są definicje i pojęcia naukowe. Mimo że artykuł ten nie aspiruje do opracowania naukowego, ważne jest zrozumienie kilku kwestii podstawowych. „Z synergią mamy do czynienia, gdy uzyskujemy wzajemne potęgowanie się dwóch lub więcej elementów uznanych za czynniki sprawcze i przez to wywieranie potęgującego wpływu na inny element uznany za pożądaną cechę (…)”[1]. Definicja ta, będąca jedną z wielu, prezentuje mechaniczne podejście do kwestii synergii. System ochrony bardzo mocno przypomina mechanizm, z wszelkimi jego cechami, dlatego od niego postanowiłem zacząć.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo operacji magazynowych widziane przez pryzmat przykładowych incydentów

Logistyka jest procesem złożonym, stąd i działania środowisk przestępczych przyjmują wiele form, wykorzystując liczne techniki, oddziałujące nie tylko bezpośrednio na mienie, będące przedmiotem ich zainteresowania, ale także systemy IT, włączając w to systemy zabezpieczenia technicznego, które w dzisiejszych czasach w praktyce są rozwiązaniami typowo informatycznymi. Obecna sytuacja powoduje również, że magazynowane mienie jest obiektem zainteresowań nie tylko środowisk stricte kryminalnych.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo operacji magazynowych w kontekście wojny w Ukrainie

Operacje magazynowe charakteryzują się połączeniem wielu funkcji i procesów. Dość często występują w kilku miejscach, co wynika z obecnych trendów produkcyjnych, powodujących masowe korzystanie z podwykonawców, przez co proces magazynowania komponentów i wyrobów gotowych musi charakteryzować się nie tylko zdolnością do pomieszczenia określonego wolumenu produkcyjnego, ale także wysoką elastycznością dostaw. To wszystko powoduje, że operacje logistyczne stale podlegają szerokiemu spectrum zagrożeń. Tym bardziej w czasach, gdy wojna jest tuż obok nas, ich wrażliwość powinna być nieustannie monitorowana.

Czytaj więcej

Warsaw Security Summit 2022. Współczesne zagrożenia

Możliwy powrót pandemii, wojna w Ukrainie, wojna hybrydowa, dezinformacja i infiltracja, zagrożenia obiektowe, ataki hackerskie, wyrafinowane techniki kradzieży danych... To tematy, jakie były obecne zarówno podczas prezentacji, jak i rozmów kuluarowych podczas tegorocznej edycji Warsaw Security Summit.

Czytaj więcej

Raport Polskiej Rady Facility Management. W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony

Prezentujemy czytelnikom omówienie zawartości Raportu Polskiej Rady Facility Management „W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony”. Ideą raportu jest kształtowanie świadomości bezpieczeństwa oraz wspieranie przedsiębiorców w procesie zarządzania bezpieczeństwem swoich zasobów i procesów.

Czytaj więcej

Odporność na włamania. Jak zarządzać kluczami i zamkami?

Wiele rozmów z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obiektów zaczynam od pytania: „ile kluczy ma pan/pani do swojego obiektu?" Dość często dostaję odpowiedź: „nie wiem". Czasem jednak dojście do tej odpowiedzi wiedzie przez „wiem" i dopiero kolejne pytania doprowadzają do konkluzji, że jednak… „nie wiem".

Czytaj więcej

Zatrzymać intruza. Kontrola wejścia do obiektów – jak pandemia zmieniła system dostępu do obiektów magazynowych?

Kiedy zastanawiamy się nad zarządzaniem kontrolą dostępu do obiektów, w naturalny sposób zadajemy sobie pytanie: po co? Równie naturalnie odpowiadamy: w celu niedopuszczenia do wstępu osób nieupoważnionych. Zarówno pytanie, jak i odpowiedź wydają się banalne, gdyby nie incydenty, z jakimi spotykamy się niemal codziennie. Niekiedy informacje te można znaleźć także w mediach, przez co do szkody, jaką ponosi przedsiębiorca w wyniku wstępu na jego teren osób nieupoważnionych, należy dodać także szkody wizerunkowe, które mają szerokie spectrum oddziaływania, w tym także wpływając negatywnie na reputację przedsiębiorcy w oczach jego partnerów biznesowych.

Czytaj więcej

Wybór partnera, czyli kogo i jak szukamy?

Branża ochrony funkcjonuje na najniższych stawkach, dlatego rotacja jest tam naprawdę wysoka, a stąd już prosta droga do incydentów powodowanych brakiem doświadczenia, przypadkowością w rekrutacji, czy wręcz zatrudnianiem osób mających powiązania ze światem przestępczym. Jak zabezpieczyć na etapie wyboru i konstruowania umowy świadczenia usługi ochrony, by magazyn faktycznie był chroniony?

Czytaj więcej

Odpady z perspektywy ochrony

Kiedy rozważamy bezpieczeństwo mienia, z reguły koncentrujemy się na mieniu dla nas najcenniejszym. W ten sposób niejako naturalnie koncentrujemy uwagę na wyrobach gotowych, które znajdują się w magazynach. Jednak operacje magazynowe, jak każdy proces, wiążą się z powstawaniem strat i uszkodzeń. Transport wewnętrzny, umieszczenie towaru w lokacjach magazynowych generują straty. Straty to przedmiot zainteresowania menedżerów, ale też... złodziei.
 

Czytaj więcej