Dołącz do czytelników
Brak wyników

W BRANŻY

20 grudnia 2021

NR 6 (Grudzień 2021)

Bliskie spotkania pierwszego stopnia. Relacja z XIII Ogólnopolskiego Kongres Magazynowania i Logistyki Modern Warehouse

0 147

XIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Magazynowania i Logistyki Modern Warehouse cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników. W konferencji brało udział ponad 200 przedstawicieli top managementu firm logistycznych oraz dostawców usług dla logistyki i magazynowania. Wszyscy spragnieni byli bezpośrednich spotkań ze swoimi partnerami biznesowymi, które w ostatnim czasie ograniczył COVID-19.

Kongres Modern Warehouse to dwa dni wypełnione interesującymi prelekcjami na temat aktualnej sytuacji w łańcuchach dostaw, która rzutuje na nowoczesne magazynowanie. Konferencję podzielono na pięć bloków tematycznych poświęconych różnym zagadnieniom z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw i magazynowani. Podczas kongresu odbyły się również cztery debaty dyskusyjne, moderowane przez ekspertów zarządzania łańcuchami dostaw. 

X-channels w logistyce retail

Kongres otworzyła i prowadziła Magdalena Libiszewska, redaktor naczelna „Nowoczesnego Magazynu”. Pierwszy blok tematyczny poświęcony był x-channel w logistyce retail – jak budować przepływy towarów i organizować centrum dystrybucyjne, gdy sprzedaż odbywa się wieloma kanałami? W tej części dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieci Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania, przedstawił apokaliptyczną wizje handlu tradycyjnego, dowodząc, że za 10 lat tradycyjny handel zostanie wyparty całkowicie przez handel elektroniczny. Już obecnie 84% polskich internautów kupuje w internecie, a nasze życie społeczne i gospodarcze coraz częściej odbywa się w hybrydowym świecie. Jak wynika z badań i-systems, 96% konsumentów chciałoby sprawdzić w intenecie dostępność produktów w sklepie stacjonarnym. W związku z tym istnieje pilna potrzeba integracji wielu kanałów komunikacji, sprzedaży i dystrybucji. Badania dowodzą, że satysfakcja i lojalność klienta jest wprost proporcjonalna do wielokanałowości sprzedaży. Udowadniał to na przykładzie swojego sklepu Sebastian Kaczmarski, Central Fulfilment Operations Manager IKEA Group w Polsce. IKEA, która w kraju posiada 11 sklepów stacjonarnych, już prawie 30% swoich towarów sprzedaje online. Jednak wdrożenie omnichanel w praktyce wymagało wielu nowych kompetencji pracowniczych i transferu wiedzy.
 

dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieci Łukasiewicz – Instytut Logistyki
i Magazynowania i Sebastian Kaczmarski, Central Fulfilment Operations
Manager IKEA Group w Polsce

 

Rafał Gąska, dyrektor ds. łańcucha dostaw RTV EURO AGD, oraz Dominik
Kowalczyk, dyrektor obszaru produkcji i magazynowania SMART Project

 

Marta Cudziło, kierownik Centrum
Logistyki, Łukasiewicz - Instytut Logistyki
i Magazynowania

 

Karol Robaczewski, dyrektor logistyki i produkcji x-kom

 

Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Poland/Head of E-Commerce CEE Cushman &
Wakefield, moderował dyskusję na temat x-channels pod jednym dachem centrum dystrybucyjnego,
brali w niej udział: Maciej Krupa, doradca klienta WMS HIT-Kody Kreskowe, Jakub Czyżkowski
Współzałożyciel i współwłaściciel Sente, Konrad Osiadacz, Product Director Omnichannel and Urban
Logistics Central Europe FM Logistic, dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu
Logistyki i Magazynowania, Sebastian Kaczmarski, Central fulfilment operations manager IKEA
Group, ekspert PSME

 

Jacek Przerwa, dyrektor ds. technicznych Logistyka Centrala Rossmann SDP

 

Iwona Sabik, laureatka III edycji Top Young 100


O tym, w jaki sposób łączenie logistyki i dwóch kanałów sprzedaży zmienia magazyn, mówił Rafał Gąska, dyrektor ds. łańcucha dostaw RTV EURO AGD, lidera sprzedaży elektroniki w AGD w Polsce oraz Dominik Kowalczyk, dyrektor obszaru produkcji i magazynowania SMART Project. Firma RTV EURO AGD posiada ponad 300 sklepów stacjonarnych i dwa internetowe. Do obsługi tego handlu w Jankach pod Warszawą powstał jeden z największych parków logistycznych na potrzeby handlu tradycyjnego i internetowego EURO AGD w Europie – ok. 215 tys. m² powierzchni magazynowej. 
O dark stores i mobilnych hubach przeładunkowych, czyli o tym, jakie formaty magazynowe pozwalają nadążyć za quick commerce, opowiadali Marta Cudziło, kierownik Centrum Logistyki Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania i Konrad Sawras, CEO Savv Design. Handel elektroniczny stanowi w Polsce już blisko 20% globalnej sprzedaży detalicznej, do tego celu konieczne jest zapewnienie sprawnie działającej i dobrze zaplanowanej powierzchni magazynowej. W związku z tym w logistyce należy się spodziewać zmiany formatów magazynowych, zwiększenia automatyzacji i zapasów blisko klienta. Obecnie w miastach lub wzdłuż szlaków komunikacyjnych pojawiają się dark stores, magazyny o powierzchni 200–350 m², które przeznaczone są do obsługi wyłącznie zamówień online. Można tez spotkać mobilne huby przeładunkowe, które pozwalają dostarczyć towar klientowi w ciągu godziny. 
Z kolei Karol Robaczewski, dyrektor logistyki i produkcji x-kom, opowiedział o magazynie 4.0, jako strategicznej odpowiedzi x-kom na nowe kanały sprzedaży dyktowane przez klientów. Jak wynika z badań GFK, x-kom jest od czterech lat największym sprzedawcą komputerów PC w Polsce z 22% udziałem w rynku. X-kom to 27 nowoczesnych tradycyjnych sklepów i jeden internetowy. Cały wolumen obsługiwany jest z centrum logistycznego o pow. 23 tys. m². W ub.r. centrum wysłało prawie 6 mln sztuk zamówień e-commerce. Centrum jest wyposażone w system automatycznego pakowania CVP Everest, który przygotowuje paczki fit-to-size bez obsługi człowieka. System ten pozwala pakować 1100 paczek na godzinę, a to oznacza, że co 3 sekundy powstaje jedna paczka. 
 

Red. Piotr Stefaniak, moderował dyskusję na temat nowych formatów obiektów magazynowych

 

Aleksander Milon, dyrektor generalny GXO
Contract Logistics i Jacek Olszewski, Senior
Principal Międzynarodowa Grupa Doradczo-
Inżynierska Miebach Consulting opowiedzieli
o automatyce w logistyce

 

Lucyna Zaborowska-Princ, dyrektor Logistyki
Kontraktowej Regionu Grupa Raben o tym, jak
zapewnić sprawne i elastyczne operacje

 

Piotr Sędziak, Supply Director Orbico Group
o tym, jak ominąć niemiłe niespodzianki
w dążeniu do pełnej wydajności automatyki
magazynowej


Blok tematyczny x-channel w logistyce retail zamknęła debata dyskusyjna na temat, czy obsługa wielu kanałów sprzedaży w jednym centrum dystrybucyjnym ma sens? Panel prowadził Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Poland/Head of E-Commerce CEE Cushman & Wakefield, a uczestniczyli w niej: Maciej Krupa, doradca klienta WMS HIT-Kody Kreskowe, Jakub Czyżkowski, współzałożyciel i współwłaściciel Sente, Konrad Osiadacz, Product Director – Omnichannel & Urban Logistics Central Europe FM Logistic, dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieci Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. 
W debacie paneliści doszli do wniosku, że omnichannel daje większą elastyczność, ale też wymaga innych kompetencji od pracowników, co w wielu wypadkach okazuje się dużym wyzwaniem. Ułatwieniem w obsłudze sprzedaży wieokanałowej może być automatyzacja, która jednak z drugiej strony może okazać się być przeszkodą w dostosowaniu się do niej pracowników. Wielokanałowość oznacza myślenie wieokanałowe i działanie wielkanałowe, dlatego współcześnie pracownicy też powinni być wielekanałowi, mieć zdolność przełączania się z jednego systemu na drugi. 
 

Anna Ossowska, regionalny dyrektor łańcucha dostaw Nexteer Automotive EMEA


Zmiana formatu obiektów magazynowych

 Była tytułem drugiego panelu, w którym o paradoksie przyspieszenia, czyli w jaki sposób rzeczywistość działania w pandemii zmieniła realizację projektów magazynowych, mówił Jacek Przerwa, dyrektor ds. technicznych Logistyka Centrala Rossmann SDP. Ponieważ podczas pandemii nastąpiła wzmożona sprzedaż online, magazyn wymagał integracji wszystkich instalacji automatycznych w jedną pętlę, co wymagało wielu symulacji i wizualizacji 3D. Warto podkreślić, że wdrożenia tego projektu dokonano podczas normalnej pracy magazynu. 
Ciekawy projekt na podstawie centrum dystrybucyjnego Jeronimo Martins (Biedronka) zaprezentowała Iwona Sabik, laureatka III edycji Top Young 100. Opowiedziała o tym, w jaki sposób młodzi ludzie stworzyli optymalną mapę centrów dystrybucyjnych Biedronki. Punktem wyjścia do stworzenia takiej mapy stały się następujące elementy: podział towarów do poszczególnych podmagazynów, liczba dostępnych miejsc do składowania, gęstość oraz waga towaru, poziom rotacji danego towaru i kategorie grup towarowych. 
Podsumowaniem była dyskusja moderowana przez red. Piotra Stefaniaka na temat nowych formatów obiektów magazynowych, w której uczestniczyli: Bartek Tulejko, Managing Partner M4 Real Estate, Kamil Szymański, założyciel Space4Logistics, Zbigniew Smyczyński, Senior Leasing Manager P3 Logistic Parks, Jacek Przerwa, dyrektor ds. technicznych Logistyka Centrala Rossmann SDP, Piotr Bzowski, Development Director Central Europe Mountpark. Z wypowiedzi panelistów wynikało jednoznacznie, że to klienci są głównym czynnikiem nakręcającym rynek i wyznaczającym trendy jego rozwoju. Rozwój e-handlu i rosnący jego segment premium (dostawa towarów tego samego dnia, co złożone zamówienie) wymusza powstawanie, niejako w opozycji do big boxów, małych magazynów (small business units – SBU), które są lokowane w miastach, bliżej klientów. W debacie wskazano na inne trendy w rozwoju formatów magazynów i oczekiwania klientów. W ciągu ostatnich kilku lat silnie rozwijał się m.in. popyt na cross-docki, co także związane jest z rozwojem e-commerce. Zmienia się formuła big boxów, nie tylko rośnie ich powierzchnia, one same rosną w górę – do 12 m „w świetle”, tj. powierzchni składowania.
 

Marcin Foks, EMEA Logistics Senior Manager Whirlpool Corporation


Automatyczne partnerstwo

To temat trzeciego panelu Kongresu Modern Warehouse, w którym o automatyce w logistyce mówili Aleksander Milon, dyrektor generalny GXO Contract Logistics i Jacek Olszewski, Senior Principal, Międzynarodowa Grupa Doradczo-Inżynierska Miebach Consulting. Sukces obsługi wielu kanałów sprzedaży z jednego centrum dystrybucyjnego osiąga się dzięki wdrożeniu automatyki, ale musi to być gra zespołowa.
Potwierdziła to Lucyna Zaborowska-Princ, dyrektor Logistyki Kontraktowej Regionu Grupa Raben w swojej prezentacji, w jaki sposób zapewnić sprawne i elastyczne operacje w czasach VUCAN? W czasach niestabilnych łańcuchów dostaw, sprawność operacyjną można osiągnąć dzięki trzem elementom: automatyzacji, demokratycznemu zarządzaniu i elastycznemu systemowi operacyjnemu. Wspólne działania w poszukiwaniu optymalizacji kosztowych i procesowych są w dzisiejszych czasach koniecznością i bez wątpienia pomagają producentom, operatorom logistycznym oraz dostawcom/odbiorcom w realizacji ich celów biznesowych na wysoko konkurencyjnym rynku – podkreślała prelegentka. 
O tym, w jaki sposób uniknąć niespodzianek w dążeniu do pełnej wydajności automatyki magazynowej, na podstawie doświadczeń operatora logistycznego mówił Piotr Sędziak, Supply Director Orbico Group. Do automatyzacji trzeba być przygotowanym, trzeba wiedzieć przede wszystkim, co się chce osiągnąć dzięki temu wdrożeniu. Plan powinien być wspólnie przygotowany z dostawca automatyki i mieć na celu wykrycie i wyeliminowanie jak największej ilości błędów oraz osiągnięcie zakładanej wydajności urządzeń przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka dla ciągłości biznesowej, czy też jakości wykonywanego procesu.
Panel ten podsumowano dyskusją na temat logistyki kontraktowej – w jaki sposób budować partnerską współpracę z operatorem logistycznym z włączaniem wysokich wymagań technologicznych? Moderatorem dyskusji był Dariusz Kierski, starszy doradca logistyczny Chaingers, a udział w niej wzięli: Piotr Sędziak, Supply Director Orbico Group, Lucyna Zaborowska-Princ, dyrektor Logistyki Kontraktowej Regionu Grupa Raben, Aleksander Milon, dyrektor generalny GXO Contract Logistics, Robert Jastrzębski, członek zarządu Europa Systems. Paneliści doszli do konkluzji, że automatyzacja współcześnie w operacjach magazynowych jest nieunikniona, zwłaszcza przy braku rąk do pracy na rynku. Automatyka zastępuje najbardziej pracochłonne procesy, daje klientowi stabilność, ale także skalowalność, czyli pozwala mu rozwijać swoją obecność...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy