Autor: Dawid Andrzejewski

specjalista ds. BHP

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Oświadczenie i powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest procedurą uproszczoną. Pozwala ona obywatelowi jednego z pięciu państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 24 miesiące bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, w zakresie, w jakim nie jest wydawane zezwolenie na pracę sezonową.

Czytaj więcej

Praca tymczasowa a outsourcing pracowniczy

W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania prawne związane z pracą cudzoziemców z państw trzecich wykonywaną za pośrednictwem podmiotu kierującego do pracy. Obywatelami państw trzecich są obywatele krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

Czytaj więcej

Wszystko o dozorze technicznym widlaków

Na rynku występuje szeroka gama urządzeń służących do transportowania towarów oraz do ich podnoszenia. Najbardziej popularne są wózki jezdniowe z napędem silnikowym (spalinowe, elektryczne) z mechanicznym napędem podnoszenia niewymagającym bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku (tzw. wózki widłowe). Na rynku dostępne są także tzw. paleciaki – popularne ze względu na rozmiar i koszt zakupu oraz zaspokajające potrzebę przemieszczania mniejszych towarów. Są to pewnego rodzaju wózki, ale prowadzone ręcznie, a ich układ podnoszenia może być ręczny lub mechaniczny. Przy układach mechanicznych spotkać można rozróżnienie na układ mechanicznego podnoszenia i unoszenia do 30 cm. Tak przedstawione rozróżnienie jest bazą do zweryfikowania, jakie warunki musi spełniać operator wózka jezdniowego oraz jakim dozorem technicznym powinien być objęty dany wózek jezdniowy w firmie.

Czytaj więcej