Wszystko o dozorze technicznym widlaków

TEMAT NUMERU

Na rynku występuje szeroka gama urządzeń służących do transportowania towarów oraz do ich podnoszenia. Najbardziej popularne są wózki jezdniowe z napędem silnikowym (spalinowe, elektryczne) z mechanicznym napędem podnoszenia niewymagającym bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku (tzw. wózki widłowe). Na rynku dostępne są także tzw. paleciaki – popularne ze względu na rozmiar i koszt zakupu oraz zaspokajające potrzebę przemieszczania mniejszych towarów. Są to pewnego rodzaju wózki, ale prowadzone ręcznie, a ich układ podnoszenia może być ręczny lub mechaniczny. Przy układach mechanicznych spotkać można rozróżnienie na układ mechanicznego podnoszenia i unoszenia do 30 cm. Tak przedstawione rozróżnienie jest bazą do zweryfikowania, jakie warunki musi spełniać operator wózka jezdniowego oraz jakim dozorem technicznym powinien być objęty dany wózek jezdniowy w firmie.

Dla właścicieli wózków jezdniowych z mechanicznym układem podnoszenia ważne będą zgłoszenie takich urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz konieczność prowadzenia badań sprawności technicznej wózka.
Według interpretacji UDT wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym (spalinowym, elektrycznym lub zasilanym gazem), stosowany w transporcie bliskim i w magazynowaniu, używany głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych. Nazwa potoczna: wózek widłowy, widlak, paleciak. Wózki jezdniowe podnośnikowe – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu. 
W związku z powyższym, przepisy o dozorze technicznym powinniśmy stosować również do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzonych (tzw. ręczne paleciaki z elektrycznym układem podnoszenia). Dozorowi technicznemu nie podlegają wózki unoszące, określone jako wózki z przymocowaną platformą lub widłami, dostosowane do podnoszenia ładunku jedynie na wysokość umożliwiającą jego transport (unoszące ładunek na wysokość do 30 cm, służące do uniesienia i przewiezienia ładunku na tzw. wysokości transportowej – wysokość unoszenia może się różnić w zależności od danych zawartych w instrukcji producenta).


Dozór techniczny


Wózki jezdniowe z mechanicznym układem podnoszenia mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
Przy dozorze pełnym należy przeprowadzać coroczne kontrole dla urządzeń podnośnikowych, tj.:

  • wózków jezdniowych z wysięgnikiem,
  • wózków jezdniowych z osobą o...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy