Autor: Sebastian Kita

radca prawny Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy sp.k. Szczecin, Gdynia i Gdańsk
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Warunki dla prowadzenia działalności magazynowania paliw

W dobie kolejnych kryzysów przedsiębiorcy szukają nowych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wpływ rosnących kosztów na ich usługi, a czasem nawet zabezpieczyć w ogóle możliwość kontynuowania działalności. Od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie jedną z kwestii, która niemal każdego dnia jawi się jako problem dla polskich przedsiębiorców, jest paliwo – jego cena, a nawet dostępność. W ostatnim roku z pewnością wielu przedsiębiorców zastanawiało się nad składowaniem większej ilości paliwa w swoich magazynach. Jak można się domyślać, w świetle prawa energetycznego sprawa nie jest jednak taka prosta.

Czytaj więcej

Klauzule kontraktów handlowych wobec wojny w Ukrainie

Pomimo faktu, że wojna trwa już 10. miesiąc, nie można powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się do tych nowych realiów, nie tylko politycznych, ale i gospodarczych. W szczególności dotyczy to branży uczestniczącej w obrocie handlowym ze wschodem. Wszystko to wywołuje uzasadnione pytania wśród przedsiębiorców o wpływ tych zdarzeń na już zawarte lub mające być dopiero zawarte kontrakty handlowe.

Czytaj więcej

Doradca bezpieczeństwa u nadawcy towaru

Umowa ADR, pomimo obszerności aktu, jest aktualizowana w każdym nieparzystym roku. Nie inaczej jest w 2019 r. Tym razem jednak akt regulujący obowiązki uczestników transportu towaru niebezpiecznych wprowadza zapisy, które mogą bezpośrednio dotyczyć centrów logistycznych.
 

Czytaj więcej

Nowe obowiązki w magazynowaniu i transporcie wyrobów tytoniowych

Już w maju 2019 r. wchodzą w życie przepisy nakładające nowe obowiązki na podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi, w tym także na centra logistyczne, w których składowane są wyroby tytoniowe. Dostosowanie się do nowych przepisów będzie przy tym wymagać dokonania przez zarządzających tymi centrami istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych w obsłudze tego towaru.

Czytaj więcej