Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie

19 grudnia 2022

NR 6 (Grudzień 2022)

Klauzule kontraktów handlowych wobec wojny w Ukrainie

0 201

Pomimo faktu, że wojna trwa już 10. miesiąc, nie można powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się do tych nowych realiów, nie tylko politycznych, ale i gospodarczych. W szczególności dotyczy to branży uczestniczącej w obrocie handlowym ze wschodem. Wszystko to wywołuje uzasadnione pytania wśród przedsiębiorców o wpływ tych zdarzeń na już zawarte lub mające być dopiero zawarte kontrakty handlowe.

Skutki wybuchu wojny w Ukrainie dla branży transportowej i logistycznej

Rozważając podstawowe skutki wybuchu wojny w Ukrainie dla branży transportowej i logistycznej, pod uwagę należy wziąć przede wszystkim znaczne osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, utrudnienia bądź niemożność korzystania z sieci transportowej zniszczonej wskutek działań wojennych, zakłócenia w dotychczasowym łańcuchu dostaw, a także zwiększenie się kosztów transportu wskutek wzrostu cen paliw.

Na sytuację polskich przedsiębiorców transportowych i przeładunkowych piętno odcisnął także znaczny odpływ siły roboczej z uwagi na udział ukraińskich pracowników w działaniach wojennych. Zgodnie z danymi zebranymi przez ONZ na dzień 5 lipca 2022 r. od początku wojny granicę z Ukrainy w kierunku Polski przekroczyło prawie 9 mln osób, zaś na teren Ukrainy z Polski przemieściło się ponad 3,2 mln osób. Przy czym należy mieć na uwadze, że ludność, która powróciła na teren pogrążonego w wojnie kraju, to w dużej mierze mężczyźni.

 

 

Co więcej, z rynku ukraińskiego wycofało się wiele firm logistycznych, transportowych i kurierskich takich jak: DHL, DPD, UPS. Dodatkowo, Rosji nie obsługują już giganci żeglugowi tacy jak duński Maersk, francuski CMA i szwajcarski MSC.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na to, że przedsiębiorcy branży transportowej stanęli przed ogromnym wyzwaniem w zakresie konieczności bieżącego funkcjonowania w nowej, niezwykle trudnej sytuacji ekonomicznej, na którą nakłada się dodatkowo najwyższy od wielu lat poziom inflacji oraz opóźnione w czasie skutki gospodarcze lockdownów, wprowadzonych z uwagi na pandemię COVID-19.

Wielu z tych przedsiębiorców związanych jest kontraktami zawartymi na długo przed wybuchem wojny, zaś, jak wynika z przytoczonych wyżej statystyk i badań, od lutego 202...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy