Warunki dla prowadzenia działalności magazynowania paliw

SYSTEMY SKŁADOWANIA

W dobie kolejnych kryzysów przedsiębiorcy szukają nowych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wpływ rosnących kosztów na ich usługi, a czasem nawet zabezpieczyć w ogóle możliwość kontynuowania działalności. Od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie jedną z kwestii, która niemal każdego dnia jawi się jako problem dla polskich przedsiębiorców, jest paliwo – jego cena, a nawet dostępność. W ostatnim roku z pewnością wielu przedsiębiorców zastanawiało się nad składowaniem większej ilości paliwa w swoich magazynach. Jak można się domyślać, w świetle prawa energetycznego sprawa nie jest jednak taka prosta.

Koncesja czy nie?

Na wstępie należy odnotować, że przechowywanie paliw płynnych klasy III (produkty naftowe o temperaturze zapłonu od 55°C do 100°C), na potrzeby własne użytkownika, jest dopuszczalne wyłącznie w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5000 l. Przepisy o ochronie przeciwpożarowej przewidują ponadto, że ww. zbiornik musi być usytuowany min. 10 m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej i 5 m od innych obiektów budowlanych i granicy działki sąsiedniej.
Z kolei działalność gospodarcza w zakresie magazynowania paliw ciekłych jest w Polsce działalnością koncesjonowaną. Wyjątkiem w tym zakresie jest wyłącznie lokalne magazynowanie gazu płynnego (przez który należy rozumieć LPG, ale już nie LNG) w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz magazynowanie paliw ciekłych w obrocie detalicznym. Czym jest natomiast samo magazynowanie paliw ciekłych? Prawo energetyczne definiuje to pojęcie jako świad...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy