Dołącz do czytelników
Brak wyników

MOBILNY MAGAZYNIER

19 lipca 2021

NR 6 (Grudzień 2012)

CELE ZAMIAST funkcjonalnosci
WYBÓR SYSTEMU WMS

0 90

Jak wybrac system zarzadzania gospodarka magazynowa, z jakim dostawca
oprogramowania zwiazac sie czesto na dłuej, jak spełnic sprzeczne
wymagania funkcjonalne uytkowników, jak wreszcie zapewnic zgodnosc
systemu ze strategia przedsiebiorstwa? Chec sprostania tym wyzwaniom
i zaspokojenia potrzeb wszystkich przyszłych uytkowników systemu prowadzi
do budowania obszernej listy wymagan funkcjonalnych.

 

Duza rotacja magazynierów, wysoki odsetek błednych
kompletacji wysyłek, zbyt mała powierzchnia wymagaja wdrozenia systemu zarzadzania magazynem – tak dyrektor logistyki zidenty kował problemy wswoim dziale isposób ich rozwiazania. Zarzad rmy podjał wiec decyzje oinwestycji wnowy system. Otwartym pytaniem pozostaje jednak, jaki to ma byc system, jakiego producenta ikto go wdrozy. To duza przedsiewziecie ijeszcze wieksze nadzieje znim zwiazane. Nie mozna przeciez zawiesc przyszłych uzytkowników ibene cjentów systemu, abedzie ich sporo. Wjaki sposób zaspokoic ich potrzeby? – najprosciej zapytac izebrac wymagania uzytkowników. Nawet jesli nie potra my zrobic tego sami, zawsze mozemy zatrudnic niezaleznego doradce ijemu powierzyc zadanie zbudowania listy wymagan funkcjonalnych. Nastepnie zaprosmy dostawców systemów na prezentacje swoich produktów iwybierzmy najlepszy. Plan wyglada na prosty ibardzo skuteczny. Dlaczego zatem nie działa wpraktyce?

 

DYSFUNKCJA WYMAGAN FUNKCJONALNYCH

Przelanie zyczen ioczekiwan przyszłych uzytkowników na liste wymagan funkcjonalnych powoduje, ze:

  • ta lista jest bardzo obszerna – wpraktyce spotyka sie listy obejmujace ponad tysiac wymagan. Trudno nad takim zbiorem zapanowac oraz zapewnic, ze wymagania sa spójne iukładaja sie wpełne procesy gospodarcze. Wzasadzie to nie jest trudne – to jest po prostu niemozliwe;
  • znaczna liczba tych wymagan jest:
  • albo trywialna inic nie wnosi do procesu wyboru systemu WMS;
  • albo nieprecyzyjna, adowolnosc ich interpretacji jest raczej zródłem nieporozumien iproblemów wdrozeniowych niz wyrazem pozadanego kształtu systemu;
  • albo zwiazana zoptymalizacja bez okreslenia zadnych szczegółów, nazywam je „pułapka optymalizacji”;
  • wymagania funkcjonalne skutecznie przesłaniaja cele wdrozenia – efekty, jakie ma dac przedsiebiorstwu inwestycja wnowy system WMS. 

SPÓJRZMY NA KILKA PRZYKŁADÓW:

Obsługa magazynu wysokiego składowania”. To jest typowe, trywialne wymaganie, które mozna by zpowodzeniem usunac zlisty, gdyz wzaden sposób nie ułatwia wyboru. Przeciez kazdy system WMS obsługuje magazyn wysokiego składowania, pytanie tylko, jak to robi, jakie procesy magazynowe obsługuje, jak pozwala zarzadzac praca ludzi iurzadzen, wjaki sposób wizualizuje obciazenie zasobów isytuacje wyjatkowe, jak mozna system połaczyc zautomatyka magazynowa. Takie pytania mozna mnozyc, awszystkie one sa zwiazane zobsługa magazynu wysokiego składowania.
„Elastyczne de niowanie sposobu składowania”. Jak precyzyjnie zmierzyc tutaj elastycznosc? Czym jest ta elastycznosc? Czy autor wymagania miał na mysli de niowanie warunków paletyzacji zapasów, czy moze okreslanie stref magazynowych dla materiałów wymagajacych szczególnych warunków składowania albo niebezpiecznych? Moze wizja autora jest okreslanie sposobu składowania wtrójwymiarowej wizualizacji magazynu? Tak sformułowane wymaganie pozostawia olbrzymie pole do sprzecznych interpretacji, akazda moze prowadzic do wyboru diametralnie róznych systemów WMS iprzekłada sie na rzeczywiste koszty wdrozenia. Samo pojecie elastycznosci moze byc róznie rozumiane. Dla mnie systemy SAP sa bardzo elastyczne. Jednak znam wiele przeciwnych opinii.
„Automatyczne podpowiadanie miejsca składowania”. Podobnie jak wczesniej, taka funkcjonalnosc realizowana tak czy inaczej maja wszystkie systemy WMS. Pytanie tylko, według jakiego algorytmu czy strategii, jakimi regułami ma sie kierowac system, podpowiadajac miejsce składowania? Czy ma raczej dbac oefektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, czy moze raczej wymuszac składowanie jednorodne, aby nie 1 Wszystkie przykłady pochodza zrzeczywistych
wymagan funkcjonalnych.
mieszac serii wyrobów, co jest czestym wymaganiem rm farmaceutycznych? Skoro system ma miejsce składowania „podpowiadac”, to zapewne nie wymuszac. Czy zatem magazynier ma miec mozliwosc zmienienia podpowiedzianej lokalizacji?
„Optymalizacja sciezki pobran”. To pozornie oczywista funkcjonalnosc kazdego systemu WMS. Tylko pozornie jednak, gdyz wogólnym przypadku ta optymalizacja jest np. trudnym problemem komiwojazera, nierozwiazywalnym wczasie wielomianowym. Wpraktyce do takiej optymalizacji stosuje sie algorytmy heurystyczne, które choc bardzo skuteczne iwrzeczywistosci zupełnie wystarczajace, formalnie rzecz biorac nie spełniaja takiego wymagania.
Rzetelnie zebrane iprecyzyjnie okreslone wymagania funkcjonalne sa dobrym sposobem wstepnego de niowania systemu, który jest pisany od podstaw. Wazne jest wtedy okreslenie, co ten system ma robic, jak działac. Taka lista stanowi wtedy punkt wyjscia dla dalszych prac projektowych iprogramistycznych prowadzonych według okreslonej metodyki, bardziej tradycyjnej, jak model kaskadowy (ang. waterfall model), czy nowszej, zwinniejszej, jak scrum.
Tutaj rozwazamy jednak proces wyboru systemu iwdrozenia, anie jego tworzenia iprogramowania. Wymagania funkcjonalne zamiast ułatwiac wybór systemu, prowadza czesto juz wtrakcie prac wdrozeniowych do zupełnie nieuzasadnionych zmian wsystemie. Takie zmiany moga prowadzic do utraty gwarancji producenta oprogramowania iistotnie zwiekszac koszt utrzymania oraz rozwoju całego rozwiazania. Oczywiscie tak sie dzieje, gdy dogmatycznie trzymamy sie raz zde niowanych wymagan. Dlaczego tak sie dzieje? Dlatego, ze…

 

DURA LEX, SED LEX

Naturalna chec zagwarantowania sobie mozli-
wosci przyszłego systemu, zde niowanych lepiej czy gorzej wformie listy wymagan funkcjonalnych, prowadzi do sformalizowania tej listy wpostaci załacznika do umowy wdrozeniowej. Wtedy te wymagania, przy wszystkich ich wspomnianych wczesniej wadach, staja sie prawnie wiazace. Pół biedy, jesli projekt wdrozeniowy postepuje bezproblemowo, ku zadowoleniu obu stron. Wtedy system WMS, nawet jesli literalnie rzecz biorac nie spełnia jakiegos wymagania, jest uruchamiany iodbierany. Nie zawsze sie tak jednak dzieje. Przedsiewziecia wdrozeniowe sa duzymi projektami zlicznymi interesariuszami. Trudno uniknac wnich kon iktów, ajeszcze trudniej oprzec sie pokusie formalnego powoływania na zapisy umowy. Zdrugiej strony umowa ijej załaczniki sa po to, aby sie na nie p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy