Przewóz kontenerów: Merchant, czyli kto?

MOBILNY MAGAZYNIER

Kontener, jako uniwersalna jednostka transportowa, umożliwia multimodalny przewóz ładunku, co sprzyja skróceniu czasu i redukcji kosztów przewozu ładunków, operacji przeładunkowych i składowania. Z tego względu transport kontenerowy jest jednym z najpopularniejszych rodzajów transportu ładunków, a jego znaczenie w globalnej gospodarce rokrocznie wzrasta.

Kluczową gałęzią transportu kontenerowego jest transport morski, w ramach którego – z perspektywy prawnej – istotną rolę odgrywa umowa przewozu ładunków w kontenerach drogą morską (Umowa Przewozu).

Charakterystyka Umowy Przewozu

Powszechną praktyką morskich przewoźników kontenerowych jest stosowanie ogólnych warunków przewozu wyznaczających treść Umowy Przewozu. Zawarcie Umowy Przewozu w oparciu o takie ogólne warunki przewozu jest z kolei stwierdzone konosamentem lub morskim listem przewozowym (Sea Waybill).

Treść Umów Przewozu uzupełniana jest bezpośrednio przepisami umów międzynarodowych, a roszczenia umowne poddawane są do rozstrzygnięcia sądom zagranicznym. Ze względu na fakt, że wypracowywana przez wiele lat praktyka zakłada opieranie stosunków prawnych w obrocie morskim na anglosaskich systemach prawnych oraz mając na uwadze, że globalni armatorzy kontenerowi nie są podmiotami polskimi, Umowy Przewozu opierają się na obcych systemach prawnych i właściwej dla tych systemów zasadzie swobody umów.

Powyższe okoliczności nierzadko powodują, że Umowy Przewozu są niezwykle problematyczne z perspektywy polskich podmiotów uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym i generują skomplikowane spory prawne z udziałem przewoźników, spedytorów oraz gestorów ładunków.

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy