„Ciężarowy” transport wewnętrzny

Bezpieczeństwo w eksploatacji suwnic magazynowych

WEWNĘTRZNY TRANSPORT

Działanie suwnic regulują szczegółowe przepisy. Ich stosowanie ma gwarantować odpowiednie działanie sprzętu, a w szczególności minimalizowanie ryzyka wypadku. Respektowanie tych zasad kontroluje Urząd Dozoru Technicznego. Analiza wypadków związanych z eksploatacją suwnic wyraźnie wskazuje na zagrożenia, które wynikają z lekceważenia zasad bezpiecznej pracy oraz z nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji.

Suwnice należą do środków transportu. Obejmują je przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (z 30 października 2018 r.) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176). Maciej Zagrobelny, rzecznik UDT, podkreśla, że suwnice to urządzenia mocno zróżnicowane pod względem parametrów technicznych dotyczących: udźwigu, rozpiętości mostu, sterowania itd. Bezpieczeństwo użytkowania suwnic zależy w znacznej mierze od utrzymania ich właściwego stanu technicznego oraz odpowiedniego doboru prac, które są uzależnione od przeznaczenia danej maszyny.

Suwnice podlegają dozorowi technicznemu. Każda suwnica, aby mogła być eksploatowana, musi mieć aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. W celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację użytkownik powinien pisemnie zgłosić urządzenie do badania technic...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy