Dołącz do czytelników
Brak wyników

Fałszywe palety – stare przestępstwo gospodarcze w nowej formie

Baza wiedzy | 24 czerwca 2021 | NR 4
0 44

W związku ze znacznym wzrostem liczby fałszywych i niezgodnych z normą palet EPAL na rynku
Polski Komitet Narodowy EPAL wraz z European Pallet Association EPAL przestrzega wszystkich użytkowników palet – małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, a także wielkie korporacje – przed dokonywaniem zakupów i wprowadzaniem do obrotu palet ze znakiem EPAL dostarczanych przez handlarzy oraz palet pochodzących zza wschodniej granicy – z Ukrainy. 

Prosimy o każdorazową weryfikację, czy dostawca palet produkowanych w gwarantowanym systemie jakości EPAL jest ich bezpośrednim producentem (weryfikacja jedynie po numerze licencji producenta umieszczonym na środkowym wsporniku nie zawsze jest wystarczająca, ponieważ fałszerze najczęściej używają numeru licencji zarejestrowanych legalnych producentów). Kupowanie lub obrót sfałszowanymi paletami w myśl art. 305 znowelizowanej ustawy – Prawo własności przemysłowej jest przestępstwem. 
Ponadto sfałszowane palety zazwyczaj nie spełniają kryteriów określonych w normie technicznej, dlatego też używanie tego rodzaju palet zagraża nie tylko bezpieczeństwu składowania, magazynowania i transportu. Jest także zagrożeniem dla osób zaangażowanych w gospodarkę paletową (kierowców, operatorów wózków widłowych i magazynierów).
Polski Komitet Narodowy EPAL wspólnie z agencją detektywistyczną oraz z niezależnym towarzystwem kontrolnym Bureau Veritas wprowadził w życie wiele skonsolidowanych środków, aby przeciwdziałać zaistniałej sytuacji. Podjęto współpracę z Głównym Urzędem Ceł, przeszkolono celników na wschodniej granicy w zakresie wykrywania sfałszowanych i podrobionych palet. Udało się także zaangażować do wspólnych działań służby celne nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Czech i Słowacji, ponieważ te kraje są najbardziej zagrożone jako kraje docelowe dla sfałszowanych palet z Ukrainy..
Widoczne są pierwsze efekty tej współpracy. Po kilkudniowej akcji udało się doprowadzić do zatrzymania znacznej licz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy