Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pali się!

Baza wiedzy | 10 maja 2021 | NR 2
0 277

Dane statystyczne z roku 2006 o liczbie pożarów w obiektach magazynowych są zatrważające. W ciągu minionego roku w halach magazynowych na terenie Polski wybuchło 1280 pożarów, co dowodzi, że potrzeba doskonalenia zabezpieczeń przeciwpożarowych to bardzo ważny temat z punku widzenia bezpieczeństwa przedsiębiorstw.
Wielu właścicieli firm lekceważy ryzyko zagrożenia pożarem, nie stosując się do obowiązujących przepisów BHP, lub też ograniczając wydatki na urządzenia służące do ochrony obiektów przed ogniem. W przypadku magazynów szkody powstałe w wyniku pożarów mogą dotknąć zarówno ludzi, jak i towaru składowanego na regałach. W tym pierwszym przypadku straty są niewymierne - trudno wycenić bowiem ludzkie zdrowie czy życie. Ale już materialne spustoszenie wywołane przez pożar może sięgnąć olbrzymich i policzalnych kwot.
W obliczu zagrożeń pożarowych nie jesteśmy bezradni. Można zapobiegać i minimalizować skutki ewentualnego zdarzenia. Jak to zrobić najprościej? Przede wszystkim stosując się do podstawowych regulacji z zakresu bezpieczeństwa, korzystając ze szkoleń BHP, ale także wykorzystując nowoczesne urządzenia nadzoru, ostrzegawcze i gaśnicze. 
Przypomnijmy, że według norm i przepisów BHP obszary jednokondygnacyjne o powierzchni powyżej 10 000 m2 - a taką kubaturę mają zwykle hale magazynowe - zobowiązane są do stosowania stałych urządzeń gaśniczych (tryskaczowych i zraszaczowych): parowych, pianowych, gazowych, aerozolowych oraz proszkowych. Budynek tego typu powinien posiadać także dźwiękowy system ostrzegawczy na wypadek pożaru. Co ważne, systemy sygnalizacji pożarowej muszą znaleźć się już w obiektach powyżej 2500 m2! Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się § 23 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). 
Jak zabezpieczony przed pożarem jest Państwa magazyn? Czy można w ogóle skutecznie ochronić się przed ogniem? Jak to zrobić najlepiej? Czekamy na odpowiedzi!

Zapraszamy do polemiki. 
Na opinie czekamy pod numerem telefonu (0-61) 66 55 857 
oraz pod adresem 
e-mail: redakcja@nm.pl


Katarzyna Szturyło
Dorota Rote

 

Wszystko pod kontrolą

 

W roku 2006 liczba przeprowadzonych kontroli wyniosła odpowiednio 1391 dla budynków produkcyjnych i 583 dla magazynów i hurtowni. Kontrole te przeprowadzone były przez wykwalifikowanych pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, spełniających wymagania określone wewnętrznymi przepisami PSP. Kontrolujący wspomniane powyżej obiekty sprawdzali najczęściej przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności stan i aktualność przeglądów zastosowanych w obiekcie urządzeń ppoż., a także innych instalacji użytkowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. Kontrolowano ponadto warunki ewakuacyjne (drożność dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenie przed zadymieniem, stopień palności elementów wykończenia wnętrz - głównie na drogach ewakuacyjnych).
W przypadku obiektów dopiero co wybudowanych, stan zabezpieczeń przeciwpożarowych należy uznać za zadowalający. W budynkach tych stosuje się nowe rozwiązania z zakresu ochrony ppoż., takie jak: automatyczne systemy sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze oraz systemy oddymiające. Stan owych obiektów kontrolowany jest w trakcie ich oddawania do użytku podczas t...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy