Pali się!

Polemiki

Dane statystyczne z roku 2006 o liczbie pożarów w obiektach magazynowych są zatrważające. W ciągu minionego roku w halach magazynowych na terenie Polski wybuchło 1280 pożarów, co dowodzi, że potrzeba doskonalenia zabezpieczeń przeciwpożarowych to bardzo ważny temat z punku widzenia bezpieczeństwa przedsiębiorstw.
Wielu właścicieli firm lekceważy ryzyko zagrożenia pożarem, nie stosując się do obowiązujących przepisów BHP, lub też ograniczając wydatki na urządzenia służące do ochrony obiektów przed ogniem. W przypadku magazynów szkody powstałe w wyniku pożarów mogą dotknąć zarówno ludzi, jak i towaru składowanego na regałach. W tym pierwszym przypadku straty są niewymierne - trudno wycenić bowiem ludzkie zdrowie czy życie. Ale już materialne spustoszenie wywołane przez pożar może sięgnąć olbrzym...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy