Dołącz do czytelników
Brak wyników

Gęste magazynowanie

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 5
0 130

Ciągłe podnoszenie efektywności funkcjonowania magazynu jest dzisiaj wyzwaniem każdego menedżera odpowiedzialnego za optymalizację procesów logistycznych w firmie. A już szczególnie w momencie jej dynamicznego rozwoju. Doświadczeni menedżerowie wiedzą jednak, że rozbudowa obiektu to ostateczność, a optymalizację należy rozpocząć od analizy organizacji systemu składowania. Czasami wystarczy decyzja, że chcemy składować „na gęsto”.
 

Mowa oczywiście o systemie gęstego składowania, która pozwala nie tylko zaoszczędzić miejsce w magazynie, ale również przyspieszyć czas potrzebny na wydanie z niego towaru. Konsekwencją będzie obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania obiektu oraz pełne wykorzystanie wszystkich dostępnych w nim przestrzeni. Możliwe jest to dzięki składowaniu wielopoziomowemu, ograniczeniu odstępów pomiędzy paletami w kanałach i zastosowaniu blokowego składowania towarów, zmniejszającego liczbę powstających korytarzy. Dodatkowo zastosowanie odpowiedniego modelu składowania pozwala na pełne rozlokowanie towaru. Transport z linii produkcyjnej odbywa się poprzez wózki widłowe do miejsca składowania, po czym towar wędruje na regały. Może być tam rozmieszczony zarówno w modelu FIFO, jak i FILO. Takie kalkulowanie rozmieszczenia towaru możliwe jest głównie dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych wspierających rozlokowanie towarów. W systemach tych istnieje też możliwość ich pełnej integracji z systemami klasy WMS. Zapewniają one pełną optymalizację towaru znajdującego się w magazynie i połączenie go w jedną całość. Warto również zauważyć, że zastosowanie systemów gęstego składowania zapewnia bezpieczne magazynowanie i transport towarów w miejsce docelowe.
Nie można przy tym zapomnieć, że są to rozwiązania służące jedynie do zarządzania sposobem składowania towarów w magazynie. Pomimo tego, że wyposażone są w moduł systemu IT wspomagający ich działanie, to nie zastąpią systemów klasy WMS, które umożliwiają pełną kontrolę zachodzących procesów logistycznych. Podejmując decyzję o takiej inwestycji, warto zastanowić się głębiej nad uzupełnieniem jej o system klasy WMS, który pozwoli na jeszcze większą poprawę codziennej pracy magazynu. 

 

Uzasadnione ekonomicznie i innowacyjne

W dobie niepewności gospodarczej i wszechobecnej redukcji kosztów każda inwestycja poddawana jest bardzo szczegółowej analizie rentowności. Z tego powodu w obszarze logistyki wewnętrznej rozwiązania gęstego składowania zyskują coraz większą popularność ze względu na dość szybki i łatwy do oszacowania stopień zwrotu inwestycji. Aby zmaksymalizować rentowność inwestycji, oprócz słusznego wyboru samej idei gęstego składowania istotne jest również to, jak zostanie ona zrealizowana. 
Rozwiązania, jakie dostarczamy naszym klientom, spełniają podstawowe kryterium, którym jest efektywność i funkcjonalność za rozsądną cenę. W systemach gęstego składowania, w których wymagany jest dostęp do pojedynczej palety, proponujemy wózki przegubowe ze skrętnym masztem Bendi jako alternatywę dla wózków systemowych. Są one znacznie tańsze od klasycznych wózków VNA i pracują w korytarzu od 1,8 m bez potrzeby instalacji ścieżki indukcyjnej bądź szyn prowadzących. Ich ogromną zaletą jest uniwersalność – mogą z powodzeniem wykonywać zadania przypisane do wózków typu reach truck i czołowych, a także pracować na zewnątrz magazynu. 
W systemach gęstego składowania dla towarów masowych proponujemy rozwiązanie w pełni automatyzujące składowanie w bloku regałowym ze sterowanym radiowo satelitą. W tego typu systemach operacje załadunku i wyładunku palet oraz przekładania satelity pomiędzy kanałami były dotychczas wykonywane manualnie. System AutoSATMover wykonuje te operacje automatycznie. Stwarza tym samym nowe możliwości pełnej integracji z systemami automatyki linii produkcyjnych i pozwala na 100 -proc. kontrolę procesu przepływu materiałów. W perspektywie kilku lat pozwala on oszczędzić na kosztach obsługi, będąc przy tym znacznie tańszym od klasycznych rozwiązań automatyki magazynowej wykorzystujących układnice.

Andrzej Podniesiński
członek zarządu SLS Sp. z o.o.

 

Rozwiązania na rynku


Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań mających na celu nadzorowanie gęstego składowania towarów w magazynie. Najprościej można je podzielić na automatyczne oraz półautomatyczne. W systemach półautomatycznych palety z towarami wędrują po magazynie za pomocą wózków widłowych obsługiwanych przez ludzi. W systemach automatycznych mamy do czynienia z całkowitym komputerowym sterowaniem przepływu towaru bezpośrednio od linii produkcyjnej, aż po składowanie towaru. Do najpopularniejszych rozwiązań na rynku zaliczyć można rozwiązanie AutoSAT firmy SLS Sp. z o.o., BT Radioshuttle firmy Toyota czy też system Movirack firmy Mecalux. Wdrożenie tych rozwią...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy