Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak zapewnić bramom i mostom długą żywotność?

Baza wiedzy | 15 czerwca 2021 | NR 3
0 122

Zachowanie przewidzianego przez producenta czasu sprawności bram i mostów przeładunkowych wymaga spełnienia wymogów użytkowania i obsługi.

Prawidłowe użytkowanie, czyli po prostu wykorzystywanie urządzenia do zadań przewidzianych przez wytwórcę, w taki sposób, by urządzenie było w pełni sprawne przez maksymalnie długi czas, zależy od: 
 stosowania urządzenia zgodnie z zaplanowanym przez producenta przeznaczeniem,
 przestrzegania właściwości technicznych, takich jak np. dopuszczalna nośność mostu przeładunkowego,
 wydajności pracy, np. przestrzegania dopuszczalnej liczby otwarć i zamknięć bramy segmentowej w czasie jednej godziny.
Obsługa obejmuje wszystkie czynności mające na celu utrzymanie stanu technicznego umożliwiającego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Są to:
 przeglądy codzienne i okresowe,
 zaopatrywanie w części i środki eksploatacyjne,
 naprawy.
Przeglądy codzienne oraz wybrane przeglądy okresowe mogą być wykonywane przez przeszkolonego użytkownika. Pozostałe czynności obsługowe należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. 
Naprawy i przeglądy bram, a w szczególności sprężyn, lin nośnych oraz urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację (zabezpieczenia na wypadek zerwania lin nośnych oraz pęknięcia sprężyn), a także bębnów linowych i automatyki mogą być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis.
Istnieje jednak wiele zadań obsługi bieżącej, które przeszkolony użytkownik może przeprowadzić we własnym zakresie. Przykładowe czynności obejmują:
 przegląd lin nośnych – gdy zostaną stwierdzone oznaki uszkodzenia, przerwania, obluzowana lub swobodnego zwisania, należy poinformować służby serwisowe,
 sprawdzenie dokręcenia śrub i nakrętek oraz szyn bieżnych – należy je dokręcić, jeżeli są poluzowane,
 inspekcja górnej, dolnej i bocznych uszczelek gumowych – w razie potrzeby należy je oczyścić,
 sprawdzenie stanu technicznego szyn bieżnych – w razie konieczności trzeba je oczyścić,
 sprawdzenie stanu rolek i ich łożysk, smarowanie łożysk – jeżeli łożyska lub rolki są uszkodzone, należy polecić wymianę autoryzowanemu serwisowi,
 sprawdzenie zawiasów pod kątem wystąpienia uszkodzeń, smarowanie w razie konieczności – te czynności może wykonać użytkownik, lecz wymiana zawiasów powinna być przeprowadzona tylko przez autoryzowany serwis,
 sprawdzenie wyrównoważenia ciężaru płata bramy przez sprężyny skrętne (dotyczy bram obsługiwanych ręcznie) – jeżeli płat częściowo otwartej bramy samoistnie unosi się lub opada, należy skontaktować się z serwisem w celu zlecenia regulacji sprężyn skrętnych.
O...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy