Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komputerowe komendy

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 5
0 129

System informatyczny wysyła zautomatyzowany wózek do wyznaczonego miejsca składowania. W tym samym czasie operator powiadamiany jest przez słuchawki o lokalizacji produktów oczekujących na komisjonowanie, a magazynier jako „pasażer” może w pełni skoncentrować się na dobraniu odpowiedniego towaru. Potwierdza on tylko właściwe miejsce składowania oraz ilość towaru potrzebnego do zabrania zgodnie z wcześniejszą informacją podaną mu przez słuchawki. Następnie właściwe artykuły są ręcznie umieszczane na palecie. Kiedy towar jest już skompletowany, wózek automatycznie odjeżdża do stacji przekazania zamówienia i można go użyć do następnego zadania. To nie fantastyka – tak już dzisiaj może wyglądać praca ludzi w magazynie…

Pomysł „Pick and Go” firmy Still, który opisano powyżej, nie jest jedyny. Podobne rozwiązania ma w ofercie wielu producentów wózków widłowych. Zasada działania takich systemów polega na wymianie komunikatów głosowych pomiędzy operatorem i systemem zarządzania magazynem zamiast wprowadzania danych za pomocą klawiatury, skanera lub ołówka. Dzięki takiemu rozwiązaniu operator ma wolne ręce i może szybciej i bezpieczniej wykonywać swoją pracę, co przekłada się na duże oszczędności czasowe w procesie kompletacji bez uszczerbku jakości w jego realizacji. Według szacunków system ten może zmniejszać liczbę błędów przy równoczesnym zwiększeniu wydajności pracy w magazynie o 15-25%.
– Rozwiązania sterowane głosem są coraz częściej stosowane w środowiskach magazynowych –
stwierdza Tomasz Dzideczek, starszy inżynier wsparcia sprzedaży w firmie Motorola Solutions. – Ideą urządzeń głosowych jest to, aby maksymalnie odciążyć pracownika, w szczególności jego ręce, od używania różnych elementów, jak na przykład komputer czy skaner, umożliwiając mu z jednej strony słuchanie poleceń przez słuchawki, z drugiej – potwierdzanie ich poprzez wbudowany mikrofon. Każda operacja magazynowa może zostać zrealizowana za pomocą technologii sterowanych głosem. Magazyny mogą również stosować rozwiązania hybrydowe, kiedy polecenia są wydawane głosem. Natomiast potwierdzenia poprawności operacji produktowych wykonywane są za pomocą skanowania.
Systemy głosowe to nie wizjonerstwo ani odległa przyszłość. To jak najbardziej teraźniejszość –
choć nie tania. Średni czas zwrotu z inwestycji, np. dla rozwiązań Vocollect oferowanych przez firmę SKK, to 9 do 11 miesięcy (9 miesięcy dla 15 magazynierów zatrudnionych w dwuzmianowym trybie pracy), a wzrost produktywności to wielkość rzędu 15-35%. Co ważne, rozwiązania te są łatwe w obsłudze. Szkolenie pracownika do obsługi systemu głosowego trwa praktycznie od dwóch do czterech godzin. Pracownik szkolony przez lidera jest gotów do samodzielnej pracy już w drugiej połowie pierwszej zmiany. Wynika to z tego, że system ten wykorzystuje natywny, podstawowy dla człowieka sposób komunikacji – mowę i słuch, pozostawiając mu swobodny wzrok i wolne ręce. 
– O ile systemy głosowe nie są jeszcze zbyt popularne w Polsce, chociaż ta popularność stale rośnie, to znalazły już szerokie zastosowanie w europejskich centrach dystrybucyjnych i magazynach operatorów logistycznych, gdzie bardzo istotne są usprawnienia w obszarze kompletacji i elastyczność w modyfikacji różnych procesów – twierdzi Jacek Liber, dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania BCS Polska.

 

Jak to działa?

Głównym nośnikiem informacji w systemach głosowych są komunikaty głosowe przesyłane pomiędzy operatorem i systemem informatycznym WMS. Elementy systemów głosowych to:
 przenośny terminal (komputer) – urządzenie przenośne przetwarzające komunikaty tekstowe wysyłane przez system głosowy jako dźwięk i wykonujące zamianę komunikatów głosowych operatorów na postać tekstową;
 zestaw słuchawkowy – specjalne zestawy przeznaczone do pracy w warunkach przemysłowych;
 oprogramowanie typu „klient” – aplikacja rezydująca na terminalu, której zadaniem jest realizacja wcześniej zaprogramowanych procesów;
 oprogramowanie konsolowe – aplikacja zarządzająca, przeznaczona do administrowania systemem i przechowywania w pamięci profilów głosowych użytkowników systemu.

Schemat przedstawia przykładowy przebieg działania systemu przy realizacji zadania kompletacji wskazanego towaru w magazynie:

  1. Operator otrzymuje komunikat z informacją o strefie i numerze lokalizacji.
  2. Operator potwierdza dotarcie do właściwej lokalizacji poprzez odczytanie cyfry kontrolnej dla lokalizacji.
  3. System wysyła komunikat o ilości/wadze towaru, jaka ma zostać pobrana.
  4. Operator ładuje towar i potwierdza jego ilość i wagę.

 

 

Wzrost wydajności


Firmy sięgające po automatyzujące magazyn rozwiązania klasy WMS, których elementem są systemy głosowe, oczekują znacznej poprawy lub osiągnięcia wysokiej wydajności i jakości pracy w obszarze magazynu. 
– Systemy WMS programowo optymalizują ruch towaru, zarządzają powierzchnią składowania, definiują procedury – ale mimo to zawsze potrzebny jest sprawny moduł dostarczania informacji w miejsce fizycznego wykonywania czynności i operacji magazynowych. Dawniej służyła temu zwykła kartka papieru, zastępowana z czasem przez różnego typu rozwiązania kolektorowe, a potem komputery mobilne wykorzystujące kody kreskowe. Około 20 lat temu na rynku zaistniały pierwsze systemy głosowe zaprojektowane przez firmę Vocollect – informuje Piotr Gwiazdowicz, ekspert w sprawie systemów głosowych firmy SKK.
Praktycznie większość typowych procesów magazynowych może być wykonywana z użyciem aplikacji sterowania głosem. Takie rozwiązanie wdrażane jest najczęściej w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo intensywnymi, powtarzalnymi procesami magazynowymi i oczekujemy wysokiej wydajności oraz dokładności. Najlepszy przykład zastosowania to kompletacje w centrach logistycznych, wydanie i rozlokowanie towaru, uzupełnianie braków, kontrola jakości oraz prace w środowiskach agresywnych (mroźnie, chłodnie). Według Jacka Libera systemy głosowe, jak sama nazwa wskazuje (pick-by-voice), najlepiej sprawdzają się w obszarze kompletacji i tam dają największe oszczędności w czasie realizacji i ograniczania kosztów poniesionych błędów. Znajdują one zastosowanie w szybkich magazynach (600-1200 pozycji na godzinę), gdzie konkurują z systemami pick-by-light, jak i w magazynach o mniejszym obrocie (100 pozycji na godzinę). Tam z kolei muszą się zmierzyć z terminalem i kartką papieru. Systemy głosowe mogą być stosowane również w innych procesach logistycznych (składowanie, przesunięcia, uzupełnienia) – wszędzie tam, gdzie wskazane jest zwiększenie szybkości działania bez obniżenia jakości i bezpieczeństwa pracy. 
– Pracownik, który ma odciążone ręce, potrafi pracować efektywniej i szybciej wykonywać określone czynności, co przenosi się na oszczędność jego czasu pracy i lepsze zarządzanie personelem. To z kolei oznacza realne oszczędności dla firmy. Dodatkowo aplikacje sterowane głosem mogą być także stosowane w środowiskach, gdzie zatrudniani są pracownicy posługujący się różnymi językami. Wykorzystywanie aplikacji obsługującej język, którego używają pracownicy, zapewnia im wyższy komfort pracy, a firmie – efektywnie działający personel – przekonuje Tomasz Dzideczek.

 

Pick-by-voice
Optymalizacja procesów logistycznych to obecnie jedno z kluczowych wyzwań, jakie stawia przed sobą branża logistyczna. Metodą na usprawnienie pracy magazynu oraz obniżenie kosztów związanych z jego prowadzeniem jest wdrożenie systemów sterowania głosowego, czyli tzw. pick-by-voice. Technologia ta opiera się na łączności operatora z systemem sterującym pracą magazynu przy użyciu zestawu słuchawkowego. System informuje pracownika o miejscu składowania oraz ilości towaru, jaką należy pobrać. Pick-by-voice pozwala uczynić logistykę wewnętrzną szybszą oraz bezpieczniejszą. System sterowania głosowego przede wszystkim zwiększa wydajność pracownika. Operator nie jest już wyposażony w skaner, tylko w wygodne słuchawki, dzięki czemu ma obie ręce wolne. Oznacza to,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy