Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konieczna mobilność

Baza wiedzy | 21 czerwca 2021 | NR 3
0 91

Nowoczesna logistyka nie obejdzie się bez oprogramowania odpowiedzialnego za wspomaganie procesów magazynowych. Aplikacje tego typu mogą być obsługiwane poprzez urządzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety czy też terminale. 

Podstawowa cecha dostępnych na rynku programów klasy WMS (Warehouse Management System) to przede wszystkim możliwość mobilnej wymiany danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Nie mniej istotny pozostaje łatwy dostęp do danych oraz pełna kontrola nad zamówieniami. Do lepszego wykorzystania powierzchni magazynowej z pewnością przyczynią się funkcje odpowiedzialne zarówno za zarządzanie miejscem magazynowym, jak i kierowanie ruchem. Ważne jest automatyczne przygotowanie towarów do wysyłki oraz tworzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie. Niektóre programy pozwalają na obsługę tych funkcji za pomocą urządzeń mobilnych.
Dzięki programom klasy WMS automatyzacji poddaje się również proces inwentaryzacji, który przeprowadzany w sposób ręczny jest wyjątkowo żmudną i czasochłonną czynnością. Wiele programów komputerowych może współpracować również z urządzeniami automatyki magazynowej. Nowoczesne oprogramowanie wykorzystuje rozbudowaną infrastrukturę sprzętową, bazującą na czytnikach i drukarkach kodów kreskowych oraz skanerach RFID. Bardzo często w magazynie wykorzystuje się także terminale radiowe.
Wobec tych właściwości mobilną obsługę oprogramowania można uznać za konieczność.

Architektura WMS


Rozwiązania informatyczne, w tym obsługiwane przez urządzenia mobilne, zazwyczaj przybierają postać modułową. Podstawę stanowi program główny odpowiedzialny za takie procesy, jak zarządzanie towarami i nadzorowanie ich przemieszczania czy też zarządzanie składowaniem. W ramach funkcjonalności WMS istotne pozostają moduły odpowiedzialne za określanie maszyn składujących. Dla użytkownika ważne są możliwości w zakresie zarządzania masą towarów, cenami, częstotliwością użytkowania i zamiennikami.
Żeby jak najlepiej wykorzystać powierzchnię magazynową, oprogramowanie wspomaga zarządzanie nią przez przydzielanie odpowiedniego miejsca składowania. Użytkownik w tym celu powinien określić kryteria składowania, takie jak nośność czy typ składowania, oraz zdefiniować przydział według masy towaru lub szybkiej rotacji. Z pewnością przydatne okażą się funkcje związane z automatycznym oznaczaniem strefy magazynowania. Warto zwrócić uwagę, że oprogramowanie przeprowadza ciągłą inwentaryzację, zatem użytkownik na bieżąco ma do dyspozycji informacje dotyczące stanów magazynowych. Można wykonać także zaplanowaną inwentaryzację. Odpowiednie zlecenia wysyłane są wtedy do terminali mobilnych i wózkowych.
System WMS, przeprowadzając procesy związane z magazynowaniem, w pierwszej kolejności dba o sprawne przyjęcie towaru. W tym zakresie oprócz identyfikacji produktu kluczową sprawę stanowi możliwość rozpoznania dostawcy zewnętrznego lub pochodzenia z wewnątrz, np. z produkcji. Następnie odbywa się kontrola partii wyrobu zarówno pod kątem jakościowym, jak i ilościowym. Funkcjonalność niektórych programów pozwala na przyjęcie towarów w połączeniu z awizem i zamówieniem. Kolejna czynność, którą program wykonuje, to przeprowadzany w sposób automatyczny wybór miejsca składowania. Podczas prac w tym zakresie istotną rolę odgrywają terminale mobilne z funkcjonalnością, która pozwala na skanowanie kodów kreskowych i tagów RFID.
Niezbędne dane przechowywane są w systemie, z którego mogą być wysyłane do innych aplikacji, w tym zainstalowanych na urządzeniach mobilnych. Podczas pobierania danych automatycznie uruchomia się proces uzupełniania brakujących informacji. Użytkownikowi z pewnością przydadzą się statystyki oraz historia przeprowadzanych operacji magazynowych.
Funkcjonalny program wspomagający pracę logistyków pozwala na wybór sposobu wysyłki towaru. Zamówienie, które jest wprowadzone lub pozyskane z programu ERP, jest natychmiast wiązane z odpowiednim dokumentem przewozowym. Podczas kompletacji udostępniane są także informacje dotyczące czasu wysyłki oraz ilości i masy. Aplikacja wyznacza strefę wysyłki dla zamówień z uwzględnieniem kryterium dostawy. Aktywowanie zlecenia może odbywać się w sposób manualny lub automatyczny, po czym rozpoczynana jest kompletacja. W następnej kolejności system analizuje zamówienie pod kątem jego wielkości, ilości, pozycji oraz możliwości uwzględnienia opakowania zbiorczego. Do usprawnienia kompletacji można wykorzystać funkcję konsolidującą zbieżności w zamówieniach. Uwzględnia się wtedy towar dla wspólnego odbiorcy czy też jeden region dostawy. Aplikacja rozdziela pracę magazynierów i priorytety kompletacji. Identyfikacja jest zazwyczaj oparta na kodach kreskowych lub cyfrach kontrolnych, które bezpośrednio kojarzone są z odpowiednimi lokalizacjami. Skompletowane towary są weryfikowane w strefie wysyłkowej, a informacje mogą być wysyłane do programu ERP. W niektórych systemach procesy pakowania towaru wspomagane są już podczas kompletacji. Uwzględnia się określone standardy związane z wymaganiami sposobu wysyłki. Przed wysyłką przygotowywane są etykiety oraz wydruki dokumentów przewozowych. Kluczową kwestię stanowi nadzorowanie procesu załadunku. Rzecz jasna, funkcjonalność w tym zakresie może być obsługiwana za pomocą smartfona lub tabletu.

Smartfony


Smartfon powoli staje się najważniejszym narzędziem pracy magazyniera. Na rynku oferowane są smartfony zaprojektowane z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy