Mikroklimat pod szczególnym nadzorem

MOBILNY MAGAZYNIER

Nie tylko żywność, produkty chemiczne czy farmaceutyki wymagają szczególnego traktowania w procesie magazynowania. Niewłaściwe warunki mogą mieć też wpływ na stan składowanego drewna czy… produktów tzw. elektroniki użytkowej. Problem najbardziej widoczny jest jednak w magazynach artykułów spożywczych, w tym wymagających tzw. kontrolowanej temperatury (np. w chłodniach). 

To, w jakich warunkach składowane są produkty, w znaczącym stopniu decyduje o ich stanie. Zadaniem stosowanych coraz powszechniej w magazynach rozwiązań jest utrzymanie jak najlepszych właściwości fizyko-chemicznych oraz organoleptycznych składowanych towarów. Często wymaga to utrzymania w magazynie bardzo specyficznego mikroklimatu. 
Temperatura i wilgotność produktów, półproduktów i surowców zależy od wielu czynników zewnętrznych i może mieć negatywny wpływ na jakość produktu końcowego. Nadmiernie wysoka wilgotność lub temperatura mogą spowodować psucie się towarów i rozwój czynników chorobotwórczych. Nieodłącznymi elementami takich magazynów są plany HACCP, szczegółowo precyzujące m.in. schematy postępowania z artykułami spożywczymi, w tym takich, które wymagają kontrolowanej temperatury. Są to zatem zarówno instrukcje monitorowania, jak i instrukcje działań korygujących, zmierzających do likwidacji potencjalnych zagrożeń. Czymś najzupełniej oczywistym dla gospodarzy tego rodzaju magazynów staje się prowadzenie kart kontroli temperatury i wilgotności. 

To najważniejsze parametry 


Z praktyki składowania towarów wynika, że znaczna część odnotowanych szkód jest rezultatem oddziaływania warunków magazynowania, główn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy