Dołącz do czytelników
Brak wyników

MOBILNY MAGAZYNIER

29 kwietnia 2020

NR 1 (Luty 2020)

Moduły czy kastomizacja? Pod rozwagę przed wyborem WMS-a

0 107

Odpowiednią skuteczność i wydajność w gospodarce magazynowej może zapewnić jedynie ciąg właściwie zorganizowanych działań. Pomocne okazują się tu rozwiązania klasy WMS (Warehouse Management System). Cel ich wdrażania jest w każdym przypadku podobny: możliwie efektywne wykorzystywanie dostępnej powierzchni składowej, obsługa dystrybucji towarów, zarządzanie ładunkami i zapasami, optymalizacja dostaw, zarządzanie będącymi do dyspozycji środkami transportu poziomego i pionowego.

Wiele oferowanych systemów klasy WMS jest gotowych do rozwiązania typowych przypadków. Podstawową kwestię w tworzeniu tego rodzaju systemów sterowania stanowi stworzenie „kanonu” zasad. Powstaje on zazwyczaj na bazie doświadczeń związanych z konkretnym zjawiskiem, a praca całego układu sterowania zależy od tego, w jakim stopniu jego twórcy odwzorują rzeczywiste zależności między poszczególnymi parametrami. To one stanowią jednocześnie podstawę do rozbudowy systemów w taki sposób, by w optymalny sposób realizowały potrzeby konkretnych grup użytkowników czy też przygotowanie do realizacji specyficznych modeli biznesowych.

Sterować optymalnie 

Kluczowymi elementami mającymi wpływ na efektywność każdego magazynu są: sposób składowania towarów, zasady ich kompletacji, a także zarządzanie zamówieniami. Tradycyjne metody (np. rozmieszczenia produktów) bywają mało efektywne, co wymusiło na operatorach wypracowanie sposobów bardziej dynamicznych. Kompleksowe rozwiązania pomagają np. wspierać dynamiczne zarządzanie towarem powierzonym przez klientów. Zadaniem jest rejestracja prac (zarówno operacje z towarem, jak i dodatkowe czynności) w czasie rzeczywistym za pomocą czytników kodów, dostępne są specjalne moduły rozliczania poszczególnych operacji, a także inwentaryzacji. WMS-y mają gamę narzędzi do efektywnej wymiany danych (np. import kartotek towarowych, kontrahentów oraz dyspozycji przyjęć i wydań, eksport realizacji i stanów magazynowych). W przypadku rozwiązań dla operatorów logistycznych ważny jest obszar magazynowy klienta oraz współdzielenie lokalizacji w systemie WMS (program powinien pozwalać na przyporządkowanie przestrzeni pod konkretnego klienta, na rzecz którego prowadzone są operacje magazynowe). Dzięki temu towary należące do danego klienta znajdują się w jednym obszarze, z możliwością jego poszerzania lub zmniejszania. Takie zarządzanie magazynem pozwala na optymalizację procesu rozłożenia towaru oraz przekłada się na szybszą i sprawniejszą kompletację. WMS może odpowiadać za przydzielanie dostępów użytkownikom do obsługi swoich klientów, np. umożliwia stworzenie profilu do danej hali magazynowej, w której następuje zarządzanie konkretną listą klientów (z poziomu terminala danych operator dzięki profilowaniu podczas wykonywania operacji widzi tylko te procesy logistyczne, które są przypisane do obsługi danego klienta). Ważna jest możliwość integracji WMS ze stosowanymi już ERP, TMS czy systemami firm kurierskich.

Co do jednego nie ma wątpliwości: generalnie rzecz biorąc, każdy WMS powinien wspierać zarządzanie obrotem magazynowym. Specjaliści podkreślają jednak, że nawet najbardziej zaawansowany system oparty na modułach specjalistycznych nie jest w stanie zarządzać poszczególnymi procesami i podprocesami odbywającymi się w magazynie, a niebędącymi integralną częścią procesu głównego, ze sprawnością równą rozwiązaniom „szytym na miarę”. Grzegorz Prorok, sales & marketing director Consafe Logistics, zaznacza, że najważniejsze jest to, aby sam produkt był ustandaryzowany, bo tylko taki daje gwarancję ponadczasowości. – Trzeba pamiętać, że produkt mocno kastomizowany będzie rozwijał się tylko za nasze pieniądze, natomiast w wypadku systemów ustandaryzowanych to producent, wydając aktualizacje, dostarcza nam nowe moduły. Wymusza to na producencie inicjatywę, daje nam też dostęp do rozwiązań, których nie bylibyśmy nigdy w stanie sfinansować samodzielnie – podkreśla.

Grzegorz Prorok. Sales & Marketing Director Consafe Logistics 

W naszym przypadku przy wdrożeniu nigdy nie dotykamy rdzenia systemu. Stabilność i wydajność, która jest kluczowa w wypadku WMS-ów, zależy od zawartych w rdzeniu ram, algorytmów i logiki. Cała reszta może być kastomizowana, jeśli przemawia za tym utrzymanie przez klienta specyficznego procesu, który uczestniczy w budowie jego przewagi konkurencyjnej. Jeśli potrzeba dewelopmentu wynika tylko z przyzwyczajeń czy ograniczeń procesowych, powinno się ją wyeliminować.

 

Czas kastomizacji? 

Pojęcie kastomizacji pojawia się w wypowiedziach wielu dostawców i użytkowników WMS. Co w zasadzie oznacza? Kastomizację niektórzy nazywają nawet swoistym „kluczem” do pozytywnych decyzji klientów, pozwala ona bowiem w pewnym stopniu zapomnieć o produkcji masowej na rzecz rozwiązań bardziej wyspecjalizowanych, dedykowanych. Jest to zatem w istocie taka modyfikacja produktu, która uwzględnia specyficzne potrzeby danych odbiorców. A przy tym nie zawsze oznacza to wzrost ceny. Dostawcy podkreślają, że wytwarzanie produktów na potrzeby rynku z uwzględnieniem potrzeb indywidualnego klienta pozwala często zachować ceny zbliżone do cen tego samego produktu wytwarzanego masowo. Kastomizacja jest zatem swoistym „szyciem na miarę”. Często pojęcie to stosowane jest wymiennie z personalizacją, jednak oznacza coś nieco innego. Z kastomizacją mamy do czynienia wówczas, gdy dostawca nie zna do końca potrzeb klienta i to właśnie jemu pozwala zadecydować, które parametry konkretnego produktu go najbardziej interesują. O personalizacji mówimy natomiast w sytuacji, gdy dostawca danego rozwiązania ma już sporą wiedzę na temat potrzeb odbiorcy swoich produktów i to na podstawie tej wiedzy dostosowuje produkt do jego wymagań. 

– Oczekiwania zależą od dojrzałości organizacji i kompetencji po stronie klienta. Niektórzy wybór systemu traktują tylko jako czystą cyfryzację i najchętniej nie zmienialiby niczego, ale coraz więcej firm rozumie, że jest to najlepsza okazja do ewolucji. Dobry system otwiera firmę na niedostępne wcześniej możliwości optymalizacji, a co za tym idzie – daje szansę uwolnienia zasobów i zbudowanie przewagi konkurencyjnej również w oparciu o magazyn. W jakim kierunku zmierzają dostawcy systemów do zarządzania magazynami? Wymienię tylko jeden obszar – sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Ścieżka kompletacji wyliczona z użyciem AI potrafi być nawet o 30% krótsza od ścieżki wyznaczanej przez WMS w sposób klasyczny. U jednego z naszych klientów, gdzie w 2 miesiące wykonywanych jest 25 tys. rund kompletacyjnych, przebyty dystans skrócił się o ponad 900 km, czyli blisko 20% – informuje Grzegorz Prorok, dodając, że zastosowanie algorytmów genetycznych przy wyborze opakowania daje podobnej wielkości oszczędności nie tylko na materiałach opakowaniowych, ale i transporcie.

Dla użytkownika zawsze istotne jest to, jak szybko można wdrożyć dany system. Nie ma prostej odpowiedzi. Zależy to m.in. od tego, jakie rozwiązanie wybierzemy. Są bowiem na rynku rozwiązania, które można zaimplementować praktycznie „od ręki”, przy czym owe „od ręki” oznacza tu zazwyczaj kilka tygodni, ale są i takie, które wymagają znacznie dłuższego czasu. Praktyka pokazuje jednak, że wiele firm decyzję o wdrożeniu tego rodzaju rozwiązań podejmuje dopiero w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy