Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przenośnik, czyli „pracownik” idealny

Baza wiedzy | 15 września 2021 | NR 2
0 47

Przenośniki nie chorują (chyba że za chorobę uznamy ewentualne przerwy konserwacyjne) i nie biorą urlopów, nie narzekają na niskie zarobki, nie marudzą, gdy trzeba zostać po godzinach. To czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę przy kalkulacji opłacalności. Warto pamiętać też, że w działalności magazynowej zazwyczaj występują także okresy tzw. szczytów (np. przed świętami czy weekendami). W tym przypadku przenośniki mogą wspomóc wydajnie dodatkowe zapotrzebowanie na pracę. 

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w przenośniki należy przeanalizować, jaką wartość dodaną przyniosą w konkretnym procesie magazynowym. Specjaliści zalecają, by oprócz określenia nakładów zawsze patrzeć na tę inwestycję całościowo, tzn. obok wkomponowania w istniejące bądź planowane procesy magazynowe uwzględniać również integrację z systemem IT  i z budynkiem. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji powinno być zdefiniowanie procesów logistycznych oraz jednostek transportowych. Robocizna, czas pracy magazynu, liczba zmian, liczba dni w tygodniu oraz rotacja towarów – to kluczowe elementy. Istotny jest rzecz jasna sam charakter transportowanego produktu. Praktyka pokazuje, że kartony, paczki i pojemniki warto transportować na przenośnikach rolkowych, inne produkty (np. o nieregularnej formie) wymagają transportu na przenośnikach taśmowych. Jeśli chodzi o koszty inwestycji, należy wziąć pod uwagę: bezpośrednie wydatki na wdrożenie, tj. wartość zakupu instalacji powiększoną o koszty zmian w istniejącej infrastrukturze zarówno fizycznej, jak i np. IT; koszty pośrednie, w tym ewentualne czasy przestoju w trakcie wdrożenia, w szczególnych przypadkach korzystanie z alternatywnych sposobów realizacji procesów logistycznych, w trakcie wdrożenia instalacji (kosztem pośrednim jest również zaangażowanie zespołu projektowego); rozmiar korzyści płynących z zastosowania zautomatyzowanego systemu transportowego (tj. oszczędności w zasobach ludzkich, sprzętowych, infrastrukturalnych); faktyczne koszty operacyjne, ale też specyficzne (indywidualne) korzyści, w tym możliwość rozwoju, zwiększenie wydajności, poprawę jakości obsługi i bezpieczeństwa, jak również optymalizację wykorzystania tzw. infrastruktury sąsiadującej.  W Promagu podkreślają, że charakterystycznymi cechami systemów transportu do pojemników są: modułowość i elastyczność. Urządzenia zaopatrzono w rozproszony układ sterowania ograniczający do minimum wykorzystaną przestrzeń, pozwalającą dopasować przenośniki do dostępnej przestrzeni magazynowej, co jest szczególnie istotne w obszarach gęstej zabudowy regałowej. Systemy transportują towary pomiędzy kondygnacjami przy pomocy szybkich przenośników pionowych i ukośnych przenośników taśmowych, stąd też szerokie zastosowanie urządzeń modułowych w połączeniu z jedno- i wielopoziomowymi podestami magazynowymi, antresolami itp. – Podstawowymi składowymi systemu transportu pojemników, kartonów i paczek są modułowe przenośniki wałkowe typu flatbelt z napędem pasowym przekazanym na rolki transportowe; modułowe przenośniki wałkowe napędzane łańcuchami bądź paskami klinowymi/wielorowkowymi, tzw. Poly-Vee wykorzystywane w miejscach, gdzie niezbędne jest buforowanie, rozdział ładunku bądź przejście pomiędzy poszczególnymi nitkami; transfery pasowe przekazujące w sposób płynny, niemalże ciągły ładunek pomiędzy sąsiednimi liniami czy bocznicami załadunkowymi; przenośniki taśmowe proste i ukośne przeznaczone dla transportu elementów o mniejszym gabarycie (poza pojemnikami), jak również przy zmianach poziomów/kondygnacji; przenośniki pionowe do paczek, kartonów i pojemników pracujące z prędkością do 1 m/s potrafią zapewnić niemalże ciągły przesył ładunków pomiędzy różnymi poziomami linii; urządzenia zmiany kierunku i pozycjonowania, czyli stopery, zwrotnice, obrotnice pozwalające nadać konkretny kierunek i wymaganą orientację dla ładunków – czytamy w ofercie Promagu. Poza obszarem logistyki, kompletacji i wysyłki systemy modułowe mogą wspierać procesy zasypu, załadunku, pakowania, znakowania, nadruku i etykietowania. Dostawcy zaznaczają, że przenośniki i urządzenia współpracujące projektowane są i wykonywane w pełnej integracji z innymi urządzeniami produkcyjnymi, transportu, systemami pozycjonującymi i pakującymi. Promag dostarcza urządzenia zarówno w wersji standard (tj. stal węglowa pokryta powłoką malarską, dodatkowo konstrukcja może być uprzednio poddana procesowi cynkowania galwanicznego bądź ogniowego), ale też np. dla branży spożywczej czy chemicznej (systemy produkowane w wersji nierdzewnej odpornej na mycie pod ciśnieniem z użyciem środków chemicznych). Konstrukcja wsporcza urządzeń stanowi elementy samonośne (nogi, słupy, okratowania), czyli jest kotwiona do posadzki, jednak wykonanie na pomostach i antresolach oparte może być na specjalnej konstrukcji podwieszonej bądź w części lub w całości wystawiona poza obszar pracy danego poziomu magazynowego. 

 


W roli głównej… rolki 


Dostawcy urządzeń firmy Wuwer podkreślają, że przenośnikami rolkowymi można transportować towary o nawet kilkutonowej wadze. Przenośniki mogą pracować jako pojedyncze urządzenia lub jako systemy transportowe (np. magazyny do komisjonowania, sortowania czy rozdzielania materiałów). Zasada jest taka sama: produkty są transportowane wzdłuż wyznaczonej trasy na obracających się rolkach ułożonych równolegle. Urządzenia służą do przenoszenia materiałów o płaskiej, sztywnej strukturze (np. pojemników) na równej i nieelastycznej powierzchni. Poza klasyczną wersją oferta tego dostawcy obejmuje też przenośniki o budowie modułowej, która pozwala na wydłużenie pojedynczego przenośnika do 12 m. Ten typ konstrukcji pozwala rozdzielić części przenośnika, ułatwiając transport. Montaż końcowy oraz daje możliwość dowolnej modyfikacji projektu (w zależności od specyficznych potrzeb konkretnego użytkownika). Wśród kluczowych walorów przenośników rolkowych wymienia się: niskie zużycie energii, co rzutuje na niskie koszty eksploatacyjne (dzięki zastosowaniu centralnego sterowania); szybki montaż; cichą pracę, a także bezpieczeństwo podczas użytkowania. Części ruchome i elektryczne są zakryte, w system wbudowano przejścia dla obsługi i operatorów, a kabel poprowadzony jest wewnątrz konstrukcji przenośnika. Jedną z form stanowią przenośniki rolkowe promieniowe, podobnie jak klasyczne przenośniki rolkowe służące do transportu zarówno elementów o niewielkiej masie, jak i produktów o dużych ciężarach, do 20 t. W odróżnieniu od klasycznych „rolek” przenośniki promieniowe umożliwiają zmianę kierunku transportowanego materiału. 
Przedstawiciele firmy Olejnik Systemy Magazynowe podkreślają walory przenośników elastycznych. Przenośniki nożycowe usprawnią załadunek i rozładunek. Przenośnik pantograficzny można bardzo łatwo złożyć, a jego długość maleje wtedy prawie czterokrotnie, co pozwala na oszczędność miejsca w magazynie. Maksymalne obciążenie przenośników pantograficznych to 300 kg na metr bieżący. Wśród cech przenośników...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy