Dołącz do czytelników
Brak wyników

Automatyczne systemy składowania i kompletacji dłużyc oraz blach

Baza wiedzy | 15 czerwca 2021 | NR 3
0 46

Automatyczne systemy składowania i kompletacji blach oraz dłużyc są kluczowym elementem nowoczesnej logistyki wewnętrznej przedsiębiorstw, działających m.in. w przemyśle metalowym i handlu artykułami stalowymi.

Szybki dostęp, duża pojemność magazynów na małej powierzchni, optymalna wielkość zapasów czy elastyczność systemów składowania – to tylko niektóre z wyzwań stawianych współczesnym systemom przepływu materiałów w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branży metalowej, bez względu na charakter ich działalności: produkcyjny, usługowy czy handlowy. Z jednej strony zaznacza się stały trend do outsourcingu procesów magazynowych oraz skracania czasu operacji przygotowania towarów dla klientów. Z drugiej jednak coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega w tym procesie nie tylko koszty, ale także interesujące możliwości związane z wartością dodaną świadczonych usług do każdej sztuki produktu gotowego (dokładne cięcie, kompletacja zestawów, wstępna obróbka itp.). Wspomniana wartość dodana ujawnia się m.in. dzięki właściwej elastyczności systemu przepływu materiałów, który jako element systemu produkcyjnego wychodzi naprzeciw specjalistycznym wymaganiom klientów. W szczególności istotna staje się praca z szerokim asortymentem dostępnych materiałów oraz szybka reakcja na potrzeby zasygnalizowane przez odbiorców. To z kolei przekłada się na umocnienie przewagi konkurencyjnej poszczególnych dostawców na coraz bardziej wymagającym rynku.

 

 

Jaki system składowania wybrać?


Zasygnalizowane zagadnienia dobitnie świadczą o tym, jak różnorodne wymagania powinny spełniać nowoczesne systemy składowania i kompletacji dłużyc oraz blach. Dobór systemu jest determinowany zarówno przez parametry operacyjne (produkcyjne i magazynowe), jak i specyfikę modelu biznesowego poszczególnych firm. Firma KASTO doskonale rozumie problemy występujące w logistyce produkcyjnej i magazynowej blach oraz dłużyc, oferując szeroki zakres systemów składowania i kompletacji oraz systemów przepływu materiałów w magazynach i produkcji. Oferta KASTO zawiera m.in. niewielkie przyprodukcyjne magazyny wieżowe typu UNITOWER, systemy kołyskowe UNIBLOC, wielowieżowe, niezależne, produkcyjne systemy liniowe UNILINE oraz magazyny typu honeycomb: UNIGRIP i UNICOMPACT. Wszystkie wymienione magazyny charakteryzują się modułową budową, wykorzystują zestandaryzowane części i elementy oraz są indywidualnie dopasowane do potrzeb klientów, np. w zależności od wymaganej liczby kaset (w przypadku składowania dłużyc) lub palet (w przypadku składowania blach).

 

 


Systemy wieżowe typu UNITOWER zostały opracowane dla przedsiębiorstw o mniejszych wymaganiach kompletacyjnych, zachowują przy tym wysoką pojemność magazynu na niewielkiej powierzchni. Maksymalna wysokość systemu wynosi 25 metrów. Systemy mogą występować w konfiguracji jedno-, dwu- lub trzywieżowej, z dostępem jedno- lub dwustronnym, osiągając pojemność do 150 miejsc magazynowych. Charakteryzują się dużą uniwersalnością, pozwalając na przechowywanie kaset, palet, palet systemowych itp. W zależności od projektu możliwe jest składowanie ładunków o wadze od 1 do 3 ton. 
System kołyskowy UNIBLOC jest idealnym rozwiązaniem dla ręcznego (za pomocą suwnicy) lub automatycznego składowania dłużyc w specjalnych kołyskach, ułożonych jedna na drugiej. Możliwe jest operowanie kilkoma kołyskami na raz w celu zwiększenia wydajności kompletacji materiałów. Maksymalna wysokość systemu wynosi 5 metrów, a składowany materiał może mieć długość od 6 do 24 metrów. Dopuszczalne obciążenie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy