Dołącz do czytelników
Brak wyników

Proste pytanie, złożone działanie
Czy pracownicy magazynu wysokiego składowania muszą nosić kaski?

Baza wiedzy | 10 maja 2021 | NR 2
0 607

Na wstępie drobne sprostowanie - w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w przepisach oceny zgodności poprawną nazwą dla tego wyrobu jest hełm ochronny.

 

W dawnych czasach wszystko było łatwiejsze. Prostsza technika, nieskomplikowane maszyny i urządzenia, łatwiejsze do zrozumienia przepisy. Przykładem dla potwierdzenia tej tezy niech będzie odpowiedź na proste pytanie: Czy operator wózka widłowego zatrudniony w magazynie wysokiego składowania powinien nosić kask ochronny?
 

Jeszcze kilka lat temu każdy pracownik służby BHP, któremu zadałoby się to pytanie, bez chwili wahania wyjąłby zbiór przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i po kilku sekundach odszukałby znajomy § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 2 listopada 1978 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym, który jasno i wyraźnie określał, 
że „Kierowca i osoby bezpośrednio uczestniczące w czynnościach transportowych powinni pracować w kaskach ochronnych”.

 

 

Od dnia 9 września 2002 roku, tj. od daty wejścia w życie nowego przepisu - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - sytuacja prawna w tym zakresie nie jest tak klarowna. W tym akcie prawnym nie znajdziemy podobnego zapisu, co więcej, brak jest jakiegokolwiek zapisu w innych przepisach o obowiązkach operatora wózka widłowego w zakresie noszenia czy też nienoszenia kasku ochronnego. 
Taka sytuacja prawna dla wielu pracodawców oraz pracowników może stwarzać liczne wątpliwości, tym bardziej, że...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy