Brak umowy może powodować brak uprawnień agencji ochrony do realizacji zadań ochronnych

Zarządzanie

Współpraca z agencją ochrony to proces, który nie tylko warto, ale wręcz trzeba zdefiniować precyzyjnie. Podstawowym narzędziem w tym zakresie jest umowa. A skoro tak, powinna być ona przygotowana skrupulatnie, odzwierciedlając nie tylko wszystkie cechy umowy rozumiane z punktu widzenia prawa cywilnego, ale także nasze potrzeby, jako zleceniodawcy.

Na wstępie należy zauważyć, że usługi ochrony osób i mienia mają specyficzną cechę, bowiem ustawa o ochronie osób i mienia w art. 19 nakazuje przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia (dalej będę posługiwał się określeniem „agencja ochrony”, które jest stosowane w języku potocznym) zachowanie pisemnej formy umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz przechowywanie tychże umów i dotyczącej ich dokumentacji. O ile dokumentacja dotycząca świadczonych usług mniej nas dziś interesuje, o tyle umowa będzie w tym artykule bohaterem #1.

Czy dla klienta umowa jest ważna jedynie z punktu widzenia relacji formalno-prawnych z dostawcą usług ochrony? Otóż nie, bowiem brak umowy może powodować brak uprawnień agencji ochrony do realizacji zadań ochronnych co do zasady, ale także do zastosowania środków przewidzianych tą ustawą, włączając w to problemy związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego, a warto przypomnieć, że pierwszym środkiem przymusu bezpośredniego – o którym notabene bardzo często zapomina się – jest siła fizyczna. A przecież działania ochronne są realizowane w naszym obiekcie i wszelkie z tym związane problemy dotyczą także nas, również w kontekście wizerunkowym. I w przypadku incydentu, w którym medialnie podnoszona byłaby bezprawność działań, np. obezwładnienia intruza za pomocą siły fizycznej w postaci technik obezwładnienia (co jest klasycznym środkiem przymusu bezpośredniego, i to bardzo często stosowanym) najczęściej odium tej bezprawności dotyczyć będzie klienta. Co istotne, problemy wizerunkowe będą nawet wówczas, gdy ta bezprawność bę...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy