Dołącz do czytelników
Brak wyników

Chmura w magazynie

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 1
0 106

Cloud computing, czyli model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje, robi karierę w informatyce. Technologia ta jest już sondowana także przez użytkowników i producentów systemów magazynowych.

Ważne jest wyraźne zaznaczenie dwóch perspektyw spojrzenia na chmurę: ze strony usługobiorcy i ze strony usługodawcy. Usługobiorca jest zainteresowany uzyskaniem dostępu do zasobów informatycznych w sposób możliwie prosty, szybki i tani, bez wnikania w to, jak powstała ta usługa. Usługodawca poszukuje z kolei sposobu zaspokojenia tego typu potrzeby w możliwie efektywny sposób. W takim ujęciu cloud computing to nic innego jak zespół środków i działań, które służą temu celowi – wyjaśnia Maciej Rak, odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych cloud w HP Polska.
Cloud computing to odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie na zasoby lub usługi IT. Bardzo ważne jest też, że usługobiorca płaci za realnie wykorzystaną moc obliczeniową. Zatem jeżeli w danym okresie wykorzysta mniej mocy obliczeniowej – faktura będzie niższa, a w przypadku skoku zapotrzebowania zapłaci więcej według jasno sprecyzowanych kryteriów. Ta elastyczność odróżnia cloud od outsourcingu. Dodatkowo cloud porządkuje sposób komunikacji pomiędzy stronami umowy. Wykorzystywany jest do tego portal wymiany informacji. Usługobiorca, posługując się zrozumiałym dla siebie językiem biznesowym, zamawia z katalogu usług zawierającego opis i cenę potrzebną mu usługę, np. 1 TB przestrzeni dyskowej czy 100 kont mailowych. To znacznie upraszcza proces zamawiania. 

 

Sławomir Ptaszek
konsultant techniczny, HP IPG
Chmura w praktyce
Dzisiaj, z jednej strony, rośnie popularność urządzeń mobilnych (laptopów, tabletów i smartfonów), jednocześnie coraz większą popularnością cieszy się koncepcja cloud computing. Z drugiej – wciąż głównym nośnikiem przekazu, zwłaszcza na etapie formułowania oficjalnych i wiążących dokumentów, pozostaje papier. Dotyczy to nie tylko zawierania kontraktów przez firmy logistyczne, ale też codziennych działań operacyjnych, np. przekazywania zleceń przez przedstawicieli handlowych, fakturowania czy wydawania przesyłek na magazynie.  W wielu firmach każda wymieniona wyżej czynność wymaga wydrukowania dokumentu, co – jeszcze do niedawna – mogło wydawać się czasochłonne, a przez to niekomfortowe. Wymagało bowiem najpierw przekierowania informacji na komputer znajdujący się w pobliżu urządzenia drukującego. Alternatywą dającą użytkownikom nieco większą swobodę był druk bezprzewodowy wykorzystujący lokalną sieć Wi-Fi. Jednak urządzenie, z którego wysyłany był dokument do drukowania, jak i sama drukarka musiały się znajdować w tym samym pomieszczeniu. Dwa lata temu HP wyposażyła swoje urządzenia drukujące w technologię HP ePrint, która umożliwia druk dowolnych dokumentów (np. tekstów, zdjęć, raportów) z urządzenia mobilnego z dostępem do poczty e-mail, niezależnie od miejsca i czasu. Co ważne, w odróżnieniu od wcześniejszych rozwiązań druku bezprzewodowego HP ePrint w każdym z przypadków nie wymaga instalowania w drukarkach odpowiednich sterowników. W rozwiązaniu HP dokumenty, które wysyłamy z urządzenia mobilnego przez e-mail, najpierw trafiają do HP ePrint Center, a stąd przesyłane są na adres e-mail przyporządkowany do drukarki HP. Wszystkie wymienione rozwiązania druku mobilnego HP procentują wymiernymi korzyściami. Przedstawiciel handlowy, choć może być jeszcze w biurze klienta lub w drodze powrotnej do siebie, może wygenerować wydruk zlecenia w oddalonym o dziesiątki kilometrów biurze. Niezależnie od czasu i przestrzeni także kierownik magazynu może otrzymywać wydruki nadania od osoby odpowiedzialnej za zarządzanie dystrybucją. Dzięki temu zyskuje on czas, a firma zwiększa swoją mobilność i konkurencyjność przy bardzo niskim nakładzie inwestycyjnym


– Cloud computing w branży magazynowo-dystrybucyjnej znany jest raczej pod pojęciem Software as a Service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) i jako taki jest konsekwencją rozwoju usług outsourcingowych – zauważa Jacek Kozłowski, key account manager spółki PSI Produkty i Systemy Informatyczne.

 

Manoj Nair
prezes Columbus Polska
Nie tak szybko
Koncepcja cloud computingu zyskuje na popularności. To fakt. Jednak zastąpienie nią i zdominowanie dotychczasowego modelu użytkowania rozwiązań IT jest bardziej niż wątpliwe. Powodem nie jest jednak obawa o bezpieczeństwo danych (idea cloud computingu wykorzystywana jest wszakże przez portale społecznościowe i informacyjne, które od lat oferują swoim użytkownikom gromadzenie i wysyłanie wiadomości elektronicznych). Choć firmy, które zajmują się dystrybucją, robią to samo – transportują i magazynują produkty, to działają według innych strategii, współpracują z różnymi kontrahentami i, wreszcie, oferują odmienne produkty, np. artykuły spożywcze, artykuły biurowe, sprzęt RTV czy części samochodowe, których sprzedaż obwarowana jest różnymi terminami ważności i przepisami bezpieczeństwa. To wszystko musi być odwzorowane w rozwiązaniu IT we właściwy sposób.  W przypadku systemów WMS opartych o koncepcję cloud computing jest to relatywnie trudne. Zwłaszcza w firmach zarządzających większymi magazynami i rozbudowaną dystrybucją. Chmurowe rozwiązania są słabo skalowalne, oferują wciąż ograniczoną liczbę funkcjonalności, co oznacza konieczność zmiany i zaadoptowania procesów biznesowych do nowego systemu WMS. W tego typu organizacjach efektywniejszym rozwiązaniem jest użytkowanie systemów informatycznych w tradycyjnym modelu.


Chmury mogą być budowane w dwóch podstawowych typach. Z chmurą prywatną mamy do czynienia, jeśli wewnętrzny dział IT świadczy usługi na rzecz własnej organizacji. Chmura publiczna to model, w którym usługodawcą jest organizacja zewnętrzna, niesprecyzowana geograficznie, a większość kontaktów odbywa się przez portal kliencki. Często mamy do czynienia z wariantem mieszanym, zwanym chmurą hybrydową, gdzie część usług cloud świadczona jest przez własne IT, a część jest pozyskiwana od zewnętrznego usługodawcy. Warto podkreślić, że w definicji rodzaju chmur często wyróżnia się chmurę wspólnotową, która łączy najlepsze cechy chmury prywatnej i publicznej. Przykładem chmury wspólnotowej są centra usług wspólnych pracujące w modelu cloud. 

 

Główne zarzuty wobec cloud computing

 Utrata kontroli nad danymi.
 Ograniczone możliwości migracji (utrudniony eksport, różne formaty).
 Brak izolacji od danych innych klientów.
 Publicznie dostępny interfejs zarządzający (poprzez internet).
 Niepewność dotycząca usunięcia danych (brak kontroli nad nośnikiem).
Źródło: ENISA

 

Korzyści płynące z cloud computingu

 Stosunkowo niskie wydatki na wdrożenie systemu. 
 Skalowalność poprzez udostępnianie nowych serwerów według potrzeb.
 Dzierżawa zasobów przez wielu klientów.
 Niezależność od urządzenia i miejsca, gdzie przebywa użytkownik.
 Wirtualizacja. Aplikacje są uniezależnione od architektury sprzętu. 
 Niezawodność i odporność na problemy.
Źródło: Comarch

 

Taniej i efektywniej


Czy technologia cloud computingu znajduje zastosowanie w magazynach i wykorzystywanym w nich oprogramowaniu? Jaką daje ona przewagę nad standardowym modelem dostarczania aplikacji? Podstawowe korzyści są niezależne od branży.
– Zastosowanie rozwiązania typu cloud computing wiąże się z oszczędnościami dla klienta, więc coraz częściej będzie ono stosowane. Dotyczy to również sektora magazynowego. Sądzę, że w perspektywie kilku lat oprogramowanie w chmurze będzie coraz bardziej zyskiwać na wartości – twierdzi Tomasz Jangas, senior solutions consultant Hitachi Data Systems.
Cloud computing w zarządzaniu magazynem jest z całą pewnością technologią, z którą dostawcy rozwiązań klasy WMS będą musieli się zmierzyć z uwagi na rosnące zainteresowanie nią rynku. Korzystanie z oprogramowania magazynowego dostępnego w chmurze to rozwiązanie efektywne biznesowo zwłaszcza dla firm dopiero rozpoczynających swoją działalność w tym sektorze. W przypadku zdecydowania się przez firmę na technologię cloud znika potrzeba inwestycji w budowę wewnętrznej serwerowni, co znacznie zmniejsz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy