Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie

19 grudnia 2022

NR 6 (Grudzień 2022)

Co warto wiedzieć przy nawiązywaniu współpracy z kontrahentem z Rumunii?

0 193

Zlecenia od zagranicznych klientów to w branży TSL codzienność. A polskie firmy systematycznie poszerzają portfolio partnerów biznesowych również o kontrahentów z Rumunii. Współpraca z takim partnerem może być równie sprawna i korzystna jak z każdą inną europejską firmą – również w kontekście ewentualnych późniejszych sporów płatniczych i dochodzenia należności.

Formy działalności gospodarczej w Rumunii

Jeżeli chodzi o rumuńskie formy działalności gospodarczej, to najbardziej popularną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli „Societate cu răspundere limitată” - w skrócie SRL. Spółka ta ma osobowość prawną, może zawierać umowy, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.  Spółka zarządzana jest przez tzw. administratora bądź administratorów, którzy zwykle są wspólnikami. Informacja o tym, kto ma prawo do reprezentowania spółki, zawsze widnieje w pełnym wyciągu z rumuńskiego rejestru handlowego.

Warto jednak pamiętać, że wszelkie należności...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy