Do doku bez kolejki

MOBILNY MAGAZYNIER

Tradycyjny sposób awizacji dostaw znany jest każdemu logistykowi. W pierwszej kolejności dostawca musi skontaktować się z odpowiednim działem po to, aby dokonać awizacji, posługując się numerem zamówienia, do którego ma być dostarczony towar. Zazwyczaj zaawizować można dostawę towaru do dnia, który poprzedza datę dostarczenia towaru.

W dniu dostawy towaru w punkcie odbioru kierowca dostarcza wszystkie dokumenty przewozowe i oczekuje na decyzję wjazdu i przydzielenie doku. Dostawy nieawizowane są przyjmowane według kolejności zgłoszeń oraz w miarę możliwości organizacyjnych magazynu. Niejednokrotnie w ten sposób powstają kolejki, a co za tym idzie – długotrwałe oczekiwanie w nich. Wszystkie te czynności coraz częściej usprawnia się za pomocą oprogramowania komputerowego.
Jako zalety systemów awizacji dostaw wymienia się przede wszystkim pewność przyjęcia przez magazyn w danym dniu i o określonej godzinie. Nie mniej ważne jest przy tym uniknięcie oczekiwania w kolejce oraz zwiększenie wydajności transportu dostawcy i zmniejszenie kosztów. Nowoczesne oprogramowanie awizacji dostaw coraz częściej bazuje na przetwarzaniu danych w chmurze.

 

 

Architektura SaaS


Na uwagę zasługuje architektura SaaS (Software as a Service). Jak działa system awizacji dostaw bazujący na takiej architekturze? Na serwerach administratora systemu instalowana jest baza danych i serwer aplikacji. Użytkownicy systemu mają do dyspozycji stacje klienckie i mogą łączyć się z serwerem za pomocą internetu. Operatorzy mogą wykonywać wszystkie operacje na dokumentach, które wykonaliby przy pełnym wdrożeniu systemu w swoim przedsiębiorstwie. 
Jako zalety takiego rozwiązania wymien...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy