Dołącz do czytelników
Brak wyników

GRAND DEVELOPER 2011
PLEBISCYT DEWELOPERÓW POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH „NOWOCZESNEGO MAGAZYNU”

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 5
0 117

Twoja firma świadczy usługi deweloperskie na terenie Polski? Chcesz potwierdzić wysoką jakość 
świadczonych przez nią usług? Teraz możesz dołączyć do grona laureatów plebiscytu zorganizowanego przez najbardziej prestiżowy tytuł poświecony branży magazynowej w Polsce!

I ETAP
Każda z firm deweloperskich, która weźmie udział w plebiscycie, prezentowana jest na łamach czasopisma w formie ustandaryzowanych prezentacji, których kolejne odsłony publikowane są w „Nowoczesnym Magazynie” już od tego numeru. Prezentujemy w nich podstawowe dane na temat firmy, jej historię, filozofię, zakres usług czy przykłady zrealizowanych inwestycji.

II ETAP
Kolejny etap oceny to analiza wymiernych wskaźników na podstawie ankiet zaprojektowanych we współpracy z „Cushman & Wakefield” – patronem merytorycznym plebiscytu i uzupełnionych przez deweloperów, biorących udział w plebiscycie. Pod uwagę brane będą m.in.: liczba lokalizacji, dostępna powierzchnia, przyrost powierzchni w ostatnich latach, liczba kontraktów, średnia długość trwania kontaktu, wielkość inwestycji, standardy działania czy zaangażowanie w działania pozabiznesowe. Na podstawie przesłanych ankiet redakcja „NM” (także we współpracy z ekspertami „Cushman & Wakefield”) opublikuje szczegółowy raport, połączony z przedrukiem fragmentów ankiet, uzyskanych od deweloperów.

III ETAP
Trzecią część plebiscytu stanowi ocena poziomu realizacji trwających kontaktów. Do wybranych klientów usługodawców, biorących udział w plebiscycie, na przełomie roku 2011/2012 wysłana zostanie ujednolicona ankieta, w której uwzględnione będą takie elementy, jak elastyczność dewelopera, jakość obiektu czy stosunek jakości do ceny.

FINAŁ PLEBISCYTU
Każdy uczestnik plebiscytu otrzyma na dedykowanej imprezie, która odbędzie wiosną 2012 r. statuetkę „Grand Developer”, potwierdzającą poddanie się ocenie oraz wysoką jakość świadczonych usług,

 

MLP Group SA

 

MLP Group SA

Historia firmy
MLP Group działa od 1998 roku i jest obecnie największym w Polsce deweloperem powierzchni przemysłowych dla sektora przemysłu lekkiego, z udziałem w rynku na poziomie 28%, oraz czwartym pod względem wielkości deweloperem parków magazynowo-produkcyjnych w kraju (skumulowane dane za okres 2005-2010 r.).
Grupa MLP działa na rynku w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając wszechstronnych rozwiązań wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej. 

 


Grupa rozwija obecnie cztery centra magazynowo-produkcyjne w Polsce (MLP Pruszków I, MLP Tychy, MLP Pruszków II, MLP Poznań) oraz jedno w Rumunii (MLP Bucharest Sud). Zagospodarowana powierzchnia będąca pod zarządem Grupy to ponad 274 000 m². Posiadane przez Grupę obecnie grunty (ponad 200 ha) pozwalają na uzyskanie docelowej powierzchni magazynowo-produkcyjnej sięgającej blisko 916 000 m².

 

Dorota Jagodzińska-Sasson
członek zarządu
WYPOWIEDŹ PRZEDSTAWICIELA FIRMY
– Każda branża ma swoje unikalne wymagania, które realizujemy, uwzględniając oczywiście normy i regulacje prawne dotyczące m.in. określonej temperatury, wentylacji czy dostępu do odpowiedniej ilości światła dziennego w halach produkcyjnych. Analizujemy potrzeby klienta i zapewniamy mu np. jeszcze większe oświetlenie w przypadku, jeśli w hali będzie wykonywana praca precyzyjna. Ważnym czynnikiem jest również zapotrzebowanie na energię elektryczną. Nie każdy park jest w stanie zapewnić wystarczającą moc. Natomiast w parkach MLP Group zapewniamy nawet zasilanie dwustronne, jeżeli tego wymaga specyfika działalności klienta. Lubimy wyzwania i jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania. Podchodzimy do naszych usług kompleksowo i staramy się oferować naszym klientom pakiet dodatkowych korzyści.

 

Filozofia firmy
Celem strategicznym Grupy jest stałe zwiększanie posiadanej powierzchni magazynowo-produkcyjnej i umacnianie obecności firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Efektem tego będzie ugruntowanie pozycji Spółki jako długoterminowego partnera dla klientów rozwijających działalność operacyjną w tej części Europy. Grupa realizować będzie swój cel strategiczny m.in. poprzez:
 nabywanie nieruchomości charakteryzujących się przede wszystkim atrakcyjną lokalizacją;
 ­dalszą realizację budynków w systemie built-to-suit, będącą istotnym wyróżnikiem Spółki na rynku centrów magazynowo--produkcyjnych;
 ­specjalizację w budowie obiektów dla klientów produkcyjnych sektora lekkiej produkcji, które charakteryzują się wyższy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy