Jakie wskaźniku raportowania ESG? Standaryzacja ESG

ENERGIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ESG, czyli kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, stają się kluczowym elementem budowania strategii biznesowych firm.

Po blisko dekadzie stabilnego wzrostu na rynku nieruchomości nabiera znaczenia kwestia zrównoważonego rozwoju. Rok 2021 był w tym względzie przełomowy i rozpoczął silny trend rynkowy, który będzie odgrywał istotną rolę w najbliższych latach. Wiąże się to jednak z wieloma wyzwaniami. W odpowiedzi na liczne głosy organizacji o potrzebie określenia ram sprawozdawczości i jasnych wytycznych raportowania ESG Unia Europejska pracuje nad nowymi regulacjami w tym zakresie. 

Szereg wyzwań

Część organizacji, próbując wdrożyć ESG do swoich strategii, może napotkać pewne trudności. Identyfikacja kluczowych aspektów oddziaływania na otoczenie, określanie ce...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy