Dołącz do czytelników
Brak wyników

Leczymy niedoskonałości zintegrowanego łańcucha dostaw

Baza wiedzy | 24 czerwca 2021 | NR 4
0 98

Zamiast inwestować w złożone magazynowe systemy optymalizacyjne, znacznie lepiej i efektywniej jest skupić się na doskonaleniu łańcucha dostaw, na lepszym planowaniu, współpracy z dostawcami, przepływie informacji – możliwości jest mnóstwo, a system SAP ERP daje gotowe narzędzia i rozwiązania. Wtedy można redukować poziomy zapasów, czego efektem ubocznym jest zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową i niejako automatyczne rozwiązanie problemu optymalizacji jej wykorzystania. Optymalizację wykorzystania powierzchni magazynowej widzę po prostu jako leczenie objawów niedoskonałości zintegrowanego łańcucha dostaw. Zdecydowanie wolę sięgać bezpośrednio do źródła problemu i tam szukać rozwiązania.

W pierwszej części niniejszego artykułu prezentuję funkcjonalności SAP WM szczególnie ważne dla optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowych. Są to przede wszystkim strategie rozmieszczania zapasu oraz metody kontroli zajętości lokalizacji. Część druga artykułu jest poświęcona ogólniejszym refleksjom nad pojęciem, korzyściami i sensem takiej optymalizacji.


Strategie rozmieszczania zapasu


W moim przekonaniu w magazynach zarządzanych w SAP WM najistotniejszym czynnikiem wpływającym na efektywne wykorzystanie powierzchni jest dobór odpowiedniej systemowej strategii rozmieszczania do fizycznej struktury magazynu. Myślę tutaj o najczęstszej sytuacji, kiedy system zarządzania magazynem jest wdrażany w już zaprojektowanym, zbudowanym i eksploatowanym obiekcie. SAP WM udostępnia liczne strategie rozmieszczania zapasu, od tych najprostszych wskazujących kolejną pustą lokalizację, po te bardziej zaawansowane, uwzględniające położenie lokalizacji kompletacyjnej, ograniczenia na składowanie niejednorodne czy poziom zajętości lokalizacji.

 

Rys. 1. Strategia dodania do istniejącego zapasu

 

Rys. 2. Magazyn blokowy

 

Rys. 3. Obsługa lokalizacji rezerwowych

 

Dodanie do istniejącego zapasu


Strategia dodania do istniejącego zapasu wyszukuje lokalizacje zawierające już rozmieszczany artykuł i stara się kolejne dostawy rozmieszczać do tej lokalizacji. System bierze tutaj pod uwagę ograniczenia związane ze składowaniem niejednorodnym, np. czy w danej lokalizacji można składować różne partie tego samego towaru. Taka kontrola jest szczególnie istotna w branży farmaceutycznej. Uwzględniana jest także zajętość lokalizacji magazynowych, o której więcej będzie w dalszej części. Ta strategia efektywnie wykorzystuje dostępną przestrzeń magazynową, pozwala na automatyczne rozlokowanie zapasu tego samego materiału w sąsiednich lokalizacjach. Jest najczęściej wykorzystywana do składowania drobnych artykułów przechowywanych w kuwetach lub innych stałych pojemnikach. 

Magazyn blokowy


Składowanie blokowe jest metodą rozmieszczania zapasów efektywnie wykorzystującą dostępną przestrzeń magazynową. Wadą tej metody jest to, że palety są dostępne tylko od czoła bloku, a niekontrolowane dodawanie nowych palet do bloków może spowodować przeterminowanie zapasów rozmieszczonych wcześniej w bloku – po prostu magazynier nigdy nie „dokopie się” do końca bloku. Z punktu widzenia systemu SAP WM magazyn blokowy jest rozwinięciem strategii dodawania do istniejącego zapasu. Tak jak tam, tak i tutaj system wyszukuje bloki, do których ostatnio nastąpiło rozmieszczenie danego materiału, podobnie działają ograniczenia składowania niejednorodnego i kontrola pojemności. Istotnym rozszerzeniem jest możliwość blokowania rozmieszczania do danego bloku po pierwszym pobraniu z tego bloku. W ten sposób zapewniona jest odpowiednia rotacja zapasów, a „stare” palety w głębi bloku nie są zastawiane „nowymi” dostawami. Ta blokada może mieć ograniczenie czasowe –
rozmieszczanie do bloku może zostać włączone po upływie założonego czasu, nawet jeśli ten blok nie został całkowicie opróżniony. To znowu dodatnio wpływa na wykorzystanie dostępnej pojemności magazynu. Naturalnie blokowanie rozmieszczania i czasowe ograniczenie blokady stanowią kompromis między maksymalizacją wykorzystania pojemności magazynu a wymogiem zapewnienia rotacji zapasów.

 

Rys. 4. Przykład strategii rozmieszczania w pobliżu lokalizacji kompletacyjnej

 

Rys. 5. Zapas skrywa niedoskonałości łańcucha dostaw

 

W pobliżu lokalizacji kompletacyjnej


Oprócz samej pojemności czy wielkości częstym ograniczeniem w magazynie jest liczba i wielkość lokalizacji kompletacyjnych, tzn. miejsc łatwo dostępnych, skąd są dokonywane pobrania jednostkowe. Wtedy istotne jest sprawne uzupełnianie tych lokalizacji tak, aby zapewnić maksymalną wydajność zbiórek. W tym celu zapas w lokalizacjach rezerwowych powinien być rozmieszczany z wykorzystaniem strategii „w pobliżu lokalizacji kompletacyjnej”. Tutaj każdemu artykułowi przypisuje się stałą lokalizację kompletacyjną. Struktura numeracji lokalizacji w strefie rezerwowej definiuje ich odległość od lokalizacji kompletacyjnej zarówno w pionie, jak i w poziomie. Strategia rozmieszczania kieruje artykuł najpierw do lokalizacji kompletacyjnej, a w przypadku jej przepełnienia – do lokalizacji rezerwowej. Wyszukując lokalizację rezerwową, system bierze pod uwagę zdefiniowane ograniczenia dotyczące jej odległości od lokalizacji kompletacyjnej. Rysunek 4 ilustruje przykładową strategię – kolorem zielonym oznaczyłem strefę kompletacyjną, kolorem pomarańczowym – strefę rezerwową. Kolejne numery oznaczają sekwencję rozmieszczania. W strefie rezerwowej przyjęto następujące ograniczenia: piętro powyżej lokalizacji kompletacyjnej, tylko bezpośrednio nad lokalizacją; dwa piętra – lokalizacja powyżej + po jednej na boki; trzy piętra – lokalizacja powyżej + po dwie na boki.
Naturalnie powyższe ograniczenia odległości można swobodnie definiować w systemie.
Cechy powyższych strategii przedstawiłem w „trybie przypuszczającym”, pisząc „system może, pozwala, dopuszcza…”. Wynika to z tego, że system SAP, a moduł SAP WM w szczególności, jest wyjątkowo elastyczny, praktycznie niczego nie narzuca, a raczej dostarcza szerokie spektrum narzędzi. Działanie systemu zależy od ustawień konfiguracyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby wdrażając system SAP, pracować z doświadczonymi konsultantami, którzy dobiorą odpowiednią funkcjonalność i konfigurację do rzeczywistych potrzeb.

Kontrola pojemności lokalizacji


Wszystkie strategie związane z dodawaniem do istniejącego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy