Magazyny pod okiem URE

O obowiązkowym audycie energetycznym dużych firm

Zrównoważony biznes

Wszystkim dużym przedsiębiorstwom przybył nowy ustawowy obowiązek z zakresu ochrony środowiska. 
Za sprawą Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (art. 36.1) od 1 października 2016 r. 
co 4 lata muszą one przeprowadzić audyt energetyczny.

 

REKLAMA

Audyt efektywności energetycznej to zgodnie z definicją ustawową opracowanie zawierające analizę zużycia energii,  wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.

Opracowanie wykonuje niezależny audytor energetyczny, analizując dane, które otrzyma od przedsiębiorcy, i wyniki własnych pomiarów. Każde duże przedsiębiorstwo ma obowiązek zlecać taki audyt raz na 4 lata. Obliguje je do tego przywołana już Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z 2016 r.). 

Ważne! 

Pierwszy audyt musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. do 30 września 2017 r.

 

Podlegam czy nie podlegam obowiązkowi audytu?

Audyt dotyczy wszystkich dużych przedsiębiorstw, niezależnie od branży. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, a także zgodnie z interpretacją urzędu Regulacji Energetyki (URE), który odpowiada za rozliczenie tego obowiązku, duży przedsiębiorca to taki, który:

  • w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia) lub 
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość 43 mln euro.

Ważne! 

Wystarczy, że przedsiębiorca spełnia jeden z tych warunków, by podlegał obowiązkowi przeprowadzenia audytu.

Z obowiązku przeprowadzenia audytu zwolnieni są duzi przedsiębiorcy, którzy już taki audyt przeprowadzili podczas procedury wdrożenia:

  • systemu zarządzania energią określonego w Polskiej...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy