Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metoda szybkiego prototypowania

Baza wiedzy | 30 czerwca 2021 | NR 3
0 81

Procesy obsługi zwrotu wadliwych dostaw wydają się prostymi operacjami z punktu widzenia funkcjonalności systemów zarządzania magazynami, zarówno w bieżącej obsłudze tych procesów, jak i ich implementacji. Dla magazyniera wszak wydanie zwrotu jest taką samą operacją, jak obsługa każdej innej dostawy. Wymaga kompletacji, pobrania z magazynu, załadunku i zaksięgowania wydania. Jeśli jednak przyjrzeć się tym procesom dokładniej, to widać, że są to procesy zintegrowane, wykraczające daleko poza typowe funkcje systemu WMS, a ich prawidłowe wdrożenie często nastręcza trudności. Jakie są tego przyczyny? 

Myślę, że można mówić o trzech rodzajach przyczyn. Po pierwsze, procesy obsługi zwrotów są procesami niejako pobocznymi, jako takie nie budują wartości, są procesami non-value adding. Te procesy wskazują też na problemy w innych obszarach przedsiębiorstwa. Pokazują na przykład problemy we współpracy z dostawcą, który nie zapewnia stałej, wysokiej jakości surowców, czy na procedury kontroli jakości, które nie są w stanie wychwycić wszystkich wadliwych dostaw. Połączenie operacji kontroli jakości z zarządzaniem statusem zapasu w magazynie, odzwierciedlenie w systemie decyzji podejmowanych przez dział kontroli jakości (KJ) i przekazanie ich do magazynu wymagają ścisłej integracji tych dwóch obszarów. Moim zdaniem najlepiej odpowiadają na tę potrzebę systemy zintegrowane, gdzie funkcje KJ i WM są realizowane w jednym spójnym oprogramowaniu – jako moduły tego samego pakietu.

 


Po drugie, procesy obsługi zwrotów występują często w licznych wariantach, choć każdy z nich jest wykorzystywany sporadycznie, a ich suma stanowi niewielki wolumen obrotów magazynowych. Podczas wdrożenia w firmie w branży samochodowej zidentyfikowano kilkanaście wariantów zwrotu komponentów z produkcji. Stosując zasadę Pareto, można powiedzieć, że 80% wariantów procesów stanowi jedynie 20% wolumenu operacji w magazynie. Stąd też analiza i implementacja tych procesów jest spychana na dalszy plan i ustępuje miejsca głównym procesom magazynowym, takim jak obsługa przyjęć dostaw towarów czy realizacja zamówień klientów – procesom bezpośrednio związanym z budową wartości w przedsiębiorstwie.

 


Po trzecie wreszcie, współcześnie operacja zwrotu w systemie zarządzania magazynem to nie tylko proste wydanie i obsługa statusu zapasu. Taką funkcjonalność oferują właściwie wszystkie systemy WMS, wykorzystując rodzaj zapasu, status nośnika towaru czy też wydzielone lokalizacje – również wirtualne – do precyzyjnej identyfikacji zwrotów. Proces zwrotu do dostawcy, jeśli spojrzeć na niego szerzej, przechodzi przez kilka obszarów firmy: od zapewnienia jakości, poprzez logistykę i zaopatrzenie, aż po sam magazyn i rachunkowość finansową. Efektywna implementacja i obsługa procesu zwrotu wymagają zintegrowania wszystkich tych interesariuszy i zapewnienia spójnego przepływu danych między nimi.

Zwroty w zintegrowanej gospodarce magazynowej


Spójrzmy na przykład procesu obsługi zwrotów do dostawcy w tym właśnie ujęciu zintegrowanej gospodarki magazynowej, zaimplementowany w standardowym systemie SAP ERP (Schemat 1.).
Proces inicjuje użytkownik surowca, który rozpoznał wadę materiału. Tworzy on zawiadomienie o defekcie. Dalej właściwie cały proces przebiega w obrębie kontroli jakości – defekt musi być poprawnie zdiagnozowany i opisany, a sam zapas przesunięty na odpowiedni status – w zależności od wyniku badania. Pierwszą decyzją w tym procesie jest określenie, czy stwierdzony defekt faktycznie wymaga dodatkowej kontroli jakości. Jeśli tak, tworzona jest partia kontrolna. Jest to obiekt, w którym są odnotowywane wszystkie wyniki kontroli jakości oraz decyzje wynikające z tej kontroli. To teraz podejmuje się decyzję, czy zgłoszony defekt faktycznie uniemożliwia dalsze wykorzystanie, czy należy zapas złomować, czy można zwrócić go do dostawcy. Sama operacja zwrotu zawsze odbywa się na podstawie zamówienia zwrotnego, w którym m.in. jest określony adres dostawy zwrotnej oraz wartość zwracanego komponentu.
Dopiero na samym końcu tego procesu odbywają się typowe operacje magazynowe – planowanie wysyłki, jej kompletacja i wydanie. Te operacje przebiegają w magazynie analogicznie do wszystkich innych wysyłek i są zwykle wspierane przez radiowe terminale danych.
Proces kończy się w obszarze rachunkowości finansowej, gdzie następuje rozliczenie faktury korygującej, co może być zautomatyzowane w procedurze samofakturowania.
W moim przekonaniu analizowanie procesu zwrotów z punktu widzenia tylko operacji magazynowych jest zbyt daleko idącym uproszczeniem. Zawsze podczas implementacji systemu WMS należy widzieć ten proces w pełnym zakresie jego integracji, zwłaszcza z obszarem zapewnienia jakości. Wszak celem procesu zwrotów nie jest samo tylko fizyczne przesunięcie zapasu do dostawcy. Jego celem powinno być doprowadzenie do minimalizacji koniecznych zwro...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy