Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nadal dobrze?

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 5
0 112

Niemal w całym kraju planowane są nowe inwestycje w powierzchnie magazynowe. Także ciągle rosnąca produkcja przemysłowa i nowe inwestycje infrastrukturalne wpływają bardzo pozytywnie na kondycję rynku magazynowego. Niestety, przyszłoroczne spowolnienie gospodarcze może odbić się negatywnie na branży.

Po spowolnieniu, które zaobserwowano w połowie 2008 r., branża magazynowa notuje dobry okres. Na koniec I półrocza 2011 r. współczynnik wolnych powierzchni magazynowych w Polsce wyniósł 13,02% i zmniejszył się o 1,36% w stosunku do I kwartału 2011. Na koniec
roku 2010 zasoby magazynów w kraju wyniosły
6,5 mln m². 
Paweł Michalak, zastępca dyrektora logistyki magazynowej Schenker Sp. z o.o., opowiada, iż wzrost popytu na nowoczesną powierzchnię magazynową dał się zauważyć już w drugiej połowie ubiegłego roku. – Trend ten nadal się utrzymuje – mówi Michalak. – Wzrost gospodarczy, jaki notujemy w Polsce, bezpośrednio przekłada się na ilość wynajmowanej powierzchni magazynowej. W związku z tym, iż deweloperzy w dalszym ciągu nie budują spekulacyjnie obiektów, zmniejsza się ilość dostępnej powierzchni magazynowej – mianowicie pustostanów.
Grzegorz Mazik-Wietrzyński opowiada, że na rynku przewiduje się, iż w kolejnych latach wzrośnie liczba wyspecjalizowanych kompleksów magazynowych oraz obiektów przyprodukcyjnych o najwyższym standardzie technicznym i z pełną automatyzacją procesów. Ponadto zakończenie budowy najważniejszych arterii drogowych wpłynie na powstawanie nowych centrów dystrybucyjnych. Zauważalne jest też większe zainteresowanie najemców obiektami typu BTS.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego są dla branży bardzo optymistyczne. Odnotowano wysoki wynik przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w segmencie transportu i gospodarki magazynowej oraz w usługach administrowania i działalności wspierającej. Ponadto wynik obrotów działalności gospodarczej zwiększył się o 31,7%, a wzrostem o 75,4% może pochwalić się branża transportu i gospodarki magazynowej.

 

Grzegorz Mazik-Wietrzyński
pełnomocnik zarządu firmy kurierskiej 4Logis.pl

atrakcyjność lokalizacji
Rozwój branży magazynowej jest ściśle skorelowany ze stanem infrastruktury drogowej, rynkami zbytu, a także bliskością ośrodków turystycznych i aktywnością deweloperów. To te czynniki decydują o popularności danej lokalizacji wśród najemców. Analitycy przekonują, że popyt na wolne powierzchnie magazynowe będzie nadal wzrastał. Sytuacja taka prognozowana jest również w rejonie Warszawy, szczególnie w II strefie, gdzie współczynnik wolnych powierzchni jest nadal wysoki. Szacuje się, że w najbliższych miesiącach stawki czynszu nie wzrosną i pozostaną na tym samym poziomie.

 

Podział terytorialny rynku


– W dalszym ciągu najwięcej powierzchni magazynowych wynajmowanych jest w okolicach Warszawy, kolejna aglomeracja to Górny Śląsk, Wrocław i okolice oraz centralna Polska. Fakt ten wynika z największych rynków zbytu w tych rejonach, ale także z odpowiednio rozwiniętej sieci komunikacyjnej i drogowej – opowiada Paweł Michalak. 
Jak podaje Grzegorz Mazik-Wietrzyński, pełnomocnik zarządu firmy kurierskiej 4Logis.pl, w Warszawie podaż powierzchni magazynowych wyniosła niemal 2,5 mln m². W fazie czynnej budowy znajdowało się ponad 26 tys. m² przestrzeni magazynowej, a w fazie planowania – 1,2 mln m² powierzchni.  Kondycja warszawskiego rynku magazynowego jednak stale rośnie, czego potwierdzeniem jest zawarcie umów najmu na niemal 371 tys. m², co stanowi 43% wolumenu transakcji w całym kraju. Jest to nadal region, który rokuje dobre perspektywy rozwoju. Należy jednak pamiętać, że są w Polsce obszary, w których występuje wysoki wskaźnik powierzchni niewynajętej – np. warszawskie Błonie. Ponadto dzięki usprawnieniom infrastrukturalnym na znaczeniu zyskają takie obszary, jak Pruszków i Ożarów.
Niedawno uruchomiony największy w całej Europie Środkowej węzeł w Sośnicy koło Gliwic gwarantuje wzrost zainteresowania inwestorów regionem Górnego Śląska, gdzie podaż wyniosła ponad 1,23 mln m², a transakcje wynajmu opiewają na łączną powierzchnię 159 tys. m². W budowie znajduje się tam ponad 80 tys. m² przestrzeni magazynowej. 

 

Paweł Michalak
zastępca dyrektora logistyki magazynowej w Schenker Sp. z o.o.

bez spekulacji
Od dłuższego czasu notujemy największy udział obiektów typu BTS w wynajmowanej powierzchni magazynowej. Minimalne metraże takich obiektów to 8000-10 000 m2. Należy również pamiętać o tym, iż takie projekty wiążą się z długoterminowymi okresami najmu  w granicach 7-10 lat. Na rynku raczej nie pojawiają się nowe powierzchnie spekulacyjne dużych graczy, aczkolwiek czasami mamy do czynienia z małymi nowoczesnymi obiektami budowanymi przez małe lokalne firmy.


W Polsce centralnej zasoby powierzchni magazynowych wyniosły ponad 930 tys. m², natomiast całkowita przestrzeń wynajęta to ponad 78,8 tys. m².
Ponadto w budowie znajduje się niemal 22 tys. m²
powierzchni magazynowej. – Ten region kraju – opowiada Grzegorz Mazik-Wietrzyński – bardzo się umacnia z powodu wiodącej lokalizacji Strykowa, w którym przetną się dwie autostrady: A1 i A2. 
Specjaliśc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy