ADR – nie taki diabeł straszny

Raport

Sama nazwa: „ładunek niebezpieczny” może odstraszać niejedną firmę transportową i zarządcę magazynów, by trzymać się od nich z daleka. Ale to dobry biznes i bezpieczny, jeżeli przestrzega się przepisów.

W wyniku rozszczelnienia autocysterny przewożącej 23 t propylenu w hiszpańskiej miejscowości Los Alfagues doszło do wybuchu. Zginęło 217 osób. W Kongo eksplozja cysterny z paliwem spowodowała zgon 230 osób. Każde medium na świecie wybiło te informacje na swoich czołówkach. Wielu osobom w pamięci utkwił rozmiar tych tragedii, co wywołuje podświadomy lęk i żądania, by nie narażać ludzi na takie niebezpieczeństwo.

Ale, po pierwsze, to były fatalne zbiegi okoliczności, samochody te przejeżdżały przez gęsto zaludnione miejscowości. Po drugie, to były wydarzenia sprzed wielu lat. Od tego czasu uściślono przepisy, zaostrzono reżimy ich przestrzegania i kontrole. Choć co i rusz media donoszą, że dochodzi do wypadków z powodu transportu niebezpiecznych towarów, główną przyczyną jest różnego rodzaju błąd ludzki lub zaniechanie.

Pospieszmy wyjaśnić. W Polsce podczas transportu takich towarów samochodami w 2021 r. było niecałych 100 wypadków, jak podaje Państwowa Straż Pożarna. Ich liczba zdecydowanie spadła w ciągu 10 lat.

O przepisach transportu ADR i RID

Towarami (materiałami) niebezpiecznymi nazywa się substancje, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, fizyczne bądź biologiczne mogą – w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi w czasie przewozu lub magazynowania – spowodować śmierć, straty materialne (w tym wielkich rozmiarów) oraz skażenie środowiska naturalnego.

 

Kiedy towar jest towarem niebezpiecznym?

Umowa ADR odnosi się do towarów niebezpiecznych, które zostały podzielone na dziewięć klas wraz z podklasami. Każda z podklas m...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy