Dołącz do czytelników
Brak wyników

Operacje scentralizowane w jednym obiekcie

Baza wiedzy | 15 września 2021 | NR 2
0 51

Modernizacja lub budowa nowego centrum logistycznego jest często jedyną możliwością dla przedsiębiorstw nastawionych na rozwój. Z taką decyzją musiał zmierzyć się jeden z największych hiszpańskich producentów wyrobów piekarniczych i zbożowych. W wyniku stale rosnącego popytu na swoje wyroby oraz planów ekspansji na inne kraje Europy firma stanęła przed koniecznością zwiększenia zarówno mocy produkcyjnych, jak i pojemności magazynowej.

Asortyment firmy obejmuje ponad 300 różnych artykułów wytwarzanych w trzynastu zakładach produkcyjnych. Regularny wzrost produkcji związany ze wzrostem popytu wymusił zwiększanie powierzchni magazynów wewnątrz fabryk. Aby móc utrzymać rytm produkcji, początkowo firma zdecydowała się na wynajem magazynów zewnętrznych. Rozwiązanie to utrudniało jednak koordynację łańcucha logistycznego i powodowało wzrost kosztów operacyjnych. Poszukując skutecznych rozwiązań tej sytuacji, zarząd firmy zdecydował się na współpracę z Mecaluxem i budowę nowego centrum logistycznego. Automatyczny magazyn samonośny jest zlokalizowany w odległości jedynie 3 km od czterech głównych zakładów produkcyjnych i mniej niż 100 km od kolejnych trzech, co znacznie ułatwia transport pomiędzy poszczególnymi strefami.


Rozwiązanie „szyte na miarę”


Dział techniczny Mecaluxu przeanalizował szczegółowo obecne zapotrzebowanie, istniejące ograniczenia oraz przedstawione plany ekspansji firmy. Pod względem technicznym, organizacyjnym oraz ekonomicznym najbardziej optymalnym rozwiązaniem  okazała się budowa magazynu samonośnego. Obiekt obsługują automatyczne układnice i przenośniki. Wszelkimi odbywającymi się w nim operacjami zarządza oprogramowanie magazynowe Easy WMS.  Przepływ ładunków w magazynie jest bardzo natężony, dlatego, aby procesy rozładunku i załadunku ciężarówek nie zakłócały się wzajemnie, dwie rampy odbiorcze zostały umieszczone z boku obiektu, dzięki czemu są oddzielone od dziewięciu ramp załadowczych. Do silosa przylega dwukondygnacyjny budynek. Na parterze odbywa się odbiór i wysyłka towarów. Wydzielona jest tu również obszerna strefa, w której na posadzce odbywa się przeładunek. Na piętrze do magazynu wprowadzane są palety pochodzące z ramp znajdujących się na parterze. Znajduje się tu również stanowisko kompletacyjne. Taki podział operacji pomiędzy kondygnacjami zapewnia ich optymalną organizację i efektywność. 

 


Charakterystyka magazynu


Wymiary obiektu to: długość 102 m, szerokość 57 m i maksymalna dozwolona przez lokalne przepisy budowlane wysokość 35,5 m. Składuje się w nim 40 320 palet. Wewnątrz znajduje się osiem korytarzy z regałami o podwójnej głębokości po obydwu stronach. Regały podzielone są na 14 poziomów ładunkowych o różnej wysokości: pięć o wysokości 1400 mm, osiem o wysokości 2000 mm i jeden o wysokości 2500 mm. Średni ciężar palet wynosi 800 kg, natomiast maksymalny 1000 kg.W każdym korytarzu pracuje dwukolumnowa układnica z widłami teleskopowymi oraz kabiną serwisową znajdującą się na wózku podnoszącym. Urządzenie to odkłada palety na miejsca wyznaczane w zależności od ich rozmiaru i rotacji. W magazynie znajdują się także dwie pętle przenośników. Pierwsza na parterze, gdzie są odkładane palety przeznaczone do wysyłki, a druga, łącząca wszystkie wejścia i wyjścia palet ze strefą kompletacji na piętrze, na wysokości 6,7 m.
W górnej części magazynu pomiędzy wiązarami dachowymi zostały zainstalowane przewody klimatyzacyjne, które regulują temperaturę w całej instalacji. Obiekt wyposażony jest w instalację przeciwpożarową. W całym magazynie rozmieszczone są czujniki i zraszacze, a na zewnątrz, w tylnej części, znajdują się cztery pompy oraz zbiornik z wodą.


Organizacja pracy – parter 


Wprowadzenie ładunków do magazynu odbywa się na rampach odbiorczych. Na jednej rampie ciężarówki są automatycznie rozładowywane, na drugiej rozładunek odbywa się przy pomocy wózków widłowych lub ręcznych wózków paletowych i jest to jeden z dwóch obszarów, w których operacje nie są zautomatyzowane. Każda czynność wykonana przez operatora jest zatwierdzana przez niego za pomocą terminalu radiowego.Strefa rozładunku może pomieścić towar z dwóch pełnych ciężarówek, tj. 66 palet, kierowanych następnie do strefy kontroli, gdzie sprawdza się, czy ich stan, waga i wymiary odpowiadają wymogom jakościowym. Jeśli parametry palety są właściwe, system kontroli pozwala jej na przejście w stronę podnośnika, który przeniesie ją piętro wyżej, gdzie zostanie wprowadzona do automatycznego magazynu. Jeśli paleta nie przejdzie przez stanowisko kontroli, jest kierowana do jednej z trzech stref w zależności od wykrytego błędu. Są to:
stanowisko korygowania ładunku,stanowisko z urządzeniem pionizującym, na którym są poprawiane występy, które przekraczają przewidziane limity,stanowisko z urządzeniem do składowania palet na paletach bazowych: kiedy jednostki ładunkowe są ułożone na nośniku nieodpowiedniej jakości, wówczas na tym stanowisku umieszczane są pod nimi prawidłowe palety. 

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy