Poczta Polska podpisała umowę na nowy system informatyczny

MOBILNY MAGAZYNIER Aktualności

Poczta Polska zawarła umowę na nowy system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi (Transportation Management System). Oprogramowanie stworzy spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe, funkcjonująca na rynku komercyjnym pod nazwą Envelo.

Nowoczesny system zapewni optymalizację procesów transportowo-logistycznych, co przełoży się na szybkość doręczenia przesyłek do Klientów oraz oszczędność wykorzystywanych surowców. Zgodnie ze strategią Spółki na najbliższe 3 lata, Poczta Polska zamierza przeznaczyć ok. 1,2 mld zł na inwestycje. Lwia część tej kwoty przeznaczona zostanie na automatyzację i informatyzację procesów w obszarze logistyki, w szczególności związanych z przesyłkami.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Spółką a Pocztą Polską Usługami Cyfrowymi jest zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu wspierającego wszystkie procesy logistyczne w firmie ‒ w zakresie zarządzania, przewozu, doręczania, monitorowania i rozliczania strumieni przesyłek w czasie rzeczywistym. Zgodnie z umową PPUC będzie odpowiedzialna również za utrzymanie systemu i świadczenie usług gwarancyjnych.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wdrożyliśmy do realizacji wszystkie projekty strategiczne Poczty Polskiej. Wśród nich takie, które były dotąd, często od bardzo wielu lat, wyłącznie przedmiotem prac koncepcyjnych. Jednym z nich jest właśnie projekt stworzenia nowego systemu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi. Kontrakt na dostarczenie systemu TMS zawarty ze spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe, a więc ze spółką zależną Poczty, to też kolejny duży krok na drodze do budowy software house pocztowej grupy kapitałowej, co stanowi ważny element naszej strategii – podkreśla Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Wdrożenie nowego systemu, odpowiadającego za dynamiczne planowanie transportu, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności pocztowego operatora na rynkach KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) oraz usług TSL (transport, spedycja, logistyka), takich jak Krajowa Przesyła Paletowa oraz Międzynarodowa Przesyłka Paletowa.

Nasza strategia zakłada znaczące wzrosty przychodów z przesyłek kurierskich oraz rozwój usług logistycznych. To szansa dla Poczty Polskiej, której potencjał jako największej w kraju spółki logistycznej, jest naprawdę ogromny. Do 2024 roku planujemy podwoić przychody z tego segmentu. W tym celu inwestujemy w automatyczne sortery oraz systemy informatyczne, a także pozyskujemy nowe hale do sprawnej obsługi różnego rodzaju przesyłek mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Rozwój usług logistycznych i pozyskiwanie nowych klientów, to jeden ze strategicznych kierunków działań Spółki. Pomimo pandemii, tylko w ubiegłym roku liczba klientów korzystających z Krajowej Przesyłki Paletowej wzrosła o 16%.

Poczta Polska, zgodnie z założeniami strategii na lata 2021–2023, planuje zwiększyć swój udział także na rynku usług KEP. Spółka konsekwentnie stawia na rozwój perspektywicznego obszaru e-commerce, zarówno pod względem oferty, z jaką wychodzi do Klientów jak i modernizacji infrastruktury. Jednym z kluczowych elementów tego procesu są inwestycje w informatyzację systemów pocztowych, które zapewnią sprawną i stabilną obsługę procesów logistycznych, w tym optymalizację transportu.

Integracja cyfrowych kompetencji pozwoli na sprawniejsze działanie i optymalizację kosztów rozwiązań informatycznych, które są niezbędne do tego, aby obsługiwać klientów w sposób coraz bardziej nowoczesny. Budujemy własny software house, który zajmie się wytwarzaniem kluczowego oprogramowania dla Poczty i podmiotów z Grupy Poczty Polskiej – zaznacza Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska nabędzie prawo własności do oprogramowania wytworzonego przez PPUC w ramach zawartej umowy, co pozwoli na swobodne rozwijanie i modyfikowanie systemu TMS. Pełne wykorzystanie potencjału i obustronne, korzystne warunki współpracy, są pokłosiem ubiegłorocznej decyzji o restrukturyzacji i zmianie formuły działania spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe, podjętej celem osiągnięcia zdolności do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla firmy systemów informatycznych. Efektem długofalowym będzie zaspokojenie maksymalnie szerokiego spektrum potrzeb IT Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Jednym z pierwszych widocznych rezultatów nowego modelu działania jest stworzenie przez PPUC systemu ZCPP, wspomagającego pocztowców w obsłudze przesyłek przychodzących do naszego kraju spoza Unii Europejskiej (w związku z wdrożeniem od 1 lipca br. tzw. pakietu VAT dla e-commerce).

Poczta Polska zarządza flotą ok. 5 tys. samochodów dostawczych, dzięki którym realizuje transport ładunków między kluczowymi węzłami logistycznymi, połączenia lokalne między węzłami a 7600 placówkami pocztowymi oraz klientami umownymi, a także doręczanie przesyłek do adresatów.

W ciągu kolejnych trzech lat Poczta Polska planuje przeznaczyć 1,2 mld zł na inwestycje w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozbudowy architektury sieci logistycznej. Jeszcze w tym roku Spółka przeznaczy 400 mln zł na inwestycje w automaty paczkowe, cyfryzację, logistykę i automatyzację procesów.

(Poczta Polska)

Przypisy