Dołącz do czytelników
Brak wyników

Popyt odporny na COVID-19

Baza wiedzy | 20 września 2021 | NR 4
0 141

Pandemia COVID-19 nie miała wpływu na wyniki rynku magazynowego po stronie popytu. Od stycznia do końca czerwca wynajęto 2,38 mln m2 nowoczesnej powierzchni produkcyjno--logistycznej. Natomiast porównując wyłącznie popyt brutto w II kw. 2020 r. w ujęciu rok do roku, to wzrósł on o ponad 50% i wyniósł 1,36 mln m2. Tak dobre wyniki są skutkiem dużej aktywności najemców z sektora e-commerce, w tym dużych transakcji BTS. 

Pierwsza połowa roku na rynku magazynowym udowodniła, że światowy szok spowodowany pandemią COVID-19 nie miał aż tak dużego wpływu na ten sektor. Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce wyniósł rekordowe blisko 1,2 mld euro i stanowił prawie 40% ogólnego kapitału zainwestowanego nad Wisłą. Wśród wybranych największych transakcji zrealizowanych w II kw. 2020r. znalazły się m.in. sprzedaż przez P3 Parku Mszczonów (158 000 m²) dla Elite Partners Capital, a także kupno przez Polish Logistics LLP, platformę inwestycyjną powołaną przez REINO Capital, IO AM i Grupę Grosvenor centrum logistycznego Logistic City Piotrków Trybunalski o wielkości 135 000 m². Obecnie najlepsze obiekty typu big box wyceniane są na 6,25%, a nieruchomości typu prime w strefie Warszawa-miasto na 5,5%. Utrzymanie stóp kapitalizacji na niezmienionym poziomie to efekt stabilności i bezpieczeństwa prowadzonych operacji biznesowych, a także silnego popytu, który dla wielu zagranicznych funduszy jest argumentem do inwestowania w tę klasę aktywów w Polsce.
– Pomimo spodziewanych trudności na rynku inwestycyjnym w sektorze magazynowym w Polsce mogliśmy z optymizmem patrzeć na kolejne doniesienia o zawieranych transakcjach. W efekcie pierwsze półrocze 2020 r. udało się zamknąć z rekordowym wynikiem w granicach 1,2 mld euro. W kolejnych kwartałach będziemy obserwować dalsze przekierowanie zainteresowania inwestorów z sektora handlowego i biurowego na magazynowy. Nadal wyzwaniem będzie dostępność jakościowych produktów na rynku – mówi Renata Osiecka, partner zarządzająca AXI IMMO.


Niesłabnący popyt na rynku magazynowym


W pierwszej połowie 2020 r. zanotowano rekordową aktywność najemców. W analizowanym okresie popyt brutto wyniósł 2,38 mln m² powierzchni magazynowej (+25% r/r), a wśród najatrakcyjniejszych rynków znalazły się Warszawa (602 400 m²), Górny Śląsk i Polska Centralna (po 396 000 m²) oraz Poznań (257 000 m²). Co więcej, tylko w drugim kwartale 2020 r. wynajęto 1,36 mln m², czyli o ponad 50% niż w analogicznym okresie sprzed roku. Natomiast w ramach umów krótkookresowych w pierwszej połowie roku wynajęto 326 000 m² powierzchni. W całkowitym wolumenie transakcji najmu najwyższy udział przypadł nowym umowom i ekspansjom, które stanowiły 75% wszystkich podpisanych umów. Najaktywniejszymi sektorami w I połowie 2020 r. były: 25,5% logistyka, 18% elektronika/RTV i AGD, 14,5% sieci handlowe, 14,4% e-commerce i 7,5% produkcja. 
– W drugim kwartale 2020 r. mogliśmy zaobserwować szczególnie wysoką aktywność najemców, która była efektem zamknięcia wielu transakcji BTS jeszcze z początku roku. Dodatkowo, między kwietniem a czerwcem w ramach umów krótkoterminowych, tj. tych nieprzekraczających 2 lat, odnotowaliśmy rekord wynoszący 262 tys. m² wynajętej powierzchni. Tak duże zapotrzebowanie wynikało głównie z rosnącej sprzedaży w kanale e-commerce. Dodatkowo niektórzy klienci przyjęli strategię, aby realizować część ekspansji za sprawą tymczasowych umów najmu – mówi Anna Głowacz, dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych AXI IMMO.
Wśród największych transakcji zamkniętych w I połowie 2020 r. należy wymienić Panattoni BTS Świebodzin na ponad 200 000 mdla poufnego najemcy z branży e-commerce, Euro Net w Prologis 
Park Janki na 73 400 m², Amazon w Hillwood Łódź Górna na 72 900 m² oraz dwóch poufnych najemców, z których pierwszy reprezentuje branżę odzieżową i zajmie 67 000 m² w Panattoni Park Czeladź IV, natomiast drugi wynajął 51 900 m² w ramach Exeter Park Stryków.
– Jedną z długotrwałych konsekwencji pandemii COVID-19, która definiuje na nowo rynek magazynowy, jest przeniesienie handlu do internetu. Nie znamy jeszcze decyzji wszystkich najemców, jednak spodziewamy się, że te firmy, które postanowią zrezygnować z powierzchni handlowej, a będą chciały pozostać na polskim rynku, zdecydują się na wynajęcie powierzchni magazynowej. Dlatego nieobecność w centrum czy parku handlowym nie będzie oznaczać całkowitego wycofania się firmy z polskiego rynku. To z kolei będzie dodatkowy bodziec do rozwoju sektora magazynowego, w tym mniejszych formatów magazynowych, jak np. projekty w formule SBU, które poza powierzchnią magazynową mogą zaoferować przestrzeń w ramach showroomu – mówi Anna Głowacz.II połowa 2020 r. pod znakiem zmniejszonej aktywności deweloperskiej?


Na koniec czerwca 2020 r. deweloperzy oddali ok. 1,1 mln m² nowej powierzchni (+9,6% r/r), przez co całkowite zasoby magazynowe w Polsce osiągnęły blisko 19,5 mln m² (+15,9% r/r). Najwięcej inwestycji oddano w regionie Warszawy (ponad 325 000 m²), na Dolnym Śląsku (200 000 m²) i na Górnym Śląsku (192 000 m²). Wśród największych oddanych projektów w I połowie 2020 r. znalazły się Panattoni A2 Warsaw Park na 103 670 m², BTS P3 PepsiCo Mszczonów na 58 500 m² oraz Hillwood Wrocław Wschód II na 52 400 m². W kontekście nowej podaży obecnie w budowie znajduje się ok. 1,77 mln m² (-24% r/r), głównie w regionie Warszawy oraz na Dolnym i Górnym Śląsku. Ograniczenia w podaży spowodowane są większą ostrożnością związaną z niepewną sytuacją rynkową i wyższymi wymogami związanymi z finansowaniem projektów, którą można m.in. zaobserwować po spadku powierzchni budowanej spekulacyjnie. Na koniec czerwca jej odsetek wynosił 33,6%, w porównaniu do 45,3% pod koniec marca br. Sytuacja ta wpływa także na współczynnik pustostanów, który obecnie wynosi 6,8% (+0,8 pp. r/r). Najwięcej powierzchni dostępnej od zaraz oferują rynek wrocławski (10,1%), Poznań (7,4%) i Polska Centralna (6,9%). W kontekście podaży na mniejszych rynkach magazynowych warto śledzić sytuację w Trójmieście i Polsce Zachodniej, gdzie odpowiednio całkowite zasoby tych rynków po ukończeniu budowanych projektów powinny wzrosnąć odpowiednio o 29% i 71%. 


Czynsze bazowe stabilne 


Na większości rynków czynsze w pierwszej połowie 2020 r. utrzymały się na stabilnym poziomie. Średnie stawki w obiektach typu big box wahają się w przedziale 3,20-3,60 euro/m², przy czym najdroższą lokalizacją pozostaje Warszawa-miasto (od 4,80 euro/m²). Natomiast w zakresie stawek efektywnych na koniec czerwca br. widoczny był delikatny trend spadkowy. Sytuacja ta dotyczy głównie regionów z wysokim poziomem pustostanów i lokalizacji o dużej konkurencyjności. Najniższe stawki efektywne możliwe są do uzyskania w okolicach Poznania oraz okolicach Warszawy (Błonie, Grodzisk Maz.). 
– Spodziewamy się, że zgodnie z prognozami całkowite zasoby magazynowe na zakończenie 2020 r. przekroczą 20 mln m² przy mniejszym niż dotychczas udziale powierzchni budowanej spekulacyjnie. 
Co więcej, oś współpracy na linii deweloper – doradca – najemca będzie głównie uzależniona od pozytywnej weryfikacji kondycji i stabilności finansowej ostatniego z podmiotów. W wyniku większej ostrożności ze strony deweloperów i spodziewanego spadku projektów spekulacyjnych w kolejnych kwartałach prawdopodobnie zaobserwujemy spadek powierzchni dostępnej od zaraz. Po stronie popytowej to w głównej mierze firmy logistyczne i sektor e-commerce będą najbardziej widoczną grupą najemców. Natomiast część klientów w obawie przed ponownym wprowadzeniem ograniczeń może zdecydować się na zwiększenie zapasów magazynowych, aby uniknąć przestoju w produkcji – podsumowuje Renata Osiecka. 

 

Michał Samborski
Head of Development Panattoni


Wyniki raportów pierwszego półrocza pokazują, że rynek ma się bardzo dobrze. Wręcz zapotrzebowanie na nową powierzchnię rośnie rok do roku. Faktem jest, że najem tej powierzchni częściowo wynikał z pewnych zmian strukturalnych, które wymusiła sytuacja. W krótkim czasie było potrzebne więcej dodatkowej powierzchni e-commerce. Ale nawet patrząc na te stabilne umowy najmu, które nie są spowodowane sytuacją epidemiczną, to tutaj również obserwujemy stabilny i zrównoważony popyt, który sprawia, że rynek jest w dobrej kondycji i nawet można rzec, że w delikatnie lepszej niż rok temu. Warunki najmu powinny być stabilne z nieznacznym wzrostem czynszów w zależności od regionów, szczególnie w przypadku powierzchni spekulacyjnej. Obecnie jesteśmy w bardzo zdrowym cyklu koniunktury rynkow...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy