Roboty na etacie

Aktualności

Właśnie minęło pół roku, odkąd w Grupie Raben powołano zespół IT ds. robotyzacji i automatyzacji procesów, odpowiedzialny za rozwój techniki Robotic Process Automation i pracę robotów w firmie. Ich brygada, nadzorowana za pomocą autorskiej platformy myRobot, liczy już 18 jednostek i realizuje ponad 60 procesów. Jednak wszechstronne korzyści z zastosowania RPA w logistyce sprawiają, że plany Raben w tej dziedzinie są znacznie bardziej ambitne.

Grupa Raben przejawia zainteresowanie tematyką RPA już od 2018 roku. Rok później weszło ono w fazę produkcyjną, a we wrześniu 2021 roku z Genius Lab, działu zajmującego się szeroko pojętymi innowacjami i logistyką jutra, została wydzielona specjalna jednostka dedykowana właśnie RPA – zespół IT ds. robotyzacji i automatyzacji procesów. Jego podejście do zagadnienia jest kompleksowe, obejmuje identyfikację procesów, które mogą być zautomatyzowane, projektowanie i implementację procesów robotycznych oraz nadzór nad ich codziennym funkcjonowaniem. 

Aktualnie Raben korzysta z 18 robotów – botów programowych, naśladujących działania użytkowników w systemach IT. Są to roboty tzw. unattended, czyli sterowane centralnie, niewymagające interakcji z użytkownikami i de facto w pełni wcielające się w ich role. 

- 18 licencji robotycznych, które możemy wykorzystywać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w praktyce oznacza ponad 50 etatów. Ponadto robot RPA jest w stanie wykonać pracę kilkukrotnie szybciej niż użytkownik, to ogromne udogodnienie, szczególnie przy obecnych problemach z dostępnością pracowników w logistyce. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę elastyczność, wydajność, niezawodność i atrakcyjny koszt RPA, to nie ulega wątpliwości, że automatyzacja będzie przyszłością naszej branży – mówi Zbigniew Kępiński, manager zespołu IT ds. robotyki i automatyzacji procesów w Grupie Raben.

Wspomniane roboty są „zatrudnione” w większości obszarów aktywności firmy. Wspierają m.in. operacje planowania, załadunku i rozładunku, ponadto rozliczenia, ofertowanie czy wystawianie faktur. Kontrolę nad nimi i uruchamianie procesów na żądanie umożliwia myRobot – autorska platforma zarządzania procesami robotycznymi, którą zbudował zespół RPA w 2020 roku. Większość procesów dostarcza dodatkowych informacji analitycznych, m.in. ile zadań i z jakim skutkiem wykonał robot w danym okresie, ile czasu zaoszczędzono i w jakim stopniu zostały wykorzystane poszczególne licencje.

Funkcjonowanie robotów należy rozpatrywać nie tylko w ujęciu ilościowym, ale także jakościowym: pracę ludzką wykonują średnio czterokrotnie szybciej, bezbłędnie, zgodnie z algorytmem i bez konieczności zmian w systemach IT. Pozwalają lepiej spożytkować potencjał pracowników, gdyż są w stanie przejąć od nich żmudne, powtarzalne czynności, będące przyczyną znużenia pracą i wypalenia zawodowego. Pracownicy Grupy Raben doceniają rozwiązania robotyczne, uważają je za bardzo pomocne, jako że uwalniają ich od nudnych obowiązków. Zaoszczędzony dzięki temu czas mogą poświęcić na bardziej kreatywną pracę, przynoszącą więcej satysfakcji.  

- Automatyka w procesach biurowych umożliwia firmie szybszy rozwój, zwiększenie liczby obsługiwanych operacji przy niezmiennym poziomie zatrudnienia. To prosty i efektywny kosztowo sposób na optymalizację aktualnie realizowanych procesów, ale też stworzenie rezerwy „mocy przerobowych” na przyszłość, na wypadek zwiększenia skali działalności. Może służyć także jako narzędzie do testowania obciążenia systemów – tłumaczy Zbigniew Kępiński.  

Z tego powodu Grupa Raben planuje systematycznie zwiększać liczbę zatrudnianych robotów. RPA jest częścią większego przedsięwzięcia w strukturach operatora logistycznego, jakim jest dążenie do hiperautomatyzacji. Polega ona na szerszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, technik uczenia maszynowego, zaangażowania oprócz RPA również innych platform i systemów oraz integracji większej liczby komponentów, np. informacji pochodzących z różnych źródeł: robotów, sensorów Internet of Things, kamer przemysłowych CCTV czy systemów GPS. Hiperautomatyzacja to przyszłość, która pozwoli stworzyć nowy - w ogromnym stopniu zautomatyzowany - sposób pracy w aplikacjach i systemach IT.

Przypisy