Dołącz do czytelników
Brak wyników

MOBILNY MAGAZYNIER

5 maja 2020

NR 4 (Sierpień 2018)

Systemowa hierarchizacja zadań. Zarządzanie pracownikami magazynu ze wsparciem WMS

0 124

Systemy WMS są już w magazynach standardem, o którym się nie dyskutuje. Jednocześnie, choć zintegrowane systemy magazynowe WMS w pełni kontrolują przepływ towarów w magazynie, usprawniają procesy przyjęcia, składowania i kompletacji czy wysyłki towarów, to menedżer magazynu często ma wrażenie, że czegoś mu jednak brakuje. Tym „czymś” jest kontrola wydajności i efektywności pracowników magazynowych, którą w WMS można odnaleźć, ale nie zawsze w pełnej formie.

Zaawansowane systemy WMS funkcjonują w bardzo dynamicznym środowisku wymagającym różnych strategii składowania czy kompletacji. Wbudowane w WMS funkcjonalności pozwalają analizować procesy na poziomie operacyjnym. Dzięki temu możliwa jest  całościowa obsługa automatyki magazynowej, współpraca z terminalami mobilnymi, tagami RFID czy kodami kreskowymi. WMS śledzi składowanie w różnych lokalizacjach, konsoliduje wysyłki, dzieli zlecenia na strefy i przygotowuje raporty wydajności pracowników. Ale nie zarządza ich pracą. Tymczasem wsparcie zarządzania pracownikami może dawać oszczędności nawet rzędu 30% – dzięki wdrożeniu systemów typu WLM ( Warehouse Labour Management).

3P i inne czynniki 

Warehouse Labor Management umożliwia ocenę i rozliczanie pracy pracowników magazynowych, we właściwy sposób identyfikując jej efekty i wskazując tendencje. Pozwala na zwiększenie produktywności zasobów ludzkich, optymalizację wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz szybszy przepływ towarów w magazynie. Algorytm śledzi w czasie rzeczywistym zamówienia i terminy ich realizacji, a po uwzględnieniu dostępnych zasobów (personel, sprzęt) oraz czasu pozostającego do skompletowania wysyłki nadaje priorytety poszczególnym zadaniom. Ma to zagwarantować terminowość i poprawność w realizacji wysyłki zamówienia. WLM pozwala również na układanie priorytetów działań pracowników i wyznacza ich zadania, wspierając menedżera. 

– Przydzielenie zadania dla konkretnej osoby jest uzależnione od kombinacji kryteriów 3P: Permission (uprawnienia, kompetencje i doświadczenie pracownika), Priority (aktualne priorytety wynikające z bieżących celów i stopnia ich realizacji w momencie przydzielania zadania) oraz Proximity (bliskość osoby w stosunku do miejsca wykonywania kolejnego zadania). Hierarchizacja zadań uwzględnia priorytety wynikające z dyspozycji odbiorcy zamówienia, bieżących możliwości realizacji zamówień w zależności od dostępnych zasobów i może uwzględniać preferencje wprowadzane manualnie przez osoby uprawnione. System kontroluje realizację nadanych priorytetów i w przypadku przedłużającego się oczekiwania na realizację danego zadania wprowadza korekty wpływające na czas oczekiwania poszczególnych zadań w kolejce na przydzielenie dedykowanym pracownikom – mówi Maciej Krupa, solutions advisor WMS w HKK-Consult (HIT-Kody Kreskowe).

Dzięki czynnikom 3P system automatycznie wybiera i ustala kolejność zadań realizowanych przez magazynierów.

WLM pozwala także ocenić we właściwy sposób efekty pracy każdego pracownika w magazynie poprzez  mierzenie jego rzeczywistej produktywności. Aby faktycznie była ona rzeczywista, potrzebny jest nie jeden ogólny system wydajności pracy i jedna miara, lecz systemy dyskretne, precyzyjnie rozróżniające niezbędny nakład czasu pracy do wykonania określonego zadania magazynowego. Mierzy on np. odległość do pokonania, liczbę pobrań, charakterystykę towarów, rozmieszczenie towaru w magazynie i niezbędny sprzęt, pozwalając na precyzyjny pomiar czasu wykonania zadania i porównanie z normą czasu przypisaną do tego konkretnego zadania. Odróżnia on zarazem mierzone zadanie od innych zadań wykonywanych przez innych pracowników w tym samym czasie. Ta funkcja daje pracodawcy do ręki obiektywne wyniki oceny wydajności i jakości pracy, co z kolei umożliwia zastosowania odpowiednich narzędzi motywacji indywidualnej i grupowej.  Z drugiej strony pracownicy, otrzymując takie obiektywne kryteria oceny dedykowane do konkretnego zadania, są pozytywnie zmotywowani do pracy. 

Szybkie wdrożenie nowych pracowników to kolejny atut WLM. Dzięki priorytetyzacji zadań i automatyzacji procesów możliwe jest szybkie wdrożenie nowych pracowników, także tymczasowych oraz obcokrajowców.

Ponieważ system automatycznie generuje polecenia użytkownikom na podstawie priorytetów zadań, ustalając ścieżkę ich wykonania, to już od pierwszego dnia będą mogli efektywnie wykonywać swoją pracę.

A dzięki wbudowanym w system aplikacjom, można wybrać dowolny język komunikacji dla wskazanego odbiorcy czy terminala. 

A co, jeśli…

Niektóre systemy WMS mają wbudowane funkcjonalności WLM, o których mówi Grzegorz Prorok, sales & marketing director w Consafe Logistics.  – Wykorzystując historyczne czasy poszczególnych operacji, WMS kalkuluje nakłady niezbędne do realizacji wszystkich zadań zgodnie z ich priorytetami. W momencie, gdy dostrzega zagrożenie, że zadania nie zostaną wykonane na czas, nie tylko informuje kierownika zmiany, ale również pozwala mu przeprowadzać symulacje typu „what if”. Dzięki nim w prosty sposób możemy sprawdzić, jak decyzja np. o przesunięciu pracownika do innego obszaru magazynu wpłynie na odsetek zadań wykonanych na czas – tłumaczy Grzegorz Prorok.

Rozbudowane systemy WMS i  WLM charakteryzują się bogatymi możliwościami obsługi różnych strategii kompletacji, od multiorder picking, przez batch picking, po pick&pack. Instrukcje dla operatorów mogą być przekazywane za pomocą stanowisk roboczych, terminali przenośnych, pick-by-voice, pick-by-light czy dokumentów drukowanych. Dlatego tak ważne jest, by system WLM umiał prowadzić pracownika za rękę przez kolejne zadania. Po wejściu i zalogowaniu się do właściwej kolejki, zgodnej z obszarem pracy, pracownik dostaje jak na tacy, czyli na terminalu, pojedyncze, nieskomplikowane zadanie. Następne otrzymuje po wykonaniu poprzedniego. Dzięki WLM nie musi mieć żadnej wiedzy na temat rozlokowania towarów w magazynie, ponieważ na swój terminal za każdym razem otrzyma dokładne instrukcje. 

– Ciekawym przykładem mogą być „Obszary ruchu”, które definiuje się w systemie PSIwms. Operator (np. wózkowy), logując się na dany obszar ruchu, otrzymuje do realizacji zadania, które pojawiają się w jego obszarze ruchu. Dzięki temu możemy rozdzielić fizyczne obszary w magazynie, między którymi poruszanie jest utrudnione np. kolejne poziomy antresoli w obszarach półkowych, ale także płynnie zarządzać pracą magazynierów – przesuwając ich w razie konieczności do innego obszaru ruchu – dodaje Jerzy Danisz, WMS competence center manager w PSI.

Piotr Górski, kierownik ze

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy