Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trzy scenariusze integracji

Baza wiedzy | 24 czerwca 2021 | NR 5
0 89

System SAP WM, prócz bogatych funkcji zarządzania magazynem, możliwości odzwierciedlenia praktycznie dowolnych struktur składowania oraz optymalizacji przepływów zapasów, pozwala także na prostą, efektywną integrację automatyki oraz zewnętrznych systemów magazynowych. W niniejszym artykule przedstawiam trzy podstawowe scenariusze integracji, krótko omawiam techniczne aspekty połączenia oraz wskazuję dwa fundamentalne kryteria decyzji wyboru scenariusza.

W zakresie integracji zewnętrznych systemów magazynowych można mówić o trzech scenariuszach w zależności od rosnącej autonomiczności i złożoności funkcjonalnej integrowanego systemu. W dalszej części artykułu skrótu WCU (Warehouse Control Unit) będę używał do oznaczania zewnętrznego systemu sterowania automatyką.

Scenariusz 1: Warehouse Control Unit
W pierwszym scenariuszu integracji zewnętrzny system potrafi sterować automatyką magazynową. System rozumie polecenia rozmieszczenia i pobrania jednostki składowania oraz potrafi te polecenia przełożyć na język sterowników PLC zarządzających układnicami, rolotokami czy przenośnikami. Strategie rozmieszczania i pobierania zapasów nie są jednak obsługiwane w WCU, system nie zarządza miejscami składowania w magazynie. Podział funkcjonalny między SAP WM a WCU jest następujący:
Proces pobierania zapasu przebiega dokładnie tak samo. Tutaj również SAP WM inicjuje proces, określa źródłową lokalizację, a WCU realizuje przesunięcie zaplanowane przez SAP WM.

 


W swojej praktyce rzadko spotykałem powyższy scenariusz. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, systemy sterowania automatyką magazynową zwykle obsługują również strategie rozmieszczania i pobierania oraz zarządzają lokalizacjami. Po drugie, ten scenariusz zakłada ścisłe oddzielenie zarządzania lokalizacjami od zarządzania zasobami magazynu, co w praktyce nie jest możliwe, gdyż optymalna strategia rozmieszczania ściśle zależy od bieżącego obciążenia zasobów. Dlatego też znacznie częściej stosuje się kolejny scenariusz.

 

 

 

Scenariusz 2: Magazyn automatyczny (black box)
W tym scenariuszu WCU przejmuje prócz sterowania automatyką magazynową również zarządzanie lokalizacjami magazynowymi. W konsekwencji z punktu widzenia SAP WM system WCU stanowi czarną skrzynkę – w SAP WM wiemy, że zapas jest w magazynie automatycznym, ale już nie interesuje nas, w jakich konkretnie lokalizacjach, gdyż te obsługuje system WCU. Podział funkcjonalny między SAP WM a WCU jest następujący:
Ten scenariusz jest często wykorzystywany do integracji magazynów automatycznych w różnej skali: od regałów automatycznych po całkowicie bezobsługowe magazyny wysokiego składowania. Takie automatyczne magazyny prawie zawsze współpracują z częścią płaską obsługiwaną ręcznie. Powyższy scenariusz zakłada wyraźny podział funkcjonalny: WCU niepodzielnie włada częścią automatyczną, a SAP WM pozostałymi obszarami magazynu oraz decyduje o ruchach do i z części automatycznej. W ten właśnie sposób zostały zintegrowane z SAP ERP magazyny automatyczne w większości wdrożeń, w których brałem udział, w firmach farmaceutycznych, w branży dóbr konsumpcyjnych, w magazynach części zamiennych.

 

 

Scenariusz 3: Magazyn zdecentralizowany
Powyżej opisane scenariusze działają na poziomie przyjęć i wydań do strefy zautomatyzowanej. System SAP WM inicjuje ruchy do i z magazynu automatycznego, a system WCU te ruchy realizuje. Część płaska magazynu obsługiwana ręcznie jest zarządzana w SAP WM. Komunikacja między systemami odbywa się na poziomie zleceń przeniesienia, czyli poleceń rozmieszczenia i pobrania. Taki podział obsługi magazynu między dwa systemy znacznie utrudnia implementację takich procesów jak przeładunek kompletacyjny (ang. cross-docking). Jeśli zewnętrzny system jest nie tylko systemem sterowania automatyką, ale jest w pełni funkcjonalnym systemem zarządzania magazynem, warto pomyśleć o scenariuszu magazynu zdecentralizowanego. Podział funkcjonalny zilustrowany jest na diagramie 1.
System SAP ERP realizuje tu wszystkie funkcje logistyczne poza zarządzaniem magazynem, które wraz ze sterowaniem automatyką obsługuje zewnętrzny system WMS. Komunikacja między systemami odbywa się już nie na poziomie zleceń przeniesienia, ale całych dostaw przychodzących lub wychodzących. Diagram 2 ilustruje typowe procesy wejścia i wyjścia w magazynie zdecentralizowanym.
Komunikacja na poziomie dostaw pozostawia systemowi WMS pełną swobodę obsługi procesów logistycznych, decyzji o sposobie realizacji dostaw, o przeładunku kompletacyjnym, o wykorzystaniu lub nie strefy automatycznej. W taki sposób łączę zwykle z SAP ERP systemy zewnętrznych operatorów logistycznych oraz zintegrowane magazyny automatyczne, gdzie część automatyczna i płaska są zarządzane w tym samym systemie.

 


Zauważmy, że powyższe scenariusze zakładały integrację SAP WM z zewnętrznym systemem zarządzania automatyką magazynową. To rodzi pytanie, czy SAP WM może być stosowany do bezpośredniego sterowania urządzeniami w magazynie. Odpowiedź na nie nie jest jednoznaczna. Przede wszystkim moduł SAP WM efektywnie obsługuje wszelkie przesunięcia magazynowe z punktu A do punktu B, tj. rozmieszczenia, pobrania, przesunięcia wewnętrzne magazynu. Moduł ten nie potrafi jednak rozbić takich przesunięć na poszczególne czynności magazynowe, realizowane przez odpowiednie zasoby. Przykładowo rozmieszczenie w magazynie składa się zwykle z następujących kroków: przemieszczenie palety rolotokiem ze strefy przyjęć do stacji kontroli obrysu, kontrola palety, przemieszczenie rolotokiem do układnicy, ułożenie w gnieździe składowania. System SAP WM doskonale obsłuży tę operację w całości jako przesunięcie ze strefy przyjęć do docelowej lokalizacji wraz z jej wyznaczeni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy