USPRAWNIENIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W BRANŻY E-COMMERCE - Kody kreskowe

Aktualności

Szybki rozwój handlu wielokanałowego wymusza na branży dostosowanie swojej obecnej strategii dystrybucyjnej do nowych realiów biznesowych. Dawniej dostawy z centrum dystrybucji kierowane były do ściśle określonej grupy sklepów, które zgłaszały zapotrzebowanie na bazie trzech podstawowych czynników: danych historycznych, projekcji popytu uzależnionego od czynników sezonowych, wpływu akcji promocyjnych.

Handel elektroniczny przesuwa decyzję o zakupie na konsumenta, który potwierdzając chęć nabycia towaru, uruchamia swoistą „logistyczną maszynę”. Jej celem jest dostarczenie właściwego towaru na czas i do odpowiedniego odbiorcy. W niniejszym artykule przedstawimy kilka porad na temat usprawniania procesów logistycznych w branży e-commerce.

System WMS to podstawa

Nowoczesna logistyka, szczególnie w świecie handlu na wielu kanałach, musi pracować w oparciu o wydajne rozwiązania informatyczne. Wiodącym systemem zapewniającym właściwą organizację procesów logistyki magazynowej, jest system zarządzania magazynem klasy WMS. To właśnie to narzędzie pozwala na precyzyjną kontrolę obszarów przyjęcia, składowania i wydania towarów.

Istnieje kilka cech systemów WMS, które determinują ich szczególną przydatność w logistyce e-commerce. Potencjalnie najważniejszą z nich jest możliwość kompletacji towarów odpowiadająca specyfice handlu internetowego. Składa się na nią duża ilość zamawiających, zamówienia zazwyczaj składające się z pojedynczych linii, a także duża presja na szybką dostawę towaru do klienta.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych w tym obszarze strategii kompletacji jest tzw. multi order picking. Operator kompletujący towary w jednym przejściu przez magazyn kompletuje dużą ilość zamówień, nierzadko używając do tego specjalnego wózka oraz kartonów wysyłkowych. Inną specyficzną funkcją systemu WMS, która ułatwia i przyspiesza przebieg procesów logistyki magazynowej w świecie e-commerce, jest możliwość przysłania komunikatów (statusów) z każdego etapu realizacji zlecenia do systemów zewnętrznych. Dzięki temu klient doskonale wie, gdzie znajduje się zamówiony przez niego towar. W kontekście systemów WMS warto również wspomnieć o możliwości ich integracji z systemami kurierskimi. Sprzyja to efektywności i sprawności wysyłki towaru do magazynu.

 

 

Jak wymiar ma Twój towar?

Według badań prowadzonych przez producentów opakowań w Polsce, tylko w minionym roku kurierzy przewieźli nawet 40 mln m3 powietrza w źle dobranych opakowaniach wysyłkowych. Z perspektywy klienta rzeczą bardzo irytującą jest fakt otrzymania towaru zamówionego przez internet w opakowaniu, które swoimi gabarytami znacznie przekracza gabaryty samego produktu.

Aby odpowiednio zaadresować to zagadnienie, warto wykorzystać systemy wymiarowania produktów dla logistyki. HKK Group już od wielu lat wdraża systemy wymiarujące marki Cubiscan, które mogą być wykorzystywane podczas przyjęcia każdego nowego towaru do magazynu. Określenie wymiarów oraz wagi produktu wzbogaci logistyczny master-date oraz pozytywnie wpłynie na proces składowania towaru w magazynie. Będzie można dzięki temu dostosować miejsca składowania do wymiarów produktu oraz poprawić dostosowanie samych opakowań wysyłkowych do wymiaru produktów.

Organizacja zwrotów – system, etykiety, wygoda

Polityka szybkich i najczęściej darmowych zwrotów znacząco wpłynęła na popularność i wygodę handlu elektronicznego. Aby zwroty towarów funkcjonowały w sposób efektywny, należy zadbać o stworzenie odpowiednich procedur po stronie magazynu. Przede wszystkim konsument powinien dokonywać zwrotu, posługując się formularzami cyfrowymi, połączonymi z bazą danych systemu WMS. To właśnie wypełnienie takiego formularza generuje awizo dostawy towaru ze zwrotu oraz etykietę z kodem kreskowym, która posłuży do szybkiego odczytu numeru paczki w momencie jej dostawy do magazynu.

Przyjęcie zwracanego towaru wymaga jego sprawdzenia przed udostępnieniem do dalszej sprzedaży. W przypadku magazynów, które obsługują setki zwrotów dziennie, warto w procesie ich obsługi wykorzystać etykiety zwrotu mające indywidualnie przypisany kod kreskowy. Posłuży on jako tymczasowy identyfikator zwracanego towaru, do momentu jego ponownego udostępnienia do sprzedaży.

Przypisy