Dołącz do czytelników
Brak wyników

DODATEK SPECJALNY: „SYSTEMY IT W MAGAZYNIE 2021”

5 listopada 2021

NR 5 (Październik 2021)

WMS w gotowości. Jak WMS-em opanować magazyn przed „Black Friday”, „Cyber Monday” i gwałtownym wzrostem ilości zamówień przed świętami?

0 30

Najbardziej pożądanym otoczeniem rynkowym w kontekście sterowania przepływem fizycznym dóbr jest rynek charakteryzujący się stabilnym popytem o charakterze stacjonarnym, względnie popytem z wahaniami sezonowymi o zbliżonej corocznej amplitudzie i z przewidywalnym trendem. Niemniej jednak operując na takim rynku prędzej czy później staniemy w obliczu konieczności obsłużenia krótkookresowych ponadnormatywnych wzrostów popytu związanych czy to z okresem przedświątecznym czy też z konkretnymi akcjami promocyjnymi jak „Black Friday” lub „Cyber Monday”. W sukurs logistykom przychodzi tutaj nowoczesna technika informatyczna, a w kontekście logistyki magazynowej niewątpliwie WMS.

W artykule zaprezentowane zostaną podstawowe funkcjonalności systemów WMS w kontekście użyteczności, jaką oferują one w obliczu konieczności sprostania wyzwaniu obsłużenia zwiększonego krótkookresowo popytu, przy czym ze względu na ograniczoną objętość tekstu jego treść zostanie uogólniona w takim sensie, że dotyczył on będzie zagadnień logistyki magazynowej ujętej niezależnie od konkretnej branży. Logika wywodu będzie postępować zgodnie z kierunkiem przepływu fizycznego dóbr poprzez tradycyjne, funkcjonalne obszary magazynu, tj. kolejno: przyjęcie, składowanie, kompletację i wysyłkę. Ze względu na ten stopień ogólności ograniczono się do omówienia logistyki magazynu dystrybucyjnego. W firmach produkcyjnych magazyn taki zasilany jest przez dostawcę wewnętrznego (poszczególne wydziały produkcyjne), natomiast u operatora logistycznego lub w firmie handlowej czynią to dostawcy zewnętrzni. W naszym ogólnym ujęciu obie te grupy dostawców traktowane są jako zewnętrzne ogniwo logistyczne zasilające magazyn dystrybucji, na przykładzie którego omówiona będzie tytułowa tematyka.
W prawidłowo i kompletnie wdrożonym systemie WMS rejestrowane są wszystkie realizowane w magazynie przemieszczenia każdej obsługiwanej jednostki logistycznej. Przemieszczane ładunki są jednoznacznie zidentyfikowane, a przepływ ten odbywa się w ramach zdefiniowanych i zidentyfikowanych obszarów magazynowych, gdzie poszczególne miejsca odkładcze mają przypisane unikalne adresy. Każda transakcja magazynowa jest przypisana do wykonującego ją zalogowanego w systemie użytkownika. Innymi słowy, stosując WMS, wiemy dokładnie, kto i co przemieszczał, kiedy, skąd, dokąd i za czyją dyspozycją. W konsekwencji powstaje pokaźna baza danych o stopniu szczegółowości umożliwiającym szerokie zastosowanie w systemie raportowym, stanowiącym bazę do analiz, pomiaru i wskaźnikowania procesów magazynowych, na poziomie niemożliwym do uzyskania w samych systemach ERP pozbawionych modułu WMS. Ta niewątpliwa zaleta systemów WMS umożliwia wykorzystanie jej w obsłudze okresowych wzrostów zamówień. Rozumiejąc cel logistyki magazynowej jako optymalne przyporządkowanie posiadanych zasobów do zadań, wyliczone przez nas wskaźniki wydajności będą stanowić odpowiednią bazę do oszacowania ilości zasobów niezbędnych do obsłużenia okresowego „piku”. 

W jaki sposób wykorzystać zebrane dane?

Celem skutecznej obsługi okresowego wzrostu sprzedaży jest dostarczenie odpowiednio wysokiego wolumenu dostaw umożliwiającego pełną dostępność towaru w okresie „piku” sprzedażowego dla końcowego odbiorcy detalicznego. We współczesnych uwarunkowaniach rynkowych oznacza to najczęściej konieczność uprzedniego ponadnormatywnego zatowarowania swojego magazynu, tak aby z tego swoistego „odwodu” sprawnie pokryć potrzeby rynku w postaci zwiększonego poziomu zamówień. W magazynowym obszarze przyjęcia przekłada się to na konieczność zadysponowania dodatkowych zasobów celem obsłużenia zwiększonego wolumenu dostaw. Mamy tu na myśli głównie zasoby czynnika ludzkiego oraz sprzętu jako możliwe do względnie łatwego krótkoterminowego powiększenia (agencje pracy, wynajem krótkoterminowy wózków). Natomiast zasób w postaci infrastruktury magazynowej (w obszarze przyjęcia to głównie rampy rozładunkowe oraz przestrzeń odkładcza strefy przyjęć) jest w krótkim okresie trudny do powiększenia. Wynika z tego, że kluczem do sprawnego przyjęcia zwiększonej ilości dostaw jest zorganizowanie dodatkowych zasobów w taki sposób, aby przepustowość strefy przyjęć została zachowana, a zwiększony wolumen towarów sprawnie przepłynął do strefy składowania. Potencjalnych wąskich gardeł unikamy głównie, rozkładając ponadnormatywne dostawy na dłuższy, przedpromocyjny/przedświąteczny okres. Niemniej nawet optymalne harmonogramowanie dostaw nie gwarantuje sukcesu, gdy proces przyjęcia nie zostanie przeprowadzony w sposób wydajny. Rozwiązaniem jest wykorzystanie danych zapisanych w historii transakcji w WMS wykonywanych w obszarze przyjęć – z danych tych możemy utworzyć wskaźniki wydajności, które będą stanowiły bazę do zaplanowania dodatkowych zasobów. Mówimy tu najczęściej o takich wskaźnikach, jak ilość przyjętych linii na roboczogodzinę czy też ilość przetransferowanych do strefy składowania paletowych jednostek logistycznych na roboczogodzinę. Możliwość łatwego uzyskania tych wskaźników wynika z podstawowej funkcjonalności WMS-u polegającej na śledzeniu i rejestrowaniu każdego transferu magazynowego na bazie jednoznacznej identyfikacji wszystkich ładunków. Najbardziej pożądana jest tutaj sytuacja, gdy nasi dostawcy identyfikują swoje ładunki zgodnie z przyjętym standardem – etykietą logistyczną GS1– recepcja jest wtedy automatycznie wykonywana za pomocą przenośnych kolektorów danych. Nawet jednak, gdy to rozwiązanie nie istnieje, WMS umożliwia etykietowanie wszystkich przyjmowanych ładunków na potrzeby procesów wewnętrznych, przy czym na wyjściu następuje konwersja do standardu GS1 dla ekspediowanych przez nas ładunków.

Przyjęcie towarów

Kompleksowość i współzależność logistycznych procesów magazynowych powoduje, że aby proces przyjęcia był wydajny, musimy zagwarantować skuteczną absorbcję przyjmowanych ładunków w strefie składowania. W innym przypadku strefa składowania może stać się wąskim gardłem skutecznie paraliżującym proces recepcji, gdy maksymalnie wypełnimy strefę przyjęć i nie będzie możliwości transferu ładunków do maksymalnie wypełnionej strefy składowania. Kluczowym zagadnieniem jest tutaj prawidłowe zaplanowanie wypełnienia przestrzeni składowej. WMS oferuje nam tutaj możliwość wsparcia w postaci funkcjonalności dotyczącej zarządzania przestrzenią składową. W systemach tej klasy możemy dokładnie zdefiniować objętość każdego gniazda regałowego. Podobnie z ładunkami – w WMS każdy z nich może być zdefiniowany w aspekcie całej struktury ładunku od pojedynczego SKU, przez opakowanie handlowe aż do całej jednostki logistycznej. W efekcie mamy dwa zbiory danych: dane dotyczące objętości ładunków oraz dane dotyczące objętości gniazd. Na ich bazie i po uwzględnieniu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy