WMS w gotowości. Jak WMS-em opanować magazyn przed „Black Friday”, „Cyber Monday” i gwałtownym wzrostem ilości zamówień przed świętami?

DODATEK SPECJALNY: „SYSTEMY IT W MAGAZYNIE”

Najbardziej pożądanym otoczeniem rynkowym w kontekście sterowania przepływem fizycznym dóbr jest rynek charakteryzujący się stabilnym popytem o charakterze stacjonarnym, względnie popytem z wahaniami sezonowymi o zbliżonej corocznej amplitudzie i z przewidywalnym trendem. Niemniej jednak operując na takim rynku prędzej czy później staniemy w obliczu konieczności obsłużenia krótkookresowych ponadnormatywnych wzrostów popytu związanych czy to z okresem przedświątecznym czy też z konkretnymi akcjami promocyjnymi jak „Black Friday” lub „Cyber Monday”. W sukurs logistykom przychodzi tutaj nowoczesna technika informatyczna, a w kontekście logistyki magazynowej niewątpliwie WMS.

W artykule zaprezentowane zostaną podstawowe funkcjonalności systemów WMS w kontekście użyteczności, jaką oferują one w obliczu konieczności sprostania wyzwaniu obsłużenia zwiększonego krótkookresowo popytu, przy czym ze względu na ograniczoną objętość tekstu jego treść zostanie uogólniona w takim sensie, że dotyczył on będzie zagadnień logistyki magazynowej ujętej niezależnie od konkretnej branży. Logika wywodu będzie postępować zgodnie z kierunkiem przepływu fizycznego dóbr poprzez tradycyjne, funkcjonalne obszary magazynu, tj. kolejno: przyjęcie, składowanie, kompletację i wysyłkę. Ze względu na ten stopień ogólności ograniczono się do omówienia logistyki magazynu dystrybucyjnego. W firmach produkcyjnych magazyn taki zasilany jest przez dostawcę wewnętrznego (poszczególne wydziały produkcyjne), natomiast u operatora logistycznego lub w firmie handlowej czynią to dostawcy zewnętrzni. W naszym ogólnym ujęciu obie te grupy dostawców traktowane są jako zewnętrzne ogniwo logistyczne zasilające magazyn dystrybucji, na przykładzie którego omówiona będzie tytułowa tematyka.
W prawidłowo i kompletnie wdrożonym systemie WMS rejestrowane są wszystkie realizowane w magazynie przemieszczenia każdej obsług...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy