Wynajem przestrzeni magazynowych a izolacyjność cieplna budynków. Analiza i wskazówki dla najemców.

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE
Analizy Zagadnienia ekologiczne mają coraz większe znaczenie na rynku budowlanym. Oczywiście rynek magazynowy nie jest tu wyjątkiem. Dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie, jest jedną z dróg do osiągnięcia niezależności energetycznej przez kraje UE oraz podniesienia jakości życia, na skutek redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele podstawowe z tego zakresu zostały sformułowane w dyrektywach unijnych a następnie implementowane do prawodawstwa krajowego, poprzez dokonywane aktualizacje przepisów ustawodawczych i wykonawczych. Ryszard Gwóźdź, Menedżer ds. Technicznych w Cushman & Wakefield, analizuje przepisy ustawodawstwa unijnego i przekazuje cenne rady dla najemców.

W Polsce pierwsze wymagania dotyczące maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla budynków pojawiły się w latach 50-tych XX wieku w normach branżowych. Od 1998 roku wymagania są określone w Prawie Budowlanym, a konkretnie w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ostatnia zmiana przepisów miała miejsce w 2013 roku, w Rozporządzeniu w sprawie waru...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy