Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wypiorą, guziki przyszyją…

Baza wiedzy | 10 czerwca 2021 | NR 4
0 224

Odzież ochronna pracowników fizycznych musi spełniać liczne wymogi – branżowe, techniczne czy BHP. Zgodnie z przepisami to pracodawca ustala, jakie środki ochrony indywidualnej (zatem i odzież roboczą) należy mieć na konkretnych stanowiskach pracy. Zapewnienie tej odzieży również pozostawiono pracodawcy –
w szczególności w zakresie prania, napraw czy odpylania i odkażania. Łatwo powiedzieć – trudniej zrobić. Chyba że skorzysta się z outsourcingu odzieży roboczej.

Usługa outsourcingu odzieży roboczej polega na wyposażaniu i regularnej dostawie kompletu czystej odzieży upranej w zautomatyzowanej pralni przemysłowej. Usługodawca dokonuje również bieżących napraw tej odzieży, a także dysponuje automatycznym systemem jej rejestracji i sortowania, dzięki czemu każdy pracownik otrzymuje swój własny komplet wypranych i uprasowanych ubrań. Firma zewnętrzna bierze na siebie konieczność zarządzania odzieżą roboczą – nie tylko prania, naprawiania czy dostaw, ale także zarządza jej jakością (i czystością). Tym samym to na niej spoczywa odpowiedzialność za dostępność i odpowiedni standard asortymentów. 

 

Co mówią badania?

Z „Badania dojrzałości outsourcingowej polskich przedsiębiorstw” przeprowadzonego w 2012 r. przez redakcję „Outsourcing Magazine” i firmę CWS Boco wynika jednoznacznie, że ponad 90% dużych i średnich firm korzysta z różnych form outsourcingu. Firmy zlecają na zewnątrz przede wszystkim usługi szkoleniowe (84,5%) i transport (68,5%), ale także IT (38%) czy dystrybucję i logistykę (33,5%). Mniejszym zainteresowaniem cieszy się wynajem odzieży roboczej i urządzeń higieny (odpowiednio 21 i 18% ankietowanych). Co motywuje firmy do korzystania z outsourcingu? 79% respondentów wskazuje chęć wydzielania procesów poza organizację, a 64% – koncentrowania się na podstawowych obszarach działalności. Co ciekawe, argument kosztowy w wielu przypadkach nie jest decydujący: 6 na 10 firm ocenia, że outsourcing wygenerował do 10% oszczędności, 18% – że pozwolił obniżyć wydatki od 10 do 30%. Jednocześnie 17% przedsiębiorstw wskazuje, że outsourcing nie spowodował zmniejszenia kosztów. Analiza tych danych każe więc zastanowić się nad pytaniem: kiedy warto pomyśleć o zleceniu obsługi odzieży roboczej firmie zewnętrznej?

 

 

Czym jest odzież robocza?
Co kryje się pod hasłem „odzieży roboczej”?

W zależności od potrzeb asortymenty mogą być tu najróżniejsze: od standardowej kolekcji (koszulki, bluzy, spodnie, fartuchy, kombinezony czy czapki), poprzez odzież sezonową (asortymenty w wersjach ocieplanych), branżową (dla gastronomii, warsztatów czy spełniającą wymagania HACCP), aż po odzież ochronną (lakierniczą, dla spawaczy czy odblaskową). W różnych branżach zestawiane są ze sobą różne grupy i rodzaje asortymentów. Przy tak szerokiej ofercie rynkowej każde przedsiębiorstwo może więc precyzyjnie dobrać wyroby do swoich indywidualnych potrzeb. W branży logistycznej uwagę poświęcić należy m.in. odzieży odblaskowej, zabezpieczającej pracowników przy wykonywaniu czynności za- i wyładunku pojazdów czy przy operacjach magazynowych, choć oczywiście typowe kolekcje (w przypadku pracowników mających kontakt z klientem wzbogacone o chociażby eleganckie logo firmy) również znajdują zastosowanie. Zlecanie na zewnątrz obsługi odzieży roboczej pozwala wyeliminować zapasy i dopasować odzież do sezonowości realizowanych zadań. Outsourcing sprawdza się m.in. w magazynach, w których składowanie odbywa się w kontrolowanych temperaturach (chłodniach, mroźniach), a także tam, gdzie wymagane są wyższe standardy jakościowe (branża spożywcza, przemysł farmaceutyczny). Zarówno przy produkcji, jak i magazynowaniu zastosowanie odzieży dostarczanej przez firmę zewnętrzną może poskutkować wymianą asortymentów jednorazowych na wielorazowe.

 

Paulina Motylewska
dyrektor marketingu Pago Sp. z o.o.
Outsourcing odzieży roboczej z perspektywy firmy Pago
Jakimi kryteriami należy się kierować, poszukując odpowiedzi na pytanie: zlecać czy nie zlecać?
Decyzje o wyborze konkretnego rozwiązania w zakresie „zlecać/nie zlecać” muszą być dostosowane do specyfiki działania danej firmy i podporządkowane jej priorytetom. Nie istnieje jeden uniwersalny model, który równie skutecznie sprawdzałby się w każdym przedsiębiorstwie. Analizując konkretne rozwiązania, nie warto ograniczać się jedynie do kryterium cenowego, choć bez wątpienia dla większości firm jest to jedna z najistotniejszych przesłanek. Warto przewidzieć wszelkie sytuacje, które mogą wyniknąć w trakcie użytkowania i znacząco wpłynąć na łączne koszty zarządzania odzieżą roboczą. Praktycznym rozwiązaniem jest także zestawienie korzyści i ograniczeń każdego z analizowanych modeli oraz przyporządkowanie im rang – zgodnie z priorytetami w danej firmie. 

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy zewnętrznej?
Kryteria wyboru firmy zewnętrznej są zawsze pochodną priorytetów i indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa. W Pago kierowaliśmy się w głównej mierze kryterium szeroko rozumianych jakości i standardu obsługi oraz kryterium cenowym. Jakość odnosząca się do produktu, a więc zakupionej odzieży roboczej, oznacza przede wszystkim dobr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy