Wzrost globalnego bezrobocia generuje większą migrację zarobkową, co wymaga przygotowania się do zarządzania różnorodnością

Zarządzanie

Globalne bezrobocie stale rośnie. Przewidywany wzrost w roku 2023 wyniesie co najmniej 1%, co w skali globalnej oznacza miliony osób bez pracy i kolejne migracje zarobkowe – tak wynika ze Światowej Prognozy Zatrudnienia (Trends 2023 – WESO Trends). Także na naszym rynku pracy rośnie liczba zatrudnionych, którzy mają obywatelstwo inne niż polskie. Według GUS (dane z 2022) ponad milion cudzoziemców pracuje w Polsce legalnie, a większość zatrudnionych jest w produkcji FMCG, handlu i logistyce.

Największą grupę stanowią Ukraińcy (ponad 700 tys.), kolejno Białorusini i Gruzini, a także Indusi, Uzbecy, Filipińczycy, Nepalczycy, Bengalczycy i inni. To tygiel różnorodności kulturowej, którym zarządzanie staje się jednym z największych wyzwań. Pomocne mogą okazać się doświadczenia agencji pracy tymczasowej, które jako pierwsze wprowadzają obcokrajowców na polski rynek pracy. Jak to robią? Swoją wiedzą dzieli się Formika Agencja Pracy Tymczasowej.

REKLAMA

Jak pokazują wyniki najnowszej edycji globalnego badania Randstad Workmonitor, przeprowadzonego wśród 35 tys. pracowników z 34 krajów 

Europy, Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk, 52% pracowników na świecie obawia się tego, że obecna sytuacja ekonomiczna w negatywny sposób przełoży się na stabilność ich zatrudnienia. Zmiany na globalnym rynku pracy...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy