Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wzrost konsumpcji napędza rynek

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 5
0 125

Z Benem Bannatynem, Prologis Managing Director Central
& Eastern Europe, o prognozach dotyczących sytuacji na rynku magazynowym w najbliższych miesiącach, rozmawia Michał Kącki.

Michał Kącki: Czy na rynku dostrzega Pan nadchodzący kryzys, czy może najgorsze jest już za nami? Jaka jest Pana opinia?
Ben Bannatyn:
Według prognoz analityków trzeba być przygotowanym na echa kryzysu. Trudności, z jakimi borykaliśmy się przez ostatnie dwa lata, czyli spadek popytu i niepewna sytuacja ekonomiczna na światowych rynkach, nauczyły wszystkich uczestników rynku ostrożności i gospodarności. Dlatego uważam, że rynek już nie powróci do tak dynamicznych wzrostów, jakie odnotowywaliśmy przed 2009 rokiem, ale dalej będzie się rozwijał. Co ważne, obserwujemy systematyczny, umiarkowany wzrost popytu na nowoczesną powierzchnię magazynową. Ponadto klienci pozostają w obecnie zajmowanych lokalizacjach – nie przenoszą swojej działalności z danego obiektu do konkurencyjnego, jeśli mają możliwość ekspansji w zajmowanym dotychczas parku dystrybucyjnym czy magazynie. Najistotniejszy wskaźnik dla rynku deweloperów powierzchni magazynowych – współczynnik wolnej powierzchni – spadł w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do poziomu 11%, a w Polsce do poziomu 12%. To jednoznacznie potwierdza, że popyt rośnie przy jednocześnie ograniczonej podaży. Powstaje niewiele nowych obiektów magazynowych, głównie są to inwestycje oparte na systemie pre-let lub build-to-suit.
Transakcje inwestycyjne zawierane na tym rynku należą do rzadkości. Jeśli już znajdzie się inwestor, to swoje zainteresowanie koncentruje on głównie na budynkach wolno stojących, zajmowanych przez jednego klienta na okres minimum 7 lat.


Jak na tym tle wygląda zarządzana przez Pana firma?
W trzech pierwszych kwartałach tego roku Prologis wynajął ponad 930 000 m² powierzchni w Europie Środkowo-Wschodniej. To o około 20% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Warto dodać, że ponad 58% wszystkich zawartych umów dotyczy parków logistycznych Prologis w Polsce. Natomiast wskaźnik wolnej dostępnej powierzchni w parkach logistycznych Prologis zarówno w regionie, jak i w Polsce spadł o ponad 30%!


Co według Pana czeka rynek w 2012 r.?
Będziemy świadkami rozwoju, stagnacji, a może spadków?
Duży wpływ na rozwój rynku deweloperów powierzchni magazynowych będą miały decyzje firm produkcyjnych ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, które właśnie w Polsce, Czechach i na Słowacji szukają miejsc na zlokalizowanie swoich fabryk czy magazynów dystrybucyjnych. Nasz region cieszy się zaufaniem inwestorów głównie dzięki stabilnej sytuacji ekonomicznej.
Popyt będzie nadal generowany głównie przez firmy z sektora logistycznego, jak również przez rozwijające się sieci handlowe i firmy produkcyjne – głównie z branży motoryzacyjnej. Z uwagi na ograniczone inwestycje w obiekty spekulacyjne klienci będą korzystać z istniejącej bazy magazynów lub decydować się na podpisanie umowy typu build-to-suit lub pre-let. Ograniczona podaż może również wpłynąć na wzrost stawek czynszu. 


Czy oczekiwania klientów zmieniają się? Czego wymagają najczęściej, a na co mogą liczyć?
Klienci oczekują elastyczności w określaniu długości umów najmu – zależy im, by okres najmu był krótszy niż 3 lata. Ponadto oczekują od dewelopera fachowości i profesjonalizmu. Nadal liczą się wiedza i doświadczenie w zakresie realizowanych obiektów magazynowych. Klient sam albo we współpracy z agencją pośrednictwa nieruchomości lub deweloperem definiuje swoje oczekiwania. To jest idealne miejsce dla dewelopera, by mógł wykazać się nie tylko zrozumieniem potrzeb klienta, ale przede wszystkim umiejętnością rozwiązywania jego problemów i proponowania, często nowatorskich na polskim rynku, rozwiązań. Profesjonalizm, kompetencje i wiedza to droga do podnoszenia jakości we współpracy z klientem. 


W jaki sposób przekonujecie klientów do swojej oferty? 
Przekonujemy faktami. Prologis jest przodującym dostawcą powierzchni magazynowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy