Z podziałem na pięć etapów

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

W ostatnich latach pojęcie projektu nabrało nowego znaczenia, jako istotny element zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, który ma w swojej strukturze również logistykę. W artykule na przykładzie Millano Group przedstawię specyfikę zarządzania projektem logistycznym w zakresie pozyskiwania nowej powierzchni magazynowej pod działalność przedsiębiorstwa. 
 


Projekt to zorganizowany i ułożony w czasie ciąg wielu zadań, zmierzający do osiągnięcia mierzalnego wyniku, mocno osadzony w controllingu, który przedstawia koszty projektu oraz spodziewane efekty finansowe dla przedsiębiorstwa. Często o realizacji projektu decyduje czas zwrotu projektu. Okresy zwrotu, które są akceptowalne dla przedsiębiorstwa, to 3–5 lat. Ważną cechą projektu, budzącą obawę o powodzenie jego realizacji, jest jego niepowtarzalność. Chcąc zrealizować projekt logistyczny w przedsiębiorstwie z sukcesem, konieczne jest stworzenie zespołu interdyscyplinarnego, składającego się z doświadczonych osób z obszarów, których dany projekt dotyczy. Ważnym elementem jest powołanie lidera projektu do koordynacji zespołu oraz wyznaczonych terminów realizacji każdego etapu wdrożenia. W przypadku gdy dany temat lub obszar wykracza poza kompetencje zespołu powołanego w ramach struktury danej firmy, przedsiębiorstwa decydują się na eksperta z zewnątrz.
Konieczność skorzystania z pomocy z zewnątrz może wynikać z wielkości projektu (przekracza on możliwości pojedynczego przedsiębiorstwa), stopnia skomplikowania, finansowania (ograniczone środki finansowe), ryzyka i wymagań zleceniodawcy. Należy jednak pamiętać, że działania, które nie spełniają cech projektu, są działalnością typową dla przedsiębiorstwa, o charakterze bieżącym lub strategicznym. Dlat...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy