Zmora magazynów Skracanie tras przejazdu

WEWNĘTRZNY TRANSPORT

Elementy wyposażenia magazynów same w sobie są produktami bezpiecznymi, a wypadki wynikające np. z wadliwej konstrukcji regałów w ostatnich latach można policzyć na palcach. Znacznie większe zagrożenie wypadkowe stwarzają używane w środowisku magazynowym środki transportu poziomego i pionowego. 
To właśnie ich „spotkania” z elementami infrastruktury magazynowej bywają źródłem kłopotów. 

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Dozoru Technicznego wynika, że to próby maksymalnego skracania tras przejazdów, a tym samym poruszanie się w zbyt niewielkiej odległości od ramp, bram czy regałów, należą do najpoważniejszych powodów rosnącego zagrożenia wypadkowego. Spośród średnio ponad stu notowanych każdego roku w Polsce poważnych wypadków związanych z eksploatacją wózków i podnośników magazynowych, większość spowodowana jest błędami operatorów maszyn i pojazdów transportowych, głównie widlaków. Konsekwencjami tych błędów są zazwyczaj: przygniecenie, uderzenie wózkiem, utrata stateczności wózka i jego przewrócenie się, upadek ładunku (rezultat złego ułożenia ładunku lub przeładowania wózka). Pośrednio do powstawania wypadków przyczynia się: nieodpowiedni stan techniczny sprzętu i wynikające z tego awarie, zazwyczaj układu kierowniczego lub hamulcowego. Dochodzi do tego niedostosowanie prędkości maszyn i wózków do warunków, w których pracują. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań, których zadaniem jest minimalizowanie zagrożenia wypadkowego. 

 

Zagrożenie wypadkowe generują m.in. funkcjonujące w środowisku magazynowym środki transportu poziomego i pionowego. To właśnie ich „spotkania” z elementami infrastruktury magazynowej bywają źródłem kłopotów (fot. Emtor)


Środowisko i… wymogi formalne


Zwiększeniu bezpieczeństwa pracy wózków widłowych może sprzyjać np. tworzenie odrębnych stref, oddzielenie dróg transportowych, którymi poruszają się wózki, od pozostałych elementów infrastruktury magazynowej, w tym regałów. Chodzi zresztą nie tylko o miejsca, w których poruszają się wózki, ale te...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy