Autor: Łukasz Wojciechowski

  Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów
Samochodowych, Politechnika Poznańska

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Najdroższy element: kompletacja

Automatyzacja magazynu jako sposób na optymalizację powierzchni strefy składowania 
i czasu realizacji czynności kompletacyjnych.

Czytaj więcej

Paletyzacja w nowoczesnych łańcuchach dostaw

Paletyzacja jest dla współczesnego łańcucha dostaw operacją kluczową, pozwalającą na formowanie jednostki ładunkowej o zunifikowanych wymiarach, będąc obok opakowań transportowych podstawą logistycznego schematu zależności wymiarowych. 
Takie podejście do formowania paletowych jednostek ładunkowych pozwala na optymalizację realizacji łańcucha dostaw, m. in. przez maksymalne wykorzystanie powierzchni skrzyń ładunkowych i ładowni środków transportu zewnętrznego.

Czytaj więcej

Nowoczesne technologie w kompletacji „człowiek do towaru”

Jak poradzić sobie z „wąskim gardłem” procesu magazynowania i zwiększyć wydajność pracy obiektu magazynowego? 

Czytaj więcej

Specyfika magazynowania produktów spożywczych

Magazynowanie produktów z grupy FMCG (od ang. Fast Moving Consumer Goods — produkty szybko rotujące, szybko psujące się) odznacza się określoną specyfiką wynikającą z własności, jakie charakteryzują te produkty. 

Czytaj więcej

Wymagania techniczne i montażowe dla regałów wspornikowych

Wśród współcześnie wykorzystywanych urządzeń do składowania dominującą rolę odgrywają bez wątpienia regały ramowe, a pozycja ta jest konsekwencją ich przystosowania do składowania najpopularniejszych paletowych jednostek ładunkowych. W praktyce nie zawsze jednak składowane asortymenty docierają do magazynu pod postacią dokładnie uformowanych jednostek ładunkowych. Rozwiązaniem może być wtedy zastosowanie innej konstrukcji regałowej, w której charakterystyczna dla regału ramowego poprzeczka nośna zastąpiona zostanie innym elementem nośnym, na przykład wspornikiem. 

Czytaj więcej